Pedagogická diagnostika žáka na základní škole

VZD00102
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
Pedagogická diagnostika
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO

Včasná diagnostika a dobře provedená diagnostika žáka ve škole je základem pro to, aby žák nebyl ohrožen syndromem školní neúspěšnosti. Obsah semináře je rozdělen do dvou dnů.

V první části vám objasníme základní pojmy pedagogické diagnostiky (PD), diagnostické kompetence učitele a základní diagnostické metody. Důležitou součástí kurzu je praktický nácvik získaných poznatků. Získáte obecné znalosti o PD a jejich prostředcích.

V druhé části se budete věnovat diagnostikování jednotlivých oblastí, které jsou důležité pro dobré zvládnutí školních vědomostí. Tyto oblasti ovlivňují kvalitní osvojení učiva a jsou zaměřeny na vyhodnocení poznatků, výsledků a na následnou pedagogickou práci se závěry PD.

Součástí je diskuse a rozbor příkladů z praxe.


1. den: Úvod do pedagogické diagnostiky

Vymezení základních pojmů a metod pedagogické diagnostiky

 • cíl, oblasti, diagnostický postup, chyby při diagnostikování
 • diagnostické kompetence učitele

Metody                                            

 • pozorování – obecné principy, průběh, zápis
 • rozhovor – princip, vedení rozhovoru, typy, techniky kladení otázek
 • dotazníky pro rodiče – typy a jejich sestavování
 • sociometrické metody
 • analýza pedagogické dokumentace
 • anamnéza – rodinná, osobní, školn

Praktické ověření získaných poznatků

 • sestavení dotazníku pro rodiče na základě zadání (skupinová práce, prezentace, argumentace, vyhodnocení)
 • sestavení rozhovoru pro dítě a rodiče – techniky kladení otázek (skupinová práce, prezentace, argumentace, vyhodnocení)
 • práce se získanými daty


2. den: Pedagogická diagnostika žáka ZŠ

Hodnocení úrovně hrubé motoriky, hodnocení vnímání tělesného schématu, diagnostika úrovně pravolevé, prostorové a časové orientace
Diagnostika úrovně percepce
Diagnostika úrovně čtení
Diagnostika písemného projevu
Diagnostika úrovně matematických schopností a dovedností
Diagnostika chování dítěte
Diskuse a rozbor příkladů z praxe

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Včasná diagnostika a dobře provedená diagnostika žáka ve škole je základem pro to, aby žák nebyl ohrožen syndromem školní neúspěšnosti. Obsah semináře je rozdělen do dvou dnů.

V první části vám objasníme základní pojmy pedagogické diagnostiky (PD), diagnostické kompetence učitele a základní diagnostické metody. Důležitou součástí kurzu je praktický nácvik získaných poznatků. Získáte obecné znalosti o PD a jejich prostředcích.

V druhé části se budete věnovat diagnostikování jednotlivých oblastí, které jsou důležité pro dobré zvládnutí školních vědomostí. Tyto oblasti ovlivňují kvalitní osvojení učiva a jsou zaměřeny na vyhodnocení poznatků, výsledků a na následnou pedagogickou práci se závěry PD.

Součástí je diskuse a rozbor příkladů z praxe.


1. den: Úvod do pedagogické diagnostiky

Vymezení základních pojmů a metod pedagogické diagnostiky

 • cíl, oblasti, diagnostický postup, chyby při diagnostikování
 • diagnostické kompetence učitele

Metody                                            

 • pozorování – obecné principy, průběh, zápis
 • rozhovor – princip, vedení rozhovoru, typy, techniky kladení otázek
 • dotazníky pro rodiče – typy a jejich sestavování
 • sociometrické metody
 • analýza pedagogické dokumentace
 • anamnéza – rodinná, osobní, školn

Praktické ověření získaných poznatků

 • sestavení dotazníku pro rodiče na základě zadání (skupinová práce, prezentace, argumentace, vyhodnocení)
 • sestavení rozhovoru pro dítě a rodiče – techniky kladení otázek (skupinová práce, prezentace, argumentace, vyhodnocení)
 • práce se získanými daty


2. den: Pedagogická diagnostika žáka ZŠ

Hodnocení úrovně hrubé motoriky, hodnocení vnímání tělesného schématu, diagnostika úrovně pravolevé, prostorové a časové orientace
Diagnostika úrovně percepce
Diagnostika úrovně čtení
Diagnostika písemného projevu
Diagnostika úrovně matematických schopností a dovedností
Diagnostika chování dítěte
Diskuse a rozbor příkladů z praxe

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.