Pedagogická diagnostika a tvorba IVP

VZD00100
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-8683/2021-4-245
Zaměření kurzu (kategorie)
Pedagogická diagnostika
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Včasná diagnostika a včasná intervence je východiskem pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat. Seznámíte se se základními pojmy a s poruchami, které můžete diagnostikovat. Naučíme Vás je rozlišovat a aplikovat svoje poznatky do výuky. Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které budete moci zařadit do své praxe.

 • Základní pojmy – specifické poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom
 • Vztah mezi specifickými poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti
 • Symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPU
 • Platná legislativa, metody práce u dětí se SPU, spolupráce rodiny
 • Postavení dítěte se SPU ve škole a vztah učitele k takovémuto dítěti
 • Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v základní škole učitelem
 • Úprava klasifikace, tvorba individuálních vzdělávacích plánů
 • Prevence vzniku poruch učení u dětí

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Včasná diagnostika a včasná intervence je východiskem pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat. Seznámíte se se základními pojmy a s poruchami, které můžete diagnostikovat. Naučíme Vás je rozlišovat a aplikovat svoje poznatky do výuky. Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které budete moci zařadit do své praxe.

 • Základní pojmy – specifické poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom
 • Vztah mezi specifickými poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti
 • Symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPU
 • Platná legislativa, metody práce u dětí se SPU, spolupráce rodiny
 • Postavení dítěte se SPU ve škole a vztah učitele k takovémuto dítěti
 • Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v základní škole učitelem
 • Úprava klasifikace, tvorba individuálních vzdělávacích plánů
 • Prevence vzniku poruch učení u dětí

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.