Pedagogická diagnostika a prevence pro pedagogy základních škol

VZD00099
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-1057/2023-5-57
Zaměření kurzu (kategorie)
Pedagogická diagnostika
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO

Osvojíte si poznatky a praktické postupy v oblasti pedagogické diagnostiky SPU, jako základ pro volbu účinných metod. Získáte informace o významu diagnostiky při tvorbě ŠVP a individuálních vzdělávacích plánů.

Stručný obsah:

 • Základní pojmy pedagogické diagnostiky
 • Základní metody pedagogické diagnostiky
 • Komplexní přístup k diagnostice
 • Diagnostika základních psychických funkcí (zraková a sluchová percepce), diagnostika úrovně řeči, motoriky
 • Podíl psychických funkcí v procesu osvojování si dovedností
 • Pro učitele ZŠ: Diagnostika úrovně čtení, psaní a počítání, osvojení si cizího jazyka atd.
 • Tvorba a realizace podpůrných výukových programů
 • Individuální vzdělávací programy

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Osvojíte si poznatky a praktické postupy v oblasti pedagogické diagnostiky SPU, jako základ pro volbu účinných metod. Získáte informace o významu diagnostiky při tvorbě ŠVP a individuálních vzdělávacích plánů.

Stručný obsah:

 • Základní pojmy pedagogické diagnostiky
 • Základní metody pedagogické diagnostiky
 • Komplexní přístup k diagnostice
 • Diagnostika základních psychických funkcí (zraková a sluchová percepce), diagnostika úrovně řeči, motoriky
 • Podíl psychických funkcí v procesu osvojování si dovedností
 • Pro učitele ZŠ: Diagnostika úrovně čtení, psaní a počítání, osvojení si cizího jazyka atd.
 • Tvorba a realizace podpůrných výukových programů
 • Individuální vzdělávací programy

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.