Pedagogická diagnostika a prevence pro MŠ

VZD01848
Cílová skupina
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-14488/2021-6-468
Zaměření kurzu (kategorie)
InkluzePoruchy
Hodinová dotace kurzu
6
Popis kurzu:

Seznámíte se základními metodami pedagogické diagnostiky a jejich využitím v mateřské škole. Na základě praktických postupů si osvojíte diagnostiku základních psychických funkcí, které jsou východiskem pro osvojování základů gramotnosti a volbu optimálních metod práce s dítětem. Využití závěrů pedagogické diagnostiky při přípravě podpůrných opatření. Zaměříme pozornost je nejen na práci s chybou, ale též na odhalování a rozvíjení pozitivních stránek osobnosti dítěte.

Cíl kurzu:

Seznámíte se základními metodami pedagogické diagnostiky. Osvojí si postupy při diagnostice motoriky, řeči, zrakového a sluchového vnímání, paměti. Na základě závěrů diagnostiky budeme hledat optimální metody práce s dítětem s ohledem na osobnostní charakteristiky i úroveň vývoje.

Obsah kurzu v bodech:
 • Základní pojmy a metody pedagogické diagnostiky. Etické principy v diagnostice.
 • Komplexní přístup k diagnostice zahrnuje respektování vnějších i vnitřních činitelů ovlivňujících vývoj dítěte. (Vliv rodiny, společnosti, mateřské školy na aktuální stav dítěte)

 • Diagnostika základních psychických funkcí, které ovlivňují osvojování vědomostí i dovedností: Zraková a sluchová percepce (fonematický sluch). Vizuomotorická koordinace.

 • Diagnostika vývoje řeči. Porozumění řeči a vyjadřování. Zvuková a obsahová stránka řeči. Jazyková kompetence.
 • Komplexní diagnostika motoriky: jemná a hrubá motoriky, lateralita, grafomotorika. Grafomotoriky: Sezení při psaní, úchop psacího náčiní při provádění uvolňovacích cviků a při výtvarných technikách. Některé poznatky z diagnostiky kresby.
 • Chování dítěte. Negativní projevy v chování dítěte – diagnostika možných příčin.
 • Využití poznatky diagnostiky při volbě metod práce, přístupu k dítěti. Důsledky vývojových deficitů na další vývoj dítěte.

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.


Součástí jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Z on-line kurzu (webináře) obdržíte záznam ke zpětnému zhlédnutí

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

Popis kurzu:

Seznámíte se základními metodami pedagogické diagnostiky a jejich využitím v mateřské škole. Na základě praktických postupů si osvojíte diagnostiku základních psychických funkcí, které jsou východiskem pro osvojování základů gramotnosti a volbu optimálních metod práce s dítětem. Využití závěrů pedagogické diagnostiky při přípravě podpůrných opatření. Zaměříme pozornost je nejen na práci s chybou, ale též na odhalování a rozvíjení pozitivních stránek osobnosti dítěte.

Cíl kurzu:

Seznámíte se základními metodami pedagogické diagnostiky. Osvojí si postupy při diagnostice motoriky, řeči, zrakového a sluchového vnímání, paměti. Na základě závěrů diagnostiky budeme hledat optimální metody práce s dítětem s ohledem na osobnostní charakteristiky i úroveň vývoje.

Obsah kurzu v bodech:
 • Základní pojmy a metody pedagogické diagnostiky. Etické principy v diagnostice.
 • Komplexní přístup k diagnostice zahrnuje respektování vnějších i vnitřních činitelů ovlivňujících vývoj dítěte. (Vliv rodiny, společnosti, mateřské školy na aktuální stav dítěte)

 • Diagnostika základních psychických funkcí, které ovlivňují osvojování vědomostí i dovedností: Zraková a sluchová percepce (fonematický sluch). Vizuomotorická koordinace.

 • Diagnostika vývoje řeči. Porozumění řeči a vyjadřování. Zvuková a obsahová stránka řeči. Jazyková kompetence.
 • Komplexní diagnostika motoriky: jemná a hrubá motoriky, lateralita, grafomotorika. Grafomotoriky: Sezení při psaní, úchop psacího náčiní při provádění uvolňovacích cviků a při výtvarných technikách. Některé poznatky z diagnostiky kresby.
 • Chování dítěte. Negativní projevy v chování dítěte – diagnostika možných příčin.
 • Využití poznatky diagnostiky při volbě metod práce, přístupu k dítěti. Důsledky vývojových deficitů na další vývoj dítěte.
*
*
*
Vyberte termín a přihlaste se
Cílová skupina
Termín kurzu
14.11.2022 - 14.11.2022
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
14. 11. 2022 (8.30 - 14.00 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
6
1 790 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat kurz na klíč? Kontaktujte nás