Pedagogická diagnostika a prevence pro MŠ

VZD01848
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-14488/2021-6-468
Zaměření kurzu (kategorie)
Pedagogická diagnostika
Hodinová dotace kurzu
6
Vhodné i pro šablony
ANO
„Každý jsme nadaný. Avšak pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vyšplhat na strom, tak stráví celý svůj život v domnění, že je neschopná.“
- Albert Einstein


Cílem edukačního procesu je dosáhnout maximálního a optimálního rozvoje potenciálu dítěte. Pedagogická diagnostika, správné využití jejích závěrů a prevence jsou důležitými nástroji k jeho naplnění. Víte jak na to?

Popis kurzu

Seznámíte se se základními metodami pedagogické diagnostiky a jejich využitím v mateřské škole. 

Na základě praktických postupů si vyzkoušíte diagnostiku základních psychických funkcí, které jsou východiskem pro osvojování základů gramotnosti. Soustředit se budeme i na volbu optimálních metod práce s dítětem s ohledem na osobnostní charakteristiky a úroveň vývoje.  

Naučíte se využívat závěry pedagogické diagnostiky při přípravě podpůrných opatření

Zaměříte se nejen na práci s chybou, ale též na odhalování a rozvíjení pozitivních stránek osobnosti dítěte,  posílení jeho sebevědomí a motivace.


Cíl kurzu

Rozšíření kompetencí v oblasti pedagogické diagnostiky a její efektivní implementace do praxe. 

Obsah kurzu v bodech
 • Základní pojmy a metody pedagogické diagnostiky. Etické principy v diagnostice.
 • Komplexní přístup k diagnostice (zahrnuje respektování vnějších i vnitřních činitelů ovlivňujících vývoj dítěte).   Vliv rodiny, společnosti, mateřské školy na aktuální stav dítěte.          
 • Diagnostika základních psychických funkcí, které ovlivňují osvojování vědomostí a dovedností. Zraková a sluchová percepce (fonematický sluch), vizuomotorická koordinace.
 • Diagnostika vývoje řeči. Porozumění řeči a vyjadřování. Zvuková a obsahová stránka řeči. Jazyková kompetence. 
 • Komplexní diagnostika motoriky. Jemná a hrubá motorika, lateralita, grafomotorika.
 • Grafomotorika. Sezení při psaní, úchop psacího náčiní při provádění uvolňovacích cviků a při výtvarných technikách. Některé poznatky z diagnostiky kresby.
 • Chování dítěte. Negativní projevy v chování dítěte, diagnostika možných příčin.
 • Využití poznatků diagnostiky při volbě metod práce, přístupu k dítěti. Důsledky vývojových deficitů na další vývoj dítěte.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

„Každý jsme nadaný. Avšak pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vyšplhat na strom, tak stráví celý svůj život v domnění, že je neschopná.“
- Albert Einstein


Cílem edukačního procesu je dosáhnout maximálního a optimálního rozvoje potenciálu dítěte. Pedagogická diagnostika, správné využití jejích závěrů a prevence jsou důležitými nástroji k jeho naplnění. Víte jak na to?

Popis kurzu

Seznámíte se se základními metodami pedagogické diagnostiky a jejich využitím v mateřské škole. 

Na základě praktických postupů si vyzkoušíte diagnostiku základních psychických funkcí, které jsou východiskem pro osvojování základů gramotnosti. Soustředit se budeme i na volbu optimálních metod práce s dítětem s ohledem na osobnostní charakteristiky a úroveň vývoje.  

Naučíte se využívat závěry pedagogické diagnostiky při přípravě podpůrných opatření

Zaměříte se nejen na práci s chybou, ale též na odhalování a rozvíjení pozitivních stránek osobnosti dítěte,  posílení jeho sebevědomí a motivace.


Cíl kurzu

Rozšíření kompetencí v oblasti pedagogické diagnostiky a její efektivní implementace do praxe. 

Obsah kurzu v bodech
 • Základní pojmy a metody pedagogické diagnostiky. Etické principy v diagnostice.
 • Komplexní přístup k diagnostice (zahrnuje respektování vnějších i vnitřních činitelů ovlivňujících vývoj dítěte).   Vliv rodiny, společnosti, mateřské školy na aktuální stav dítěte.          
 • Diagnostika základních psychických funkcí, které ovlivňují osvojování vědomostí a dovedností. Zraková a sluchová percepce (fonematický sluch), vizuomotorická koordinace.
 • Diagnostika vývoje řeči. Porozumění řeči a vyjadřování. Zvuková a obsahová stránka řeči. Jazyková kompetence. 
 • Komplexní diagnostika motoriky. Jemná a hrubá motorika, lateralita, grafomotorika.
 • Grafomotorika. Sezení při psaní, úchop psacího náčiní při provádění uvolňovacích cviků a při výtvarných technikách. Některé poznatky z diagnostiky kresby.
 • Chování dítěte. Negativní projevy v chování dítěte, diagnostika možných příčin.
 • Využití poznatků diagnostiky při volbě metod práce, přístupu k dítěti. Důsledky vývojových deficitů na další vývoj dítěte.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.