Co jsou PDF publikace?

Publikace jsou pouze v elektronické podobě ke stažení z internetu přímo do vlastního PC. Výhodou je nízká cena, rychlé dodání a úspora poštovného.

K otevření PDF souboru je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader.
Stáhnout si jej můžete zde.

více

 

Školní řád

Školní řád

Příspěvek se věnuje obecným problémům souvisejícími se stanovením a dodržováním školního řádu, Rozebírá školní řád z pohledu právního rámce i potřeb školy, konkrétní postup tvoření a rizika při jeho tvoření.

OBJEDNAT

více

 

Společné vzdělávání od teorie k praxi

Společné vzdělávání od teorie k praxi

První část obsahuje východiska společného vzdělávání, jejich shrnutí a zpřehlednění pro praxi ve školách. V této části naleznete přehled vzájemných vztahů mezi částmi RVP a ŠVP, které se týkají společného vzdělávání. Dále publikace poskytuje strukturovaný pohled na podpůrná opatření a jejich vzájemné souvislosti pro snazší porozumění systému podpůrných opatření. V publikaci je zdůrazněno jedno z významných podpůrných opatření, a to úpravy hodnocení žáků. Autoři se zaměřili na formativní hodnocení a jeho použití v podpůrných opatřeních. Ve svém článku nabízí unikátní systém typologie metod, nástrojů a technik hodnocení „DTEM“. Typologie je postavena na čtyřech základních dimenzích a její využití umožňuje posuzovat formativní potenciál jednotlivých způsobů školního hodnocení. Tento systém a navazující „lexikon“ několika desítek námětů může být užitečným pomocníkem při úpravách hodnocení jako podpůrného opatření.

Ve druhé části publikace najde čtenář pohledy a zkušenosti praktiků, učitelek z prvního stupně. Dále publikace seznamuje s metodou Kids‘ Skills a jejím používáním ve škole. Tato metoda umožňuje pedagogům přistupovat k dětem s SVP individuálně, a přitom neztrácet ze zřetele práci se třídním kolektivem.

OBJEDNAT

více

 

Poznej Českou republiku

Poznej Českou republiku

PDF publikace v rozsahu 60 stran obsahuje 3 náměty na doplnění učiva vlastivědy o pohoří, krajích a městech České republiky.

Obsahuje také hotové pracovní listy, které stačí jen vytisknout a rozdat žákům. Publikací můžete využít k procvičování vědomostí a opakování.

OBJEDNAT

více

 

Jak zvýšit zájem o hudební výchovu

Jak zvýšit zájem o hudební výchovu

V této PDF publikaci najdete širokou nabídku aktivit a námětů na výuku hudební výchovy tak, abys se stala atraktivní a zvýšila zájem žáků o hudbu. Hry, činnosti a pracovní listy uvedené v publikaci jsou v praxi vyzkoušené a ověřené. Součástí je seznam poslechových skladeb doporučených pro žáky na I. stupni.

Druhá část publikace obsahuje návod na výrobu a použití praktické pomůcky na seznámení žáků se základy – délka not, takty, pomlky a použití.

OBJEDNAT

více

 

Čtením k úspěchu

Čtením k úspěchu

Rozvoj čtenářské gramotnosti na I. stupni V publikaci najdete několik námětů na rozvoj čtenářské gramotnosti na I. stupni a ukázky realizace čtenářských dílen ve 3. a 4. ročníku. Ke každému námětu najdete zásobu pracovních listů, které stačí jen vytisknout v požadovaném počtu a rozdat žákům.

 

OBJEDNAT

více

 

Dějiny České republiky

Dějiny České republiky

PDF publikace obsahuje několik námětů na opakování učiva vlastivědy ve 4. a 5 ročníku.

Najdete v ní náměty na krátké aktivity pro upevnění učiva od pravěku po středověk. Zopakujete Přemyslovce, Karla IV. a podle návodu si vyrobíte jednoduchou společenskou hru Dobytí Prahy. Součástí je hrací plán rozložený na čtyři stany A4, které stačí vytisknout, podlepit tvrdým kartonem a slepit dohromady.
V metodice najdete ke hře i pravidla. Náměty, které jsou obsahem této elektronické publikace, byly vydány v aktualizacích KAFOMETU pro základní školy v minulých letech.

OBJEDNAT

více

 

Připravme se na budoucí prvňáčky

Připravme se na budoucí prvňáčky

Nová PDF publikace věnovaná přípravě zápisu budoucích prvňáčků.

V souboru jsou zpracovány úkoly z oblasti hrubé a jemné motoriky, laterality, čísel a tvarů, dále zrakových, sluchových, rozumových a komunikačních dovedností, grafomotoriky a základních údajů, které by o sobě dítě mělo při zápisu vědět (např. jméno, adresa, sourozenci apod.). Každá oblast obsahuje několik námětů k práci s dětmi.

Úkoly mají střední obtížnost, nebo lehčí a těžší variantu pro případ, že dítě střední obtížnost nezvládá, nebo naopak.

Publikace obsahuje popis stanovišť, úkoly a pracovní listy na kopírování.

Rozsah: 30 stran

Cena: 80,-

více

 

Geometrie na I. stupni

Geometrie na I. stupni

Elektronická publikace na 30 stranách obsahuje náměty na výuku základů geometrie na I. stupni jako jsou: osová souměrnost, geometrická představivost, nácvik přesnosti a orientace ve schématu, rovinné útvary atd.

Těmito jednoduchými náměty zpestříte hodiny matematiky a nadchnete žáky pro geometrii.

30 stran

Cena: 80,-

více

 

Hravá matematika

Hravá matematika

V obsahu této elektronické publikace najdete 60 stran námětů na matematické rozcvičky a hry pro žáky I. stupně. Najdete zde inspirace k procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení nebo pamětné počítání, logické operace, trénování paměti.

 

Cena: 160,-

více

 

 1 2 3  |  další >>
strana: 1 / 3   celkem: 24 záznamů