Co jsou PDF publikace?

Publikace jsou pouze v elektronické podobě ke stažení z internetu přímo do vlastního PC. Výhodou je nízká cena, rychlé dodání a úspora poštovného.

K otevření PDF souboru je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader.
Stáhnout si jej můžete
zde.

více

 

Tvoříme z netradičního a odpadového materiálu

Tvoříme z netradičního a odpadového materiálu

Tato PDF publikace přináší náměty na tvořivé a praktické činnosti, u kterých využijete odpadový materiál nebo jiné netradiční materiály či pomůcky. Na co všechno se dají použít malé smetáčky, sítka, PET lahve či kelímky od jogurtů?
To najdete na 56 stranách této elektronické publikace. Jednoduché nápady a inspirace s barevnými fotografiemi vám můžou přijít vhod při práci s dětmi.

 

OBJEDNAT

více

 

Rok s písničkou

Rok s písničkou

Každý z nás si alespoň občas rád zazpívá nebo poslechne pěknou písničku. Děti předškolního věku mají k hudbě pozitivní vztah, který je vhodné nenásilně budovat a posilovat. Písně se však mohou stát i motivací k různorodým aktivitám a činnostem s dětmi a být tak průvodcem dětí ve světě hudby a dalšího poznání světa.

 

OBJEDNAT

více

 

Když má svátek máma, táta a rodina

Když má svátek máma, táta a rodina

V PDF publikaci najdete několik námětů na organizování zábavných a sportovních dnů s rodiči nebo na náměty jak dětem přiblížit funkci rodiny a její členy. Náměty jsou vybrané z již vydaných aktualizací KAFOMETU.

 

OBJEDNAT

více

 

Hrátky s básničkou po celý rok

Hrátky s básničkou po celý rok

Básničky zaměřené tematicky na čtvero ročních období, které napsala Blanka Borkovcová, slouží jako inspirace k různým aktivitám, motivují děti k rozvoji řeči a slovní zásoby. Příspěvek metodicky upravila Ing. Renata Špačková.

Na 35 stranách najdete 12 originálních básní a k nim zásobník aktivit a činností na období celého školního roku.

OBJEDNAT

více

 

Dopravní výchova v praxi

Dopravní výchova v praxi

V této elektronické publikace najdete aktivity a náměty na výuku dopravní výchovy v mateřské škole. Všechny vznikli přímo v praxi, na 64 stranách najdete didaktické a poznávací hry s dopravní tematikou, pohybové hry s dopravní tematikou a další činnosti, které využijete při své práci.

Rozsah: 64 stran

OBSAH

UKÁZKA

OBJEDNAT

více

 

Rytířský rok ve školce

Rytířský rok ve školce

PDF publikace je sestavená z námětů vydaných v minulém roce v aktualizacích pro klienty  KAFOMETU pro mateřské školy.

Celoroční tematický celek je rozpracován do čtyř ročních období. Děti po celý rok provází rytíř Svojetický z hradu Kočkov a na každý měsíc rozdává úkoly. Jednotlivé úkoly jsou navázány na roční období nebo svátky, děti je plní formou různých pohybový her, grafomotorických cvičení, logopedických chvilek nebo tvořivých činností. Celek byl sestaven s cílem naučit děti umět pracovat ve skupině bez projevů rivality a získat smysl pro plnění pravidelných úkolů formou prožitku (příprava na vstup do školy).

Elektronická publikace obsahuje na 106 stranách náměty a pracovní listy.

Cena: 225,-

více

 

Příběhy o dětech a lidech

Příběhy o dětech a lidech

V elektronické publikaci najdete 12 originálních příběhů od Evy Hurdové, které vyprávějí příhody z běžného života. Příběhy o dětech a lidech, kteří žijí všude kolem nás, lze využít nejen k předčítání, ale především jako motivaci pro navazující aktivity s dětmi, přičemž důraz je kladen zejména na komunikaci a diskusi s dětmi na základě děje příběhu. Poslouží rovněž jako netradiční pomoc při vytváření pravidel chování a jednání v rámci třídy v mateřské škole.

 

Cena: 130,-

více

 

Příběhy o tom, proč se slaví mezinárodní dny

Příběhy o tom, proč se slaví mezinárodní dny

Každý z nás slaví v průběhu roku svátek a narozeniny. Tyto oslavy patří pouze nám a naší rodině. Přesto v kalendáři nalezneme data svátků, které může na celém světě najednou slavit mnoho lidí, někdy i téměř všichni lidé na celém světě. Příběhy o jednotlivých mezinárodních dnech se stávají nejen motivací pro diskusi a rozhovory s dětmi, ale vybízejí k různorodým aktivitám a činnostem s dětmi a otevírají dětem současně nové obzory pro poznávání světa.

V této elektronické publikaci najdete několik mezinárodních dnů z celého roku, na které Eva Hurdová napsala jednoduché motivační příběhy a Renata Špačková doplnila každý příběh o nabídku aktivit a činností. S dětmi si tak můžete některé významné dny v roce připomenout neobvyklou formou a vést je k  ohleduplnosti a sounáležitosti s druhými a s přírodou.

 

Cena: 160,-

více

 

Inkluze v mateřské škole

Inkluze v mateřské škole

V této elektronické publikaci najdete několik příspěvků věnujících se problematice dětí se specifickými vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Dnes již není výjimkou mít ve třídě dítě s ADHD, dyslexií, nebo s poruchou autistického spektra či nadané dítě. V publikaci najdete jak teorii k některým poruchám, tak praktické rady jak s těmito dětmi pracovat v mateřské škole.

(ADHD, Agresivní dítě, Autismus, dyslexie, nadané dítě ...)

80 stran

Cena: 180,-

více

 

 1 2 3 4  |  další >>
strana: 1 / 4   celkem: 33 záznamů