OV-036.3 Denní režim a týdenní plán

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02257
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
21 Kč
+ -

Určení: pro 6. - 9. ročník

Využití: Žáci si při práci v hodinách OV osvojí vědomosti o denním režimu a na základě vlastních zkušeností si uvědomují nedostatky, které se projevují v jejich životě. Přínosem je vypracování týdenního plánu a jeho dodržování po dobu jednoho měsíce. Cílem je, aby zhodnotili a porovnali mezi sebou, co dělají správně a co špatně, stanovili si vlastní cíle a učili se přebírat zodpovědnost za své chování. (Pozn.: Toto téma lze zařadit i na I. stupeň. Pochopitelně bude záležet na věku žáků, a proto bude důležité, jakým způsobem povedeme diskuzi a jakým způsobem budeme žáky motivovat. Téma „Režim dne a týdenní plán“ je vhodné probírat na prvním stupni především v hodinách prvouky a přírodovědy.)

Směřujeme ke kompetencím - formulovat vlastní závěry a přijímat nové varianty, získávat poznatky a informace, hodnotit vlastní práci, porozumět textu a interpretovat vlastní postoje, posuzovat vlastní možnosti, rozvíjet vztah k vlastnímu zdraví

Učivo - denní režim, týdenní plán

Určení: pro 6. - 9. ročník

Využití: Žáci si při práci v hodinách OV osvojí vědomosti o denním režimu a na základě vlastních zkušeností si uvědomují nedostatky, které se projevují v jejich životě. Přínosem je vypracování týdenního plánu a jeho dodržování po dobu jednoho měsíce. Cílem je, aby zhodnotili a porovnali mezi sebou, co dělají správně a co špatně, stanovili si vlastní cíle a učili se přebírat zodpovědnost za své chování. (Pozn.: Toto téma lze zařadit i na I. stupeň. Pochopitelně bude záležet na věku žáků, a proto bude důležité, jakým způsobem povedeme diskuzi a jakým způsobem budeme žáky motivovat. Téma „Režim dne a týdenní plán“ je vhodné probírat na prvním stupni především v hodinách prvouky a přírodovědy.)

Směřujeme ke kompetencím - formulovat vlastní závěry a přijímat nové varianty, získávat poznatky a informace, hodnotit vlastní práci, porozumět textu a interpretovat vlastní postoje, posuzovat vlastní možnosti, rozvíjet vztah k vlastnímu zdraví

Učivo - denní režim, týdenní plán

*
*
*
Předmět ZŠ
Občanská výchova
Určeno pro
II. stupeň ZŠ
Formát
A4