Osobnostní a sociální výchova – součást průřezového tématu Občan v demokr. spol.

VZD00344
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-746/2021-7-50
Zaměření kurzu (kategorie)
Osobnostní a sociální výchova
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

V průběhu semináře získáte informace, jak zapracovat dané téma do různých předmětů, projektů, třídnických hodin a zájmových kroužků. Získáte náměty pro rozvoj osobnosti žáka v oblastech sebevědomí, sebeodpovědnosti, asertivní komunikaci a toleranci, odolnosti vůči manipulaci atd. Dále získáte metody práce při naplňování průřezového tématu a techniky, kterými lze pozitivně působit na sociální vztahy v třídním či jiném kolektivu. Interaktivně si vyzkoušíte aktivity z oblasti osobnostní a sociální výchovy. 

Kurz je zaměřen na:

 • poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
 • umění poznávat a učit se
 • sociální komunikaci, vyjednávání, diskusi
 • seberegulaci
 • organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
 • spolupráci, zodpovědnosti vůči sobě i druhým


Seminář probíhá převážně sebezkušenostní formou za využití interaktivních prožitkových metod. Po každé z technik následuje její podrobná reflexe, která je zaměřena jak na průběh techniky, tak na posun v osobnostním rozvoji žáků v oblasti témat osobnostní a sociální výchovy. Program vychází z nabídky aktivit  vlastního zkušenostního dvouletého výcviku u citovaných osobností, a také nabídky jejich publikací - doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc., doc. PhDr. Josefa Valenty, CSc., doc. PhDr. Hany Kasíkové, CSc., Mgr. Petra Kříže a dalších osobností. Účastník si prakticky ověří získané poznatky na základě nabídky konkrétních aktivit průřezového tématu OSV, zacíleného na věk žáka.


Předpokládá se aktivní zapojení všech zúčastněných ve skupině.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

V průběhu semináře získáte informace, jak zapracovat dané téma do různých předmětů, projektů, třídnických hodin a zájmových kroužků. Získáte náměty pro rozvoj osobnosti žáka v oblastech sebevědomí, sebeodpovědnosti, asertivní komunikaci a toleranci, odolnosti vůči manipulaci atd. Dále získáte metody práce při naplňování průřezového tématu a techniky, kterými lze pozitivně působit na sociální vztahy v třídním či jiném kolektivu. Interaktivně si vyzkoušíte aktivity z oblasti osobnostní a sociální výchovy. 

Kurz je zaměřen na:

 • poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
 • umění poznávat a učit se
 • sociální komunikaci, vyjednávání, diskusi
 • seberegulaci
 • organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
 • spolupráci, zodpovědnosti vůči sobě i druhým


Seminář probíhá převážně sebezkušenostní formou za využití interaktivních prožitkových metod. Po každé z technik následuje její podrobná reflexe, která je zaměřena jak na průběh techniky, tak na posun v osobnostním rozvoji žáků v oblasti témat osobnostní a sociální výchovy. Program vychází z nabídky aktivit  vlastního zkušenostního dvouletého výcviku u citovaných osobností, a také nabídky jejich publikací - doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc., doc. PhDr. Josefa Valenty, CSc., doc. PhDr. Hany Kasíkové, CSc., Mgr. Petra Kříže a dalších osobností. Účastník si prakticky ověří získané poznatky na základě nabídky konkrétních aktivit průřezového tématu OSV, zacíleného na věk žáka.


Předpokládá se aktivní zapojení všech zúčastněných ve skupině.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.