Osobnostní a sociální rozvoj dítěte v předškolním vzdělávání

VZD00346
Zaměření kurzu (kategorie)
Výchova a vývojOsobnostní a sociální výchova
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Seminář Osobnostní a sociální rozvoj dítěte je zaměřen na rozvoj osobnosti dítěte podporující samostatné uvažování. Program vychází z RVP PV, jehož podstatou je vytvoření podmínek pro osobnostně orientovanou výchovu, tj. výchovné působení ve prospěch optimálního rozvoje dítěte. To se vyváženě orientuje na všechny strukturální složky osobnosti dítěte, na stránku rozumovou i sociální.

Zvláštní důraz se klade nejen na sebedůvěru, sebeúctu a sebehodnocení dítěte, ale jeho schopnost přijatelným způsobem vyjádřit své názory, požadavky, pocity a ve vzájemné komunikaci s okolím rozvíjet sdílení, spolupráci i sebeprosazování.Seminář probíhá převážně sebezkušenostní formou za využití interaktivních prožitkových metod. Po každé z technik následuje její podrobná reflexe, která je zaměřena jak na průběh techniky, tak na posun v osobnostním rozvoji dítěte v oblasti sebepoznání, komunikace, skupinové práce a kooperace. 

Získají základní informace o osobnostním a sociálním rozvoji dítěte a přehled interaktivních technik k vedení skupiny dětí, zacílené na věk dítěte.

Program vychází z nabídky aktivit projektu „Dokážu to“ a vlastního zkušenostního dvouletého výcviku a publikací u doc. PhDr. S. Hermochové, CSc., doc. PhDr. J. Valenty, CSc., doc. PhDr. H. Kasíkové a dalších.

 • Seznámíte se s metodami práce při naplňování osobnostního a sociálního rozvoje dětí.
 • Získáte přehled interaktivních technik k vedení skupiny dětí.
 • Interaktivně si vyzkoušíte aktivity z oblasti osobnostní a sociální výchovy.
 • Seznámíte se a vyzkoušíte si kladení otázek v rámci reflexe.
 • získají základní dovednosti, pomocí nichž budou v určitých situacích schopni účinněji komunikovat s dětmi a podporovat aktivní růst jejich osobnosti

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Seminář Osobnostní a sociální rozvoj dítěte je zaměřen na rozvoj osobnosti dítěte podporující samostatné uvažování. Program vychází z RVP PV, jehož podstatou je vytvoření podmínek pro osobnostně orientovanou výchovu, tj. výchovné působení ve prospěch optimálního rozvoje dítěte. To se vyváženě orientuje na všechny strukturální složky osobnosti dítěte, na stránku rozumovou i sociální.

Zvláštní důraz se klade nejen na sebedůvěru, sebeúctu a sebehodnocení dítěte, ale jeho schopnost přijatelným způsobem vyjádřit své názory, požadavky, pocity a ve vzájemné komunikaci s okolím rozvíjet sdílení, spolupráci i sebeprosazování.Seminář probíhá převážně sebezkušenostní formou za využití interaktivních prožitkových metod. Po každé z technik následuje její podrobná reflexe, která je zaměřena jak na průběh techniky, tak na posun v osobnostním rozvoji dítěte v oblasti sebepoznání, komunikace, skupinové práce a kooperace. 

Získají základní informace o osobnostním a sociálním rozvoji dítěte a přehled interaktivních technik k vedení skupiny dětí, zacílené na věk dítěte.

Program vychází z nabídky aktivit projektu „Dokážu to“ a vlastního zkušenostního dvouletého výcviku a publikací u doc. PhDr. S. Hermochové, CSc., doc. PhDr. J. Valenty, CSc., doc. PhDr. H. Kasíkové a dalších.

 • Seznámíte se s metodami práce při naplňování osobnostního a sociálního rozvoje dětí.
 • Získáte přehled interaktivních technik k vedení skupiny dětí.
 • Interaktivně si vyzkoušíte aktivity z oblasti osobnostní a sociální výchovy.
 • Seznámíte se a vyzkoušíte si kladení otázek v rámci reflexe.
 • získají základní dovednosti, pomocí nichž budou v určitých situacích schopni účinněji komunikovat s dětmi a podporovat aktivní růst jejich osobnosti

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.