Organizace vzdělávání ve školní družině

VZD02892
Cílová skupina
ŠD/ŠK
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Legislativa
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání. Vychovatel školní družiny je pedagogický pracovník s jasně vymezenými právy a povinnosti, které mají oporu ve školské legislativě. Jedná se o pedagogické pracovníky, na které se vztahuje zákon o pedagogických pracovnících, školský zákon, vyhláška o zájmovém vzdělávání a další zákonné normy.


Popis kurzu


Jaké je postavení školní družiny v systému školy, organizace vzdělávání, naplňování ŠVP Vám ozřejmí tento webinář.

Způsoby nastavování přímé pedagogické činnosti a náplň nepřímé pedagogické činnosti, zásahy ve formě kroužků do činnosti školní družiny, povinnosti vychovatel školních družin směrem k organizaci školy a další oblasti jsou častými základy nedorozumění mezi jednotlivými aktéry.


Cíl kurzu


Osvojíte si:
oblast kvalifikačních předpokladů pracovníků školní družiny
oblast organizace práce
školní družina v systému školy


Obsah kurzu v bodech

 • obsah zájmového vzdělávání ve školní družině;
 • postavení ŠD a jejich aktérů v systému školy;
 • možnosti organizace vzdělávání ve školní družině;
 • povinnosti pracovníků v rámci školy.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání. Vychovatel školní družiny je pedagogický pracovník s jasně vymezenými právy a povinnosti, které mají oporu ve školské legislativě. Jedná se o pedagogické pracovníky, na které se vztahuje zákon o pedagogických pracovnících, školský zákon, vyhláška o zájmovém vzdělávání a další zákonné normy.


Popis kurzu


Jaké je postavení školní družiny v systému školy, organizace vzdělávání, naplňování ŠVP Vám ozřejmí tento webinář.

Způsoby nastavování přímé pedagogické činnosti a náplň nepřímé pedagogické činnosti, zásahy ve formě kroužků do činnosti školní družiny, povinnosti vychovatel školních družin směrem k organizaci školy a další oblasti jsou častými základy nedorozumění mezi jednotlivými aktéry.


Cíl kurzu


Osvojíte si:
oblast kvalifikačních předpokladů pracovníků školní družiny
oblast organizace práce
školní družina v systému školy


Obsah kurzu v bodech

 • obsah zájmového vzdělávání ve školní družině;
 • postavení ŠD a jejich aktérů v systému školy;
 • možnosti organizace vzdělávání ve školní družině;
 • povinnosti pracovníků v rámci školy.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.