Opatření ve školách po dobu uzavření škol z důvodu ochrany před nákazou koronavirem

VZD00206
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Řízení školy a managementLegislativa
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO

Obsah kurzu v bodech:

 • úpravě podmínek vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění
 • organizačních formách vzdělávání
 • přítomnosti pedagogických pracovníků na pracovišti a úpravě náplně práce v rámci přímé a tzv. nepřímé pedagogické činnosti, informace úpravách místa výkonu práce
 • charakteru pedagogické práce a konkrétní náplni v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. v platném znění
 • způsobech komunikace školy se zákonnými zástupci žáků
 • obsahu vzdělávání a jeho hodnocení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a souvisejícími právními předpisy
 • dokumentaci škol a vedení třídních knih
 • vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními a změnami financování
 • způsobech distančního vzdělávání a jeho organizace
 • možnostech pedagogické podpory
 • zápisech do 1. ročníků

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Obsah kurzu v bodech:

 • úpravě podmínek vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění
 • organizačních formách vzdělávání
 • přítomnosti pedagogických pracovníků na pracovišti a úpravě náplně práce v rámci přímé a tzv. nepřímé pedagogické činnosti, informace úpravách místa výkonu práce
 • charakteru pedagogické práce a konkrétní náplni v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. v platném znění
 • způsobech komunikace školy se zákonnými zástupci žáků
 • obsahu vzdělávání a jeho hodnocení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a souvisejícími právními předpisy
 • dokumentaci škol a vedení třídních knih
 • vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními a změnami financování
 • způsobech distančního vzdělávání a jeho organizace
 • možnostech pedagogické podpory
 • zápisech do 1. ročníků

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.