On-line webinář

Jak webinář probíhá?

  • Webináře probíhají v on-line prostředí pro synchronní výuku. V průběhu kurzu uvidíte lektora na obrazovce svého počítače, notebooku, tabletu nebo telefonu.
  • Budete v přímém kontaktu jak s lektorem, tak s ostatními kolegy ze škol z celé ČR.
  • Obsah webinářů doplňujeme aktivitami a cvičeními v on-line prostředí.
  • Budete mít prostor pro dotazy prostřednictvím chatu nebo za použití mikrofonu.
  • Jeden den před termínem konání od nás obdržíte e-mail s odkazem k připojení do on-line místnosti.
  • Z každého webináře pořizujeme záznam. V případě zájmu si jej můžete vyžádat ke zpětnému zhlédnutí.

Výhody on-line webinářů

  • Nemusíte nikam cestovat. Potřebujete pouze počítač, tablet či telefon. Díky tomu efektivně využijete svůj čas a vytvoříte si své vlastní pohodlí.
  • Při účasti na webináři nejste závislí na konkrétním místě. Připojit se můžete odkudkoliv s podmínkou připojení k internetu.
  • Ušetříte náklady na cestování i ubytování.
  • V on-line prostředí se setkáte nejen s lektorem, ale i s dalšími učiteli z celé ČR, mnohdy i ze zahraničí.

Ukázky z webinářů

 

Kurzy

Dítě s vývojovou dysfázií v běžné mateřské škole

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:26.11.2024

Anglická gramatika hrou

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:05.12.2024

Jazykový metodický kurz pro výuku anglického jazyka

Od 7 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:60
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:19.09.2024

Polytechnická pregramotnost v mateřské škole

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:14.10.2024

Kooperativní a párové metody učení

Od 2 100 Kč
Lektor:Mgr. Lukáš Heřman+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:06.11.2024, 11.12.2024

Jak přistupovat k dítěti s autismem

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:27.09.2024, 17.10.2024, 12.12.2024

Agrese a její řešení

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:09.09.2024, 06.11.2024

Studium pro koordinátory ŠVP e-learning – studium k výkonu specializovaných činností

Od 17 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:250
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:27.09.2024, 27.09.2024

Vlastní hodnocení mateřských škol

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:17.10.2024

Základy matematické pregramotnosti v mateřské škole

Od 2 100 Kč
Lektor:PaedDr. Iva Tomášková+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:17.09.2024, 21.11.2024, 10.12.2024

Digitální nástroje a dovednosti učitele cizího jazyka

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:01.11.2024

Humorem k pohodě a vyšší efektivitě v hodinách cizích jazyků

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:25.10.2024

Každý začátek je těžký aneb uvádění začínajících učitelek do praxe MŠ

Od 2 100 Kč
Lektor:Mgr. Hana Švejdová+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:05.09.2024, 24.10.2024, 13.11.2024

Jak vést obtížné manažerské rozhovory

Od 2 100 Kč
Lektor:Ing. Renata Skýpalová, Ph.D., MBA
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:29.10.2024

Psychohygiena učitele

Od 2 100 Kč
Lektor:Mgr. Květa Hrbková+další 1
Město konání:On-line webinář+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:26.09.2024, 30.10.2024, 02.12.2024

Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole

Od 2 100 Kč
Lektor:Mgr. Hana Švejdová+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:07.10.2024, 16.10.2024

Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ

Od 2 100 Kč
Lektor:PaedDr. Iva Tomášková+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:03.10.2024, 30.10.2024

Autismus II

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:03.10.2024, 13.12.2024

Neukázněné dítě v předškolní věku

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:04.12.2024

Číst se naučí každý

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:05.12.2024

Komunikace s rodiči - zvládání obtížných situací

Od 2 100 Kč
Lektor:Ing. Renata Skýpalová, Ph.D., MBA
Město konání:On-line webinář+další 2
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:10.09.2024, 08.11.2024, 13.11.2024, 15.11.2024, 10.12.2024

Ředitel jako leader - učitel jako leader

Od 2 100 Kč
Lektor:Ing. Renata Skýpalová, Ph.D., MBA
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:01.11.2024

Ergonomie a rozvoj dětské kresby

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:08.11.2024, 22.11.2024, 13.12.2024

Cyklus webinářů: Školní vzdělávací program v MŠ a jeho inovace

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:11.10.2024

Angličtina - Aktivity pro nejmenší studentíky

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:20.09.2024, 13.12.2024

Zásobník aktivit pro efektivní osvojení cizího jazyka (inovativní metody výuky cizích jazyků)

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:11.09.2024

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:12.09.2024, 05.12.2024

Vývojové zvláštnosti dětí do 7 let

Od 1 250 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:03.10.2024

Komunikační dovednosti v praxi

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:12.09.2024, 02.12.2024

Možnosti posílení spolupráce školy s rodiči

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář+další 1
Hodinová dotace kurzu:4+další 1
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:25.09.2024, 16.10.2024

Environmentální výchova v MŠ

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:18.09.2024, 03.12.2024

Formativní hodnocení a role učitele

Od 2 100 Kč
Lektor:Mgr. Hana Švejdová+další 3
Město konání:On-line webinář+další 2
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:11.09.2024, 25.09.2024, 04.11.2024, 14.11.2024, 02.12.2024, 16.12.2024

Dvouleté děti a vytváření podmínek a rituálů pro jejich vzdělávání v mateřské škole

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:18.09.2024, 06.12.2024

Proč roste agresivita u dětí

Od 1 250 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:05.09.2024, 28.11.2024

Hospitace jako klíč k profesnímu rozvoji pedagogů

Od 2 100 Kč
Lektor:Ing. Renata Skýpalová, Ph.D., MBA
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:11.10.2024, 02.12.2024

Angličtina v pohybu

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:31.10.2024

Úpravy ŠVP v rámci InspIS (systém pro práci se ŠVP)

Od 2 300 Kč
Lektor:Bc. Jiří Forýtek+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:03.10.2024, 06.11.2024, 03.12.2024

Logopedie každý den cíleně a hravě

Od 2 100 Kč
Lektor:Mgr. Martina Černá+další 1
Město konání:Praha+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:20.09.2024, 18.10.2024, 29.11.2024, 03.12.2024

Autismus

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:05.09.2024, 14.11.2024

Stres a co s ním

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:13.09.2024

GeoGebra jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:09.12.2024

Sebepoznání a osobnost učitele

Od 1 250 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:13.11.2024

Dítě s mutismem v běžné mateřské škole

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:30.10.2024

Použití ICT ve výuce

Od 1 250 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:21.11.2024

Vlastní hodnocení základní školy

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:12.12.2024

SOS - První pomoc při obtížích žáků v 1. - 3. ročníku ZŠ

Od 1 890 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:21.10.2024

Použití ICT v matematice

Od 1 250 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:07.10.2024

Hospitace a hodnotící pohovory v praxi MŠ - rizika, možnosti, limity

Od 690 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:2
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:13.09.2024, 21.11.2024

Moderní technologie jako pomocník při rozvoji matematické gramotnosti na ZŠ

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:09.10.2024

Nebojte se angličtiny!

Od 1 450 Kč
Hodinová dotace kurzu : 4

Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme?

Od 1 250 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:06.11.2024

Zvládání konfliktů v učitelské praxi

Od 2 100 Kč
Lektor:Ing. Renata Skýpalová, Ph.D., MBA
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:13.09.2024, 18.10.2024, 22.11.2024, 13.12.2024

Tipy, triky do výuky češtiny (4 hod.)

Od 1 250 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:18.09.2024, 04.12.2024

ON-LINE: Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Od 18 990 Kč
Lektor:Mgr. Pavel Zeman+dalších 8
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:115
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:23.10.2024, 20.11.2024

Tipy, triky do výuky matiky

Od 1 250 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:09.10.2024

Malý krajinář aneb základní jevy a procesy v přírodě a krajině pro PV

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:09.12.2024

Stress-relaxace, jak prožít spokojený život a nezbláznit se, při zátěžové profesi

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:26.09.2024

Hranice a rituály ve výchově dětí

Od 2 300 Kč
Město konání:On-line webinář+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:24.09.2024, 03.10.2024, 26.11.2024

Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:12.09.2024, 12.11.2024

Využití ICT ve výuce – náměty a inspirace pro praxi

Od 2 300 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:09.09.2024

Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Od 2 300 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:09.09.2024

Efektivní komunikace s rodiči při řešení konfliktních situací

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:10.09.2024

Průběžná pedagogická diagnostika a intervence v mateřské škole

Od 2 300 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:16.12.2024

Limity a jejich vliv na vývoj dětí

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:16.10.2024

Klub koordinátorů ŠVP

Od 4 990 Kč
Lektor:Mgr. Anna Doubková+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:20
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:19.09.2024

Wellbeing zvýšení smysluplnosti a životní pohody učitelů

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:30.09.2024, 31.10.2024, 28.11.2024

Relaxační techniky a cvičení pro děti předškolního a mladšího školního věku

Od 1 250 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:17.09.2024

Využití prvků sexuální výchovy v mateřské škole

Od 1 250 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:09.10.2024, 27.11.2024

Adaptace dětí na mateřskou školu

Od 1 250 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:25.09.2024

Rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění grafomotorických obtíží

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:5
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:16.09.2024

Tipy, triky do výuky angličtiny

Od 1 250 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:04.10.2024

Kognitivně behaviorální intervence při práci s úzkostnými dětmi a žáky

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:22.10.2024

VEČERY S ODBORNÍKY: Máj, lásky čas

Hodinová dotace kurzu : 2,5

Hodnocení není jen klasifikace aneb hodnocení, sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:16.10.2024, 17.12.2024

Jak na ADHD u dětí ze ZŠ - praktická doporučení

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:08.10.2024

Bezproblémový přechod dětí z MŠ do 1. třídy

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:08.10.2024, 25.11.2024

Cílený rozvoj řečových dovedností dětí předškolního věku

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:17.10.2024, 02.12.2024

Šikana nebo škádlení?

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:19.11.2024

Jak řešit konfliktní situace ve škole aneb efektivní komunikace (6 hod.)

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:03.12.2024

Připravený předškolák - kritéria školní zralosti

Od 2 300 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:03.12.2024

Časté otázky týkající se provozu školních družin

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:10.09.2024, 17.10.2024

Tipy, triky do digitální výuky přírodovědných předmětů

Od 2 300 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:11.11.2024

Kognitivně-behaviorální intervence při práci s žáky s ADHD a poruchami chování

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:10.10.2024

ADHD nebo nedostatečné výchovné vedení?

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8+další 1
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:24.09.2024, 30.10.2024

Vítejte ve světě Wellbeingu

Od 1 450 Kč
Lektor:Mgr. Stanislava Hederová+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:20.09.2024

Naše zdraví a čtyři zdroje energie

Od 1 450 Kč
Lektor:Mgr. Stanislava Hederová+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:17.10.2024

Jak přinést více smysluplnosti do svého života

Od 1 450 Kč
Lektor:Mgr. Stanislava Hederová+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:08.11.2024

Vytvořte si kvalitní vztahovou síť

Od 1 450 Kč
Lektor:Mgr. Stanislava Hederová+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:12.12.2024

Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti - specifika práce pedagoga s dvouletý

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:5
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:14.10.2024

Autorita učitele

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:19.09.2024, 21.11.2024

Asistent pedagoga ve školní družině

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:10.12.2024

ŠVP ve školní družině

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:20.11.2024

Konflikt ve školní družině

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:08.10.2024, 05.12.2024

Žák se SVP ve školním družině

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:22.10.2024

Sebepoškozování u dětí

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:24.09.2024

Hospitace, hospitační rozhovory

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:24.10.2024

Průvodce vzájemné spolupráce učitele a asistenta

Od 2 300 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:16.10.2024

„Přijdu na to sám“ – rozvoj polytechnických kompetencí v předškolním vzdělávání

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:22.10.2024, 08.11.2024, 20.11.2024

Terapeutická práce s dítětem v ústavní výchově a jeho rodinou

Od 4 600 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:16
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:16.09.2024

Aktivní Učitel – Digitální nástroje učitele - I. (AJ, NJ)

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:02.10.2024

Asertivní komunikační techniky

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:15.10.2024

Význam pohádek pro děti předškolního a mladšího školního věku

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:10.09.2024

Výtvarná výchova aneb z Popelky královnou!

Od 2 300 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:11.09.2024, 04.12.2024

Možnosti arteterapie v hodinách výtvarné výchovy jako funkční prevence sociálně patologických jevů

Od 2 300 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:09.10.2024

Jak učit v MŠ děti s odlišným mateřským jazykem česky - nápadník aktivit

Od 1 250 Kč
Lektor:Mgr. Pavla Adamcová+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:3
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:01.10.2024

Osobnostní růst ředitelky/le mateřské školy

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:04.12.2024

Jak být dobrou ředitelkou/ředitelem mateřské školy a jak dát škole duši

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:19.09.2024, 21.11.2024

Začínající učitelka a uvádějící učitel, podpora ze strany vedení školy

Od 690 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:2
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:13.09.2024

Jak využít nástroje umělé inteligence v denní praxi učitele

Od 1 250 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:3
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:11.09.2024, 16.10.2024, 04.12.2024

Logopedické chvilky v MŠ

Od 690 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:2
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:05.09.2024, 03.10.2024

Školní zralost

Od 2 300 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:30.01.2025

Neklidné dítě

Od 2 300 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:18.10.2024

Nepozorné dítě - problematika ADHD/ADD a jiných neurovývojových obtíží

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:23.10.2024

Propojení logopedie s tělem: Hmat, sluch a pohyb jako klíč k úspěchu

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:02.10.2024

Jak se neztratit ve světě médií, sociálních sítí, fake news, dezinformací a umělé inteligence

Od 1 450 Kč
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Lektor:Mgr. Martin Zika
Město konání:On-line webinář+další 1
Termín kurzu od:18.09.2024, 13.11.2024, 11.12.2024

Vzájemné náslechy či hospitace ve výuce - jak to jako učitel hravě zvládnout?

Od 2 300 Kč
Lektor:Ing. Renata Skýpalová, Ph.D., MBA
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:12.09.2024, 24.10.2024

Studium logopedický preventista pro asistenty pedagoga

Od 8 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:60
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:16.09.2024

Nadaný žák v běžné třídě

Od 2 300 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:28.11.2024

Třídnické hodiny

Od 2 300 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:14.11.2024

Práce s nekázní v třídním kolektivu

Od 2 300 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:24.10.2024

Hodnotící pohovory v praxi MŠ a spojených subjektů ZŠ a MŠ

Od 690 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:2
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:10.12.2024

Inovativní přístupy v předškolním vzdělávání

Od 4 600 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:16
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:03.09.2024

Selektivní prevence – řízení vztahů v třídním kolektivu – techniky

Od 2 300 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:06.12.2024

Úpravy ŠVP v rámci InspIS (systém pro práci se ŠVP) pro SŠ

Od 1 450 Kč
Lektor:Bc. Jiří Forýtek+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4+další 1
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:16.09.2024, 29.10.2024, 26.11.2024

Rozvoj digitálních kompetencí na základní škole

Od 2 300 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:03.12.2024

Rozvoj digitálních kompetencí v matematice

Od 2 300 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:12.12.2024

Využití Google Workspace ve výuce

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:08.10.2024

ChatGPT a aplikace pro tvorbu online kvízů

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:03.10.2024

Rozvoj digitálních kompetencí skrze online aplikace

Od 1 450 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:26.09.2024