On-line webinář

Jak webinář probíhá?

  • Webináře probíhají v on-line prostředí pro synchronní výuku. V průběhu kurzu uvidíte lektora na obrazovce svého počítače, notebooku, tabletu nebo telefonu.
  • Budete v přímém kontaktu jak s lektorem, tak s ostatními kolegy ze škol z celé ČR.
  • Obsah webinářů doplňujeme aktivitami a cvičeními v on-line prostředí.
  • Budete mít prostor pro dotazy prostřednictvím chatu nebo za použití mikrofonu.
  • Jeden den před termínem konání od nás obdržíte e-mail s odkazem k připojení do on-line místnosti.
  • Z každého webináře pořizujeme záznam. V případě zájmu si jej můžete vyžádat ke zpětnému zhlédnutí.

Výhody on-line webinářů

  • Nemusíte nikam cestovat. Potřebujete pouze počítač, tablet či telefon. Díky tomu efektivně využijete svůj čas a vytvoříte si své vlastní pohodlí.
  • Při účasti na webináři nejste závislí na konkrétním místě. Připojit se můžete odkudkoliv s podmínkou připojení k internetu.
  • Ušetříte náklady na cestování i ubytování.
  • V on-line prostředí se setkáte nejen s lektorem, ale i s dalšími učiteli z celé ČR, mnohdy i ze zahraničí.

Ukázky z webinářů

 

Kurzy

Agresivita I - Agrese a agresivní chování u dětí a mládeže

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:19.04.2024

Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ

Od 1 990 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:06.05.2024

Dítě s vývojovou dysfázií v běžné mateřské škole

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:28.05.2024

Komunikace s rodiči

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:30.05.2024, 11.06.2024

Anglická gramatika hrou

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:18.04.2024

Studium pro logopedické asistenty (kombinovaná forma)

Od 8 990 Kč
Lektor:Mgr. Martina Černá+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:60
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:05.04.2024, 18.09.2024

Komunikace v krizových situacích

Od 1 990 Kč
Hodinová dotace kurzu : 8

Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařil

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:19.06.2024

Kooperativní a párové metody učení

Od 1 990 Kč
Lektor:Mgr. Lukáš Javorek+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:18.03.2024, 23.05.2024

Jak přistupovat k dítěti s autismem

Od 1 990 Kč
Hodinová dotace kurzu : 8

Agrese a její řešení

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:24.05.2024

Studium pro koordinátory ŠVP e-learning – studium k výkonu specializovaných činností

Od 17 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:250
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:27.03.2024, 27.03.2024

Vlastní hodnocení mateřských škol

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:07.05.2024

Základy matematické pregramotnosti v mateřské škole

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:29.03.2024

Jak vést obtížné manažerské rozhovory

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:14.03.2024, 06.06.2024

Psychohygiena učitele

Od 1 990 Kč
Lektor:Mgr. Květa Hrbková+další 1
Město konání:On-line webinář+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:07.05.2024, 10.06.2024, 19.06.2024

Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:06.03.2024

Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:30.10.2024

Autismus II

Od 1 990 Kč
Hodinová dotace kurzu : 8

Číst se naučí každý

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:19.03.2024

Komunikace s rodiči - zvládání obtížných situací

Od 1 990 Kč
Město konání:Praha+další 2
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:09.04.2024, 07.05.2024, 21.05.2024, 18.06.2024

Ředitel jako leader - učitel jako leader

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:15.04.2024

Ergonomie a rozvoj dětské kresby

Od 1 990 Kč
Město konání:Praha+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:22.03.2024, 31.05.2024

Metody pro rozvoj finanční gramotnosti

Od 1 Kč
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO

Angličtina - Aktivity pro nejmenší studentíky

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:21.03.2024

Zásobník aktivit pro efektivní osvojení cizího jazyka (inovativní metody výuky cizích jazyků)

Od 1 990 Kč
Město konání:Praha+další 2
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:10.04.2024, 18.04.2024, 15.05.2024

Komunikační dovednosti v praxi

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:22.04.2024

Formativní hodnocení a role učitele

Od 1 990 Kč
Lektor:Mgr. Dana Forýtková+další 2
Město konání:On-line webinář+další 2
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:02.04.2024, 09.04.2024, 17.04.2024, 30.04.2024

Proč roste agresivita u dětí

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:22.05.2024

Hospitace jako klíč k profesnímu rozvoji pedagogů

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:28.05.2024

Nedirektivní komunikace v praxi

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:19.04.2024

Úpravy ŠVP v rámci InspIS (systém pro práci se ŠVP)

Od 1 990 Kč
Lektor:Bc. Jiří Forýtek+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:11.03.2024, 14.05.2024, 15.05.2024, 04.06.2024, 17.06.2024

Logopedie každý den cíleně a hravě

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:24.05.2024

Sebepoznání a osobnost učitele

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:05.03.2024

Ať není plánování noční můrou pedagoga

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:16.05.2024

Dítě s mutismem v běžné mateřské škole

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:14.05.2024

Využití cvičebních pomůcek a pohybových her v rámci zdravotní a TV pro MŠ

Od 1 350 Kč
Hodinová dotace kurzu : 4

Efektivní využití MS Office pro pedagogy

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:12.03.2024, 02.04.2024

Vlastní hodnocení základní školy

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:09.04.2024

Zdravotní tělesná výchova v rámci MŠ

Od 1 990 Kč
Hodinová dotace kurzu : 8

Digitální infrastruktura ve škole aneb co všechno ve škole může být "digi"

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:25.03.2024

SOS - První pomoc při obtížích žáků v 1. - 3. ročníku ZŠ

Od 1 890 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:24.04.2024

Hospitace a hodnotící pohovory v praxi MŠ - rizika, možnosti, limity

Od 690 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:2
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:16.04.2024

Moderní technologie jako pomocník při rozvoji matematické gramotnosti na ZŠ

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:11.03.2024

Nebojte se angličtiny!

Od 1 890 Kč
Hodinová dotace kurzu : 4

Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme?

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:06.11.2024

ADHD nebo nedostatečné výchovné vedení?

Od 1 890 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:06.06.2024

Zvládání konfliktů v učitelské praxi

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:23.05.2024, 12.06.2024

Zdravý životní styl a mediální svět

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:02.05.2024

ON-LINE: Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Od 18 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:115
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:21.03.2024

Tipy, triky do výuky matiky

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:06.03.2024

Stress-relaxace, jak prožít spokojený život a nezbláznit se, při zátěžové profesi

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:26.09.2024

Hranice a rituály ve výchově dětí

Od 2 150 Kč
Hodinová dotace kurzu : 8

Prvouka či vlastivěda není žádná velká věda

Od 2 150 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:27.03.2024

Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:27.03.2024

Využití ICT ve výuce – náměty a inspirace pro praxi

Od 2 150 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:21.05.2024

Mateřská škola a rodina. Spolupráce nebo soupeření?

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:05.06.2024

Pedagogická diagnostika a prevence pro ZŠ

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:05.03.2024

Wellbeing zvýšení smysluplnosti a životní pohody učitelů

Od 1 990 Kč
Hodinová dotace kurzu : 8

Cyklus webinářů: Jak na novou informatiku? Pojďte s námi, my se jí nebojíme!

Od 2 150 Kč
Lektor:Mgr. Lukáš Mertlík+další 4
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:02.04.2024

Aktivní učitel – němčina párově a kooperativně

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:06.03.2024

Jóga s příběhem

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:NE
Termín kurzu od:18.04.2024, 20.06.2024

Relaxační techniky a cvičení pro děti předškolního a mladšího školního věku

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:02.05.2024

Využití prvků sexuální výchovy v mateřské škole

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:14.03.2024, 09.05.2024

Adaptace dětí na mateřskou školu

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:26.06.2024

Rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění grafomotorických obtíží

Od 1 490 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:5
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:16.09.2024

Jak učit, když žák nerozumí

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:30.05.2024

Hodnocení není jen klasifikace aneb hodnocení, sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:03.04.2024

Bezproblémový přechod dětí z MŠ do 1. třídy

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:10.04.2024

Cílený rozvoj řečových dovedností dětí předškolního věku

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:17.04.2024

Připravený předškolák - kritéria školní zralosti

Od 2 290 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:03.12.2024

Časté otázky týkající se provozu školních družin

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:18.04.2024, 04.06.2024

Využití umělé inteligence při plánování aktivit a činností

Od 590 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:2
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:14.03.2024, 11.04.2024

Kognitivně-behaviorální intervence při práci s ADHD a por. chov. u dětí a adolesc.

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:02.05.2024

VEČERY S ODBORNÍKY: Jak pracovat s emocemi

Od 290 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:2,5
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:14.03.2024

Naše zdraví a čtyři zdroje energie

Od 1 350 Kč
Lektor:Mgr. Stanislava Hederová+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:12.04.2024

Vytvořte si kvalitní vztahovou síť

Od 1 350 Kč
Lektor:Mgr. Stanislava Hederová+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:08.03.2024

Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti - specifika práce pedagoga s dvouletý

Od 1 590 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:5
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:14.10.2024

Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku a mladšího školního věku

Od 1 490 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:5
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:22.05.2024

Autorita učitele

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:21.03.2024, 28.03.2024, 05.04.2024

Konflikt ve školní družině

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:14.05.2024

Žák se SVP ve školním družině

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:04.03.2024

Sebepoškozování u dětí

Od 1 490 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:04.03.2024

Stres – náš každodenní společník ve školní družině

Od 1 490 Kč
Hodinová dotace kurzu : 4

Problémové a agresivní děti, děti s ADHD, jejich výchovné problémy

Od 1 350 Kč
Hodinová dotace kurzu : 4

Hodnocení žáků

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:09.04.2024

Průvodce vzájemné spolupráce učitele a asistenta

Od 2 150 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:10.04.2024, 05.06.2024

Robotika ve škole pro všechny - přehledný úvod

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:19.03.2024

„Přijdu na to sám“ – rozvoj polytechnických kompetencí v předškolním vzdělávání

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:06.03.2024

Terapeutická práce s dítětem v ústavní výchově a jeho rodinou

Od 4 290 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:16
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:16.09.2024

Čtenářské strategie

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:05.03.2024, 06.03.2024

Význam pohádek pro děti předškolního a mladšího školního věku

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:03.05.2024

VEČERY S ODBORNÍKY: Dospívání - nejsložitější přechodové období v životě

Od 290 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:1
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:24.04.2024

Výtvarná výchova aneb z Popelky královnou I.

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:20.03.2024

VEČERY S ODBORNÍKY: Hra a její význam pro psychický vývoj dítěte

Od 290 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:1
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:06.03.2024

Náměty z praxe pro aplikaci finanční gramotnosti do výuky

Od 2 150 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:01.04.2024

VEČERY S ODBORNÍKY: Strach mezi námi – proč existuje, proč má svoje plusy a mínusy

Od 290 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:1
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:05.06.2024

Učíme zážitkem: Aktivity pro teenagery ve výuce AJ

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:16.04.2024

Jak být dobrou ředitelkou/ředitelem mateřské školy a jak dát škole duši

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:06.03.2024

Učíme zážitkem: Aktivity pro výuku digitální bezpečnosti bez počítače

Od 1 190 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:3
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:18.03.2024

Začínající učitelka a uvádějící učitel, podpora ze strany vedení školy

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:14.03.2024

Logopedické chvilky v MŠ

Od 690 Kč
Hodinová dotace kurzu : 2

AI pro učitele 1 – úvod

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:05.03.2024, 12.03.2024

AI pro učitele 2 – prakticky

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:09.04.2024, 16.04.2024

Konference: Mateřská škola 21. století – hravě a s respektem

Od 2 990 Kč
Město konání:Brno+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:10.04.2024

Konference: Škola 21. století

Od 2 990 Kč
Město konání:Praha+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:18.04.2024

Formativní hodnocení v praxi MŠ

Od 2 150 Kč
Hodinová dotace kurzu : 8