ON-LINE: Studium pro ředitele škol a školských zařízení

VZD01546
Cílová skupina
Ředitelé škol a managementZŠ 2. stupeňZŠ 1. stupeňZUŠ
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-746/2021-7-50
Hodinová dotace kurzu
115

Kvalifikační studium (DVPP) je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení.

Obsah studia je akreditován a vytvořen dle aktuálního standardu MŠMT pro udělování akreditací DVPP. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Zahrnuje 100 vyuč. hodin on-line výuky (s dodržením podmínek přímé výuky) a třídenní stáže (v celkovém rozsahu 15 vyuč. hodin). 


Profil absolventa

Získáte potřebné znalosti a dovednosti v oblasti řízení školství, které vám umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení, ve smyslu standardu MŠMT.

Kritéria výběru účastníků

Kritéria výběru účastníků se řídí zákonem č. 563/2004 Sb., §5, odst.2 a § 24.


Obsah studia

Odpovídá požadavkům na znalosti a profesní dovednosti ředitelů škol. Studium je vytvořeno podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a standardu MŠMT pro udělování akreditací DVPP č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP.

Vzdělávací program se skládá ze čtyř základních modulů:

 • Základy práva
 • Pracovní právo
 • Financování školy
 • Organizace školy a pedagogického procesu


Časový plán a forma studia

 • Celková hodinová dotace: 115 vyučovacích hodin
 • Studium bude rozloženo do 6-7 měsíců, během s vyjimkou prázdnin.
 • Obsah je složen ze 4 základních kompetenčních bloků.
 • Celé studium absolvujete z pohodlí svého domova nebo kabinetu.


Závěr studia

Absolvujete závěrečnou zkoušku před komisí, která bude obsahovat:

 • obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých modulů,
 • pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení,
 • ověření získaných znalostí.


Studium stručně a v číslech

 • 115 vyuč. hodin
 • 6-7 měsíců, s vyjímkou prázdnin
 • 12-16 dnů on-line přímé výuky
 • 15 vyuč. hodin třídenní odborné stáže ve vybrané škole nebo školském zařízení
 • 1 závěrečná práce a její obhajoba


Výhody studia

 • Celé studium absolvujete on-line.
 • Osobně se zúčastníte pouze 3 dnů odborné stáže ve vybrané škole nebo školském zařízení.
 • Získáte nové znalosti a dovednosti a díky cenné výměně zkušeností budete sdílet a získávat náměty z praxe od ostatních účastníků studia.
 • Získáte potřebné znalosti a dovednosti v oblasti řízení školství, které vám umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení.


Studium povede tým expertních lektorů se zkušenostmi z praxe:

 • Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.
 • Mgr. Marika Kropíková
 • Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková
 • Mgr. Tomáš Pavlas
 • Mgr. Bc. Eliška Wellech
 • Mgr. Pavel Zeman
 • Ing. Radka Šlegrová 
 • Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
 • Mgr. Anna Doubková
 • PaedDr. Karel Tomek

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.


Součástí jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Z on-line kurzu (webináře) obdržíte záznam ke zpětnému zhlédnutí

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

Kvalifikační studium (DVPP) je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení.

Obsah studia je akreditován a vytvořen dle aktuálního standardu MŠMT pro udělování akreditací DVPP. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Zahrnuje 100 vyuč. hodin on-line výuky (s dodržením podmínek přímé výuky) a třídenní stáže (v celkovém rozsahu 15 vyuč. hodin). 


Profil absolventa

Získáte potřebné znalosti a dovednosti v oblasti řízení školství, které vám umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení, ve smyslu standardu MŠMT.

Kritéria výběru účastníků

Kritéria výběru účastníků se řídí zákonem č. 563/2004 Sb., §5, odst.2 a § 24.


Obsah studia

Odpovídá požadavkům na znalosti a profesní dovednosti ředitelů škol. Studium je vytvořeno podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a standardu MŠMT pro udělování akreditací DVPP č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP.

Vzdělávací program se skládá ze čtyř základních modulů:

 • Základy práva
 • Pracovní právo
 • Financování školy
 • Organizace školy a pedagogického procesu


Časový plán a forma studia

 • Celková hodinová dotace: 115 vyučovacích hodin
 • Studium bude rozloženo do 6-7 měsíců, během s vyjimkou prázdnin.
 • Obsah je složen ze 4 základních kompetenčních bloků.
 • Celé studium absolvujete z pohodlí svého domova nebo kabinetu.


Závěr studia

Absolvujete závěrečnou zkoušku před komisí, která bude obsahovat:

 • obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých modulů,
 • pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení,
 • ověření získaných znalostí.


Studium stručně a v číslech

 • 115 vyuč. hodin
 • 6-7 měsíců, s vyjímkou prázdnin
 • 12-16 dnů on-line přímé výuky
 • 15 vyuč. hodin třídenní odborné stáže ve vybrané škole nebo školském zařízení
 • 1 závěrečná práce a její obhajoba


Výhody studia

 • Celé studium absolvujete on-line.
 • Osobně se zúčastníte pouze 3 dnů odborné stáže ve vybrané škole nebo školském zařízení.
 • Získáte nové znalosti a dovednosti a díky cenné výměně zkušeností budete sdílet a získávat náměty z praxe od ostatních účastníků studia.
 • Získáte potřebné znalosti a dovednosti v oblasti řízení školství, které vám umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení.


Studium povede tým expertních lektorů se zkušenostmi z praxe:

 • Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.
 • Mgr. Marika Kropíková
 • Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková
 • Mgr. Tomáš Pavlas
 • Mgr. Bc. Eliška Wellech
 • Mgr. Pavel Zeman
 • Ing. Radka Šlegrová 
 • Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
 • Mgr. Anna Doubková
 • PaedDr. Karel Tomek
*
*
*
Vyberte termín a přihlaste se
Cílová skupina
, , ZŠ 2. stupeň, ZŠ 1. stupeň, ZUŠ, Ředitelé škol a management
Termín kurzu
21.09.2022 - 19.04.2023
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
21.9.22 - 19.4.23 (8.30 - 16.00, vždy ST 2x měs.)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
115
17 990 Kč / osobu
Vyberte počet osob