Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Olga Zelinková

Vzdělání

 • Habilitační řízení, titul Docentka v oboru speciální pedagogika
 • Pedagogická fakulta UK, katedra Speciální pedagogiky - specializace logopedie

Praxe

 • Docentka – Husitská teologická fakulta UK, katedra psychosociálních studií
 • Soukromý speciální pedagog – OSVČ
 • Speciální pedagog v pedagogicko-psychologické poradně (diagnostika a terapie dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie, poruchy chování, školní zralost, práce s dětmi neprospívajícími z různých důvodů, práce s rodiči)
 • Odborný asistent na katedře speciální pedagogiky
 • Pedagogická fakulta (specifické poruchy učení, LMD, speciálně pedagogická diagnostika, logopedie, mentální retardace)
 • Předsedkyně České společnosti Dyslexie od jejího vzniku
 • Člen výboru Společnosti pro podporu a rozvíjení čtenářství

Zaměření

 • Speciální pedagogika
 • Dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie
 • Poruchy chování, školní zralost
 • Práce s dětmi neprospívajícími z různých důvodů
 • Práce s rodiči
 • Logopedie
 • a mnoho dalších…

Kurzy

SOS - První pomoc při obtížích žáků v 1. - 3. ročníku ZŠ

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:02.09.2022

Proč nezvládá klíčové kompetence odpovídající předškolním věku?

Od 1 790 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:21.09.2022

Cizí jazyky a dyslexie, neslučitelné pojmy?

Od 1 790 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:22.09.2022

Pedagogická diagnostika a prevence pro MŠ

Od 1 790 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:14.11.2022

Pedagogická diagnostika a prevence pro ZŠ

Od 1 790 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:15.11.2022

Mateřská škola a rodina. Spolupráce nebo soupeření?

Od 1 790 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:21.11.2022

Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ

Od 1 Kč
Město konání:Praha+další 2
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:29.08.2022, 23.11.2022, 09.12.2022