Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Olga Zelinková

Vzdělání

 • Habilitační řízení, titul Docentka v oboru speciální pedagogika
 • Pedagogická fakulta UK, katedra Speciální pedagogiky - specializace logopedie

Praxe

 • Docentka – Husitská teologická fakulta UK, katedra psychosociálních studií
 • Soukromý speciální pedagog – OSVČ
 • Speciální pedagog v pedagogicko-psychologické poradně (diagnostika a terapie dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie, poruchy chování, školní zralost, práce s dětmi neprospívajícími z různých důvodů, práce s rodiči)
 • Odborný asistent na katedře speciální pedagogiky
 • Pedagogická fakulta (specifické poruchy učení, LMD, speciálně pedagogická diagnostika, logopedie, mentální retardace)
 • Předsedkyně České společnosti Dyslexie od jejího vzniku
 • Člen výboru Společnosti pro podporu a rozvíjení čtenářství

Zaměření

 • Speciální pedagogika
 • Dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie
 • Poruchy chování, školní zralost
 • Práce s dětmi neprospívajícími z různých důvodů
 • Práce s rodiči
 • Logopedie
 • a mnoho dalších…

Kurzy

VEČERY S ODBORNÍKY: Školní třída jako množina osobností. Jak s rozdílnými jedinci pracovat?

Hodinová dotace kurzu : 2,5

Mateřská škola a rodina. Spolupráce nebo soupeření?

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:05.06.2024

ADHD nebo nedostatečné výchovné vedení?

Od 1 890 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:06.11.2024

Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ

Od 1 990 Kč
Město konání:Praha+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:25.09.2024, 22.10.2024

SOS - První pomoc při obtížích žáků v 1. - 3. ročníku ZŠ

Od 1 890 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:21.10.2024

ADHD nebo nedostatečné výchovné vedení?

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8+další 1
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:24.09.2024, 05.11.2024

Neukázněné dítě v předškolní věku

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:04.12.2024

Číst se naučí každý

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:05.12.2024