Odměňování pracovníků školství

VZD00397
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-14488/2021-6-468
Zaměření kurzu (kategorie)
Řízení školy a management
Hodinová dotace kurzu
5
Vhodné i pro šablony
ANO

Legislativní rámec odměňování zaměstnanců školství se postupně mění, a to v závislosti na novelách zákoníku práce a prováděcích předpisů k zákoníku práce, přijatých v posledním období. Seminář je kombinací výkladu platových předpisů s aplikací školské legislativy při řešení situací, které vznikají v každodenní školské praxi.

Obsah semináře:

 • Základní pojmy odměňování ve školství.
 • Přehled právních předpisů ovlivňujících odměňování ve školství.
 • Aplikace zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (základní principy odměňování, vnitřní předpis, platové výměry, podrobný popis jednotlivých částí platu – příplatků).
 • Aplikace nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech (problematika zařazování zaměstnanců do platových tříd a platových stupňů,
  práce se stupnicí platových tarifů, mimotarifní složky platu).
 • Aplikace nařízení vlády č. 222/2010 Sb.,o katalogu prací ve veřejných službách a správě (zařazování do platových tříd v souvislosti s uplatňováním zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, porovnávání pracovní náplně s příklady v katalogu prací).
 • Aplikace zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v oblasti odměňování (uznávání odborné kvalifikace u pedagogických pracovníků pro potřeby odměňování, odměňování přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah, odměňování pedagogů v souvislosti s dalším vzděláváním a kariérním růstem).
 • Aplikace platových předpisů při řešení nejčastějších problémů v oblasti odměňování.
 • Diskuse účastníků semináře a řešení konkrétních problémů ve školách a školských zařízeních.Na základě poznatků z řady předchozích seminářů bude uvedeno a zodpovězeno mnoho zajímavých příkladů ze školské praxe.


Lektor bude reagovat na veškeré důležité změny, které nastanou k datu konání semináře.

Pracovní materiál pro účastníky semináře:

 • přehled platných právních předpisů ovlivňujících odměňování ve školství se stručnými poznámkami
 • praktické pomůcky pro aplikaci platových předpisů.


Seminář je určen ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, personalistům a dále odborným pracovníkům orgánů veřejné správy územních celků kraje a obcí, zabývající se školstvím.

Vaše dotazy můžete zaslat také i před konáním semináře na email: wildmannova@infracz.cz

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Legislativní rámec odměňování zaměstnanců školství se postupně mění, a to v závislosti na novelách zákoníku práce a prováděcích předpisů k zákoníku práce, přijatých v posledním období. Seminář je kombinací výkladu platových předpisů s aplikací školské legislativy při řešení situací, které vznikají v každodenní školské praxi.

Obsah semináře:

 • Základní pojmy odměňování ve školství.
 • Přehled právních předpisů ovlivňujících odměňování ve školství.
 • Aplikace zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (základní principy odměňování, vnitřní předpis, platové výměry, podrobný popis jednotlivých částí platu – příplatků).
 • Aplikace nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech (problematika zařazování zaměstnanců do platových tříd a platových stupňů,
  práce se stupnicí platových tarifů, mimotarifní složky platu).
 • Aplikace nařízení vlády č. 222/2010 Sb.,o katalogu prací ve veřejných službách a správě (zařazování do platových tříd v souvislosti s uplatňováním zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, porovnávání pracovní náplně s příklady v katalogu prací).
 • Aplikace zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v oblasti odměňování (uznávání odborné kvalifikace u pedagogických pracovníků pro potřeby odměňování, odměňování přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah, odměňování pedagogů v souvislosti s dalším vzděláváním a kariérním růstem).
 • Aplikace platových předpisů při řešení nejčastějších problémů v oblasti odměňování.
 • Diskuse účastníků semináře a řešení konkrétních problémů ve školách a školských zařízeních.Na základě poznatků z řady předchozích seminářů bude uvedeno a zodpovězeno mnoho zajímavých příkladů ze školské praxe.


Lektor bude reagovat na veškeré důležité změny, které nastanou k datu konání semináře.

Pracovní materiál pro účastníky semináře:

 • přehled platných právních předpisů ovlivňujících odměňování ve školství se stručnými poznámkami
 • praktické pomůcky pro aplikaci platových předpisů.


Seminář je určen ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, personalistům a dále odborným pracovníkům orgánů veřejné správy územních celků kraje a obcí, zabývající se školstvím.

Vaše dotazy můžete zaslat také i před konáním semináře na email: wildmannova@infracz.cz

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.