Obrázky a stavby v předškolním geometrickém vzdělávání

VZD00464
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21921/2021-4-686
Zaměření kurzu (kategorie)
Matematika a její aplikace
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
Na kurzu se zaměříte na rozvíjení prostorové představivosti pomocí kreslení a modelování. Podrobně se seznamíte s metodickými materiály Tvořivá geometrie 5 – O dětské kresbě a Obrázky a stavby – geometrické karty pro MŠ.

Kreslení a modelování v geometrii výraznou měrou přispívají k prostorové představivosti dětí a jsou zásadní pro rozvíjení technické představivosti. Prostřednictvím spontánní dětské kresby je možné identifikovat děti s vrozenou prostorovou a geometrickou představivostí, budoucí konstruktéry, architekty, tvůrčí technické osobnosti. Ve spolupráci s rodinou pak lze směrovat jejich další rozvoj, zájmové i školní vzdělávání. Přirozenou prostorovou (geometrickou) inteligenci dětí je možné nejenom zachytit, ale vhodně o ni pečovat, rozvíjet vrozené vlohy nadaných jedinců například kresbami z představy, modelováním z modelíny, z papíru, sestavováním magnetických stavebnic s geometrickým potenciálem apod.

Rozdělení témat do bloků:

1. Blok:
 • O dětské kresbě - Úvodní modul vysvětluje charakteristické znaky dětské kresby z pohledu psychologického a geometrického a představuje didaktický materiál Tvořivá geometrie 5 – O dětské kresbě. Vyzkoušíte si s tímto materiálem pracovat, seznámíte se s metodickými možnostmi kresebného tvoření, se způsoby rozvíjení fantazie a představivosti dětí.

2. Blok:

 • Základy perspektivního kreslení - Lektorka vysvětlí, jak porozumět dětskému kresebnému způsobu zobrazování z geometrického pohledu. Aktivně se zapojíte.

3. Blok:

 • Modelování jako přirozený způsob geometrického 3D zobrazení prostoru - Ukázka porovnání geometrického vidění a toho, jak děti vnímají určitý předmět v prostoru. Vyzkoušíte si tvar nakreslit a vymodelovat - budete porovnávat rozdílnosti tvaru (předmětu) při kresbě, modelování, vizuálním vnímání. Budete tvořit pod metodickým vedením lektorky jednoduché modely.

4. Blok:

 • Geometrický potenciál stavebnice Magformers - Účastníci pracují s vybranými prvky stavebnice a materiálem Obrázky a stavby s ohledem na rozvoj geometrických představ předškoláků a mladších školáků. Seznámíte se tak s pracovními kartami lektorky a jejich praktickým využitím.
 • Témata např.:Tvořím různé obrázky. Vyplňuji obrázek pomocí tvarů. Hledám a pojmenovávám tvary - čtverec, trojúhelník a kruh. Doplňuji souměrný obrázek. Hledám, tvořím, pojmenovávám geometrické tvary v rovině. Tvořím stavby. Vím, co jsou obrázky, a co jsou opravdové věci (stavby), dokážu je vytvořit

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Na kurzu se zaměříte na rozvíjení prostorové představivosti pomocí kreslení a modelování. Podrobně se seznamíte s metodickými materiály Tvořivá geometrie 5 – O dětské kresbě a Obrázky a stavby – geometrické karty pro MŠ.

Kreslení a modelování v geometrii výraznou měrou přispívají k prostorové představivosti dětí a jsou zásadní pro rozvíjení technické představivosti. Prostřednictvím spontánní dětské kresby je možné identifikovat děti s vrozenou prostorovou a geometrickou představivostí, budoucí konstruktéry, architekty, tvůrčí technické osobnosti. Ve spolupráci s rodinou pak lze směrovat jejich další rozvoj, zájmové i školní vzdělávání. Přirozenou prostorovou (geometrickou) inteligenci dětí je možné nejenom zachytit, ale vhodně o ni pečovat, rozvíjet vrozené vlohy nadaných jedinců například kresbami z představy, modelováním z modelíny, z papíru, sestavováním magnetických stavebnic s geometrickým potenciálem apod.

Rozdělení témat do bloků:

1. Blok:
 • O dětské kresbě - Úvodní modul vysvětluje charakteristické znaky dětské kresby z pohledu psychologického a geometrického a představuje didaktický materiál Tvořivá geometrie 5 – O dětské kresbě. Vyzkoušíte si s tímto materiálem pracovat, seznámíte se s metodickými možnostmi kresebného tvoření, se způsoby rozvíjení fantazie a představivosti dětí.

2. Blok:

 • Základy perspektivního kreslení - Lektorka vysvětlí, jak porozumět dětskému kresebnému způsobu zobrazování z geometrického pohledu. Aktivně se zapojíte.

3. Blok:

 • Modelování jako přirozený způsob geometrického 3D zobrazení prostoru - Ukázka porovnání geometrického vidění a toho, jak děti vnímají určitý předmět v prostoru. Vyzkoušíte si tvar nakreslit a vymodelovat - budete porovnávat rozdílnosti tvaru (předmětu) při kresbě, modelování, vizuálním vnímání. Budete tvořit pod metodickým vedením lektorky jednoduché modely.

4. Blok:

 • Geometrický potenciál stavebnice Magformers - Účastníci pracují s vybranými prvky stavebnice a materiálem Obrázky a stavby s ohledem na rozvoj geometrických představ předškoláků a mladších školáků. Seznámíte se tak s pracovními kartami lektorky a jejich praktickým využitím.
 • Témata např.:Tvořím různé obrázky. Vyplňuji obrázek pomocí tvarů. Hledám a pojmenovávám tvary - čtverec, trojúhelník a kruh. Doplňuji souměrný obrázek. Hledám, tvořím, pojmenovávám geometrické tvary v rovině. Tvořím stavby. Vím, co jsou obrázky, a co jsou opravdové věci (stavby), dokážu je vytvořit

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.