mail tisk

Obchodní podmínky a zákaznícky servis pro KAFOMET

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti INFRA, s.r.o. pro zákaznický servis a aktualizační servis KAFOMET


Základní údaje o společnosti:
INFRA, s. r. o., se sídlem Stařeč, Tyršova čp. 241, PSČ 675 22
IČ: 26919541, DIČ: CZ26919541
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45501
(dále jen „Společnost INFRA“)


Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi kupujícími (taktéž objednávajícími) produktů či služeb prodávaných Společností INFRA.


ZÁKAZNICKÝ SERVIS


Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy a dodací podmínky

 1. Každá učiněná objednávka ze strany kupujícího je závazná. Zasláním objednávky se uzavírá kupní smlouva mezi objednavatelem a Společností INFRA. Odesláním objednávky v jakékoliv podobě zákazník stvrzuje správnost údajů a rovněž svůj souhlas s obchodními podmínkami Společnosti INFRA.
 2. Závaznou objednávku ihned zpracujeme a objednané zboží odešleme do 10 dnů od přijetí objednávky.
 3. Objednané zboží je ze strany Společnosti INFRA dodávané kupujícím prostřednictvím České pošty nebo přepravce Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD) – podle vlastního výběru zákazníka.


Objednání publikací KAFOMET k nahlédnutí

 1. Publikace KAFOMET si může potenciální zákazník (potenciální kupující) také nezávazně objednat k nahlédnutí na dobu 14 kalendářních dnů. KAFOMET mu bude zaslán bez faktury pouze s nabídkovým listem s uvedením jeho prodejní ceny včetně poštovného.
 2. V případě objednání KAFOMETu k nahlédnutí, musí objednavatel tuto informaci uvést v objednávce do poznámky.
 3. Pokud si chce potenciální kupující KAFOMET ponechat, sdělí své rozhodnutí Spo-lečnosti INFRA poštou, faxem, e-mailem, případně telefonicky. Následně mu bude vystavena faktura (daňový doklad).
 4. Pokud chce objednávající zapůjčený KAFOMET vrátit, je povinen jej zaslat nepoškozený, v původním obalu, na adresu Společnosti INFRA do data uvedeného v nabídkovém listě.


Platební podmínky

 1. Pokud je kupujícím škola, jiné školní zařízení nebo právnická osoba, je objednané zboží kupujícímu zasíláno společně s fakturou (daňovým dokladem) na adresu uvedenou v objednávce.
 2. Soukromým osobám je objednané zboží zasíláno pouze na dobírku nebo po obdržení platby předem. Obdržením platby předem se rozumí připsaní celkové ceny objednávky na účet Společnosti INFRA.
 3. Celkovou cenu objednaného zboží je možné hradit bezhotovostně na základě vystavené faktury nebo na dobírku při převzetí objednaného zboží.
 4. Splatnost faktur se stanoví na 10 dnů.
 5. Při platbě za objednané zboží ze strany kupujícího je třeba uvádět správný variabilní symbol, který je uvedený na faktuře nebo objednávce.
 6. K ceně objednaného zboží v celkové hodnotě do 3.000 Kč včetně DPH je připočtena cena za dopravu a platbu dle aktuálního ceníku. Kupující má možnost vybrat si ze dvou základních druhů doprav:


a)    prostřednictvím České pošty, s.p.:

 • u zásilek o hmotnosti od 0 kg do 0,4 kg: 59 Kč
 • u zásilek o hmotnosti od 0,4 kg do 2 kg: 99 Kč
 • u zásilek o hmotnosti od 2 kg do 30 kg: 135 Kč
 • v případě platby na dobírku účtujeme příplatek ve výši 50,- Kč včetně DPH.


b)    prostřednictvím přepravce DPD (Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.):

 • u zásilek o hmotnosti do 2 kg:   109 Kč
 • u zásilek o hmotnosti nad 2 kg: 129 Kč
 • v případě platby na dobírku účtujeme příplatek ve výši 39,- Kč včetně DPH.

c)    prostřednictvím přepravce Geis (Global Logistics):

 • u zásilek o hmotnosti od 0,4 do 30 kg:    79 Kč
 • u zásilek o hmotnosti od 30 kg do 40 kg: 109 Kč
 • u zásilek o hmotnosti od 40 kg do 50 kg: 129 Kč
 • v případě platby na dobírku účtujeme příplatek ve výši 39,- Kč včetně DPH.


U objednávek v celkové hodnotě nad 3.000 Kč není cena dopravy účtována.


Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Do 14 dnů ode dne doručení zboží kupujícímu, má kupující právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího musí být učiněno písemně (dopisem na adresu Společnosti INFRA nebo e-mailem).
 2. V případě, že kupující od kupní smlouvy odstoupí, zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, zboží zpět na adresu Společnosti INFRA: INFRA, s.r.o., Tyršova 241, 675 22 Stařeč.
 3. Pokud se kupující rozhodne zboží vrátit, je třeba, aby bylo nepoškozené, bez známek opotřebování a vráceno v uvedené lhůtě.


Ostatní

 1. Veškeré publikace včetně aktualizací publikací KAFOMET a doplňků podléhají autorskoprávní ochraně a není možné je jakýmkoli způsobem rozšiřovat, kopírovat a poskytovat třetím osobám.
 2. Podmínky při dodání ostatního zboží se řídí platnými právními předpisy.
 3. Kupující uděluje Společnosti INFRA uvedením svých kontaktních údajů na objednávce souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zák. č. 480/2004 Sb. Tento souhlas může kdykoli odvolat písemnou formou. Společnost INFRA zaručuje, že takto získané informace od zákazníků nebudou poskytnuty třetím osobám.PODMÍNKY AKTUALIZAČNÍHO SERVISU PUBLIKACÍ KAFOMET

 1. Aktualizačním servisem se rozumí čtvrtletní doplňování publikací KAFOMET o nové listy s metodami.
 2. Aktualizace je soubor nových metodických listů, které si může kupující k jednotlivým publikacím KAFOMET objednat.
 3. Aktualizace vycházejí: u všeobecných KAFOMETů 4 x ročně v minimálním rozsahu 40 listů, u předmětových KAFOMETů 2x ročně v rozsahu 20 až 30 listů včetně drobných pomůcek.
 4. Zakoupením jakékoliv publikace KAFOMET se kupující nezavazuje k automatickému odběru aktualizací. Účastníkem aktualizačního servisu se kupující stává, pokud sám závazně objedná jednu z forem úhrady aktualizací – hrazení ceny aktualizací po částek nebo ve formě ročního předplatného.
 5. Aktualizace předmětových KAFOMETů vychází 2x ročně, jsou hrazeny po částech (bez předplatného) a mají konstantní cenu 285,- Kč za jednu aktualizaci.
 6. Aktualizace všeobecného KAFOMETU (obsahující metody do všech předmětů) vychází 4x ročně v rozsahu 40 až 60 listů. U tohoto typu KAFOMETU si může zákazník zvolit tři varianty úhrady aktualizací: roční předplatné, dvouleté předplatné, hrazení ceny aktualizací po částech – jednotlivé aktualizace jsou zasílány spolu s fakturou (daňovým dokladem).
 7. Aktualizace všeobecného KAFOMETU ve formě ročního nebo dvouletého předplatného je výhodnější a levnější forma přísunu nových metod.
 8. Aktualizační servis je možné kdykoliv ze strany kupujícího zrušit či obnovit, a to telefonicky, e-mailem, faxem či písemným dopisem adresovaným na adresu sídla Společnosti INFRA.Tyto obchodní podmínky jsou platné od 14.2.2018.

 

<< zpět