No child left behind - různé jazykové dovednosti v jedné třídě - angličtina

VZD00296
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21687/2020-4-500
Zaměření kurzu (kategorie)
Cizí jazyky
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO

Při výuce angličtiny v našich běžných třídách s kombinací pokročilých i méně pokročilých žáků s různými dovednostmi a různými přístupy k učení je dobré se důkladněji podívat, jak to dělají jinde - například v anglicky mluvících zemích, a také na to, jaké metody používají učitelé v malotřídkách, protože oni různé potřeby žáků respektovat prostě musí. V Modulu 1 budeme pracovat s vybranými praktickými výstupy typologie žáků podle Gardnera a typologie učitelů, naučíme se diferencovat aktivity ve svých hodinách, zadání domácích úkolů a testů tak, abychom vyšli naproti žákům s různými styly učení (např. žákům s výraznější dominancí v oblasti naturalistic intelligence, kinestetic intelligence atd.) a také různé úrovni schopnosti žáka pracovat samostatně. Účastníci si vyzkouší konkrétní postupy, jak rozšířit aktivity ve třídě pro pokročilejší žáky, a jak podporovat slabší žáky, součástí modulu jsou ukázky aktivit, úloh a her, které si účastníci vyzkouší a zhodnotí jejich silné a slabé stránky tak, aby tyto aktivity a hry mohli využívat ve výuce ve svých třídách.

Seminář poskytne učitelům angličtiny nástroje pro orientační diagnostiku žáků s různými úrovněmi jazykových dovedností a různými přístupy ke zpracování nových informací, a seznámí je s některými netradičními způsoby práce ve třídě a vytvoření studijních návyků tak, aby uměli přizpůsobit aktivity ve třídě různým potřebám žáků ve skupině, uměli využívat silných stránek svých žáků a lépe podporovali rozvoj jazykových dovedností i u nejméně pokročilých žáků.


Modul 1:

 • Gardnerova teorie vícečetných inteligencí, její praktické projevy ve třídě, univerzální žáci a žáci s výraznou dominancí v oblasti naturalistic intelligence, kinestetic intelligence a dalších oblastech, jejich způsoby zpracování nových informací a jejich interakce s učiteli
 • Základní diagnostika odle Gardnera a jak správně číst její výsledky
 • Typologie učitelů a její praktické projevy ve třídě se žáky s výraznou dominancí v některé oblasti
  Gardnerova grafu, modelové situace a konflikty, vliv na efektivnost výuky a atmosféru ve třídě, ABC card
 • Efektivní aktivity pro žáky s výraznou dominancí v některé oblasti Gardnerova grafu - praktické ukázky
 • Aktivity v jazykové třídě a soulad s výstupy diagnostiky skupiny – ukázky dobré a nedobré
  praxe
 • Koncept „No Child Left Behind“ - ukázky dobré a nedobré praxe
 • Koncept malotřídky v běžné jazykové třídě (patroni, time management, tiché a hlasité aktivity, práce s prostorem ve třídě a ve škole, outdoor learning, zážitkové učení, miniprojekty, důraz na samostatnost a vlastní odpovědnost žáka za rozvoj svých znalostí a dovedností – ukázky dobré praxe)
 • Diferenciace zadání aktivit v běžné školní jazykové třídě, domácí úkoly
 • Testování a známkování na bázi hodnocení pokroku a vynaloženého úsilí, formativní hodnocení – ukázky dobré praxe, praxí ověřené zdroje


Modul 2:

Navazující modul: možnosti využití nástrojů ICT pro podporu učitelů ve třídách se žáky s různými jazykovými dovednostmi

 • Sdílení zkušeností s diagnostikou podle Gardnera a s aktivitami z Modulu 1
 • ICT a podpora výuky na principu „No Child Left Behind“, přehled a příklady
 • Bloomova taxonomie v praxi a jak pomáhá ve třídě s různými jazykovými dovednostmi
 • Vyhledávání a hodnocení aktivit, materiálů zdrojů vhodných pro diferencované učení
 • Identifikace aktivit, materiálů a zdrojů nevhodných pro použití ve třídě s různými dovednostmi a jejich úprava – praktické cvičení
 • Výstupy z praktického cvičení a ukázky dobré praxe

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Při výuce angličtiny v našich běžných třídách s kombinací pokročilých i méně pokročilých žáků s různými dovednostmi a různými přístupy k učení je dobré se důkladněji podívat, jak to dělají jinde - například v anglicky mluvících zemích, a také na to, jaké metody používají učitelé v malotřídkách, protože oni různé potřeby žáků respektovat prostě musí. V Modulu 1 budeme pracovat s vybranými praktickými výstupy typologie žáků podle Gardnera a typologie učitelů, naučíme se diferencovat aktivity ve svých hodinách, zadání domácích úkolů a testů tak, abychom vyšli naproti žákům s různými styly učení (např. žákům s výraznější dominancí v oblasti naturalistic intelligence, kinestetic intelligence atd.) a také různé úrovni schopnosti žáka pracovat samostatně. Účastníci si vyzkouší konkrétní postupy, jak rozšířit aktivity ve třídě pro pokročilejší žáky, a jak podporovat slabší žáky, součástí modulu jsou ukázky aktivit, úloh a her, které si účastníci vyzkouší a zhodnotí jejich silné a slabé stránky tak, aby tyto aktivity a hry mohli využívat ve výuce ve svých třídách.

Seminář poskytne učitelům angličtiny nástroje pro orientační diagnostiku žáků s různými úrovněmi jazykových dovedností a různými přístupy ke zpracování nových informací, a seznámí je s některými netradičními způsoby práce ve třídě a vytvoření studijních návyků tak, aby uměli přizpůsobit aktivity ve třídě různým potřebám žáků ve skupině, uměli využívat silných stránek svých žáků a lépe podporovali rozvoj jazykových dovedností i u nejméně pokročilých žáků.


Modul 1:

 • Gardnerova teorie vícečetných inteligencí, její praktické projevy ve třídě, univerzální žáci a žáci s výraznou dominancí v oblasti naturalistic intelligence, kinestetic intelligence a dalších oblastech, jejich způsoby zpracování nových informací a jejich interakce s učiteli
 • Základní diagnostika odle Gardnera a jak správně číst její výsledky
 • Typologie učitelů a její praktické projevy ve třídě se žáky s výraznou dominancí v některé oblasti
  Gardnerova grafu, modelové situace a konflikty, vliv na efektivnost výuky a atmosféru ve třídě, ABC card
 • Efektivní aktivity pro žáky s výraznou dominancí v některé oblasti Gardnerova grafu - praktické ukázky
 • Aktivity v jazykové třídě a soulad s výstupy diagnostiky skupiny – ukázky dobré a nedobré
  praxe
 • Koncept „No Child Left Behind“ - ukázky dobré a nedobré praxe
 • Koncept malotřídky v běžné jazykové třídě (patroni, time management, tiché a hlasité aktivity, práce s prostorem ve třídě a ve škole, outdoor learning, zážitkové učení, miniprojekty, důraz na samostatnost a vlastní odpovědnost žáka za rozvoj svých znalostí a dovedností – ukázky dobré praxe)
 • Diferenciace zadání aktivit v běžné školní jazykové třídě, domácí úkoly
 • Testování a známkování na bázi hodnocení pokroku a vynaloženého úsilí, formativní hodnocení – ukázky dobré praxe, praxí ověřené zdroje


Modul 2:

Navazující modul: možnosti využití nástrojů ICT pro podporu učitelů ve třídách se žáky s různými jazykovými dovednostmi

 • Sdílení zkušeností s diagnostikou podle Gardnera a s aktivitami z Modulu 1
 • ICT a podpora výuky na principu „No Child Left Behind“, přehled a příklady
 • Bloomova taxonomie v praxi a jak pomáhá ve třídě s různými jazykovými dovednostmi
 • Vyhledávání a hodnocení aktivit, materiálů zdrojů vhodných pro diferencované učení
 • Identifikace aktivit, materiálů a zdrojů nevhodných pro použití ve třídě s různými dovednostmi a jejich úprava – praktické cvičení
 • Výstupy z praktického cvičení a ukázky dobré praxe

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.