Nedirektivní komunikace v praxi

VZD00266
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-32522/2020-4-726
Zaměření kurzu (kategorie)
Komunikace
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Seminář je zaměřen na rozvoj komunikačních schopností pedagogů s využitím modelu nedirektivní komunikace, s respektem k vývojovým stádiím dítěte a prožívání rodičů.

Akceptace rodiče, jako osobnosti a jeho výchovného stylu, autentické vyjádření vlastních postojů a přijetí emocí zúčastněných. Model má též zážitkový charakter.

Účastník semináře po jeho absolvování získá teoretické poznatky v oblasti nedirektivní komunikace. V teoretické části se seznámí se souvisejícími teoretickými poznatky z oblasti psychologie, školní psychologie, vývojové psychologie a její aplikace v komunikaci. Komunikace, jako sociální interakce vztažená k typologii osobnosti, komunikačním stylům a rovinám. Účastník semináře bude seznámen podrobně s formami nedirektivní komunikace, která mu pomáhá právě při komunikaci v obtížné situaci, při hrozícím konfliktu, či hledání společného konsensu.

Učitel v mateřské škole denně komunikuje s rodiči i s dětmi. Právě na formě a způsobu komunikace závisí i jeho schopnost předat informace rodiči a podnítit jej ke spolupráci se školskými institucemi.

V modulu „praktická část“ si tyto konkrétní strategie osvojuje a nacvičuje. Učí se reagovat na nepříjemná sdělení, učí se sdělit tak, aby byl pochopen a přijat. Komunikujeme všichni, se všemi. Ovšem ve školství se komunikace stává složitou, právě pro to, že hovoříme o dětech, jejich úspěchu či neúspěchu, což je velmi osobní a citlivé téma.

Závěrem v diskusi vyzkoušíme asertivní komunikaci s konfliktním rodičem. Absolventi si odnesou zásobník komunikačních strategií.

Po absolvování semináře by měl být účastník schopen komunikovat a vyřešit problémové situace v praxi, ať už na pracovišti, či při komunikaci s rodiči.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Seminář je zaměřen na rozvoj komunikačních schopností pedagogů s využitím modelu nedirektivní komunikace, s respektem k vývojovým stádiím dítěte a prožívání rodičů.

Akceptace rodiče, jako osobnosti a jeho výchovného stylu, autentické vyjádření vlastních postojů a přijetí emocí zúčastněných. Model má též zážitkový charakter.

Účastník semináře po jeho absolvování získá teoretické poznatky v oblasti nedirektivní komunikace. V teoretické části se seznámí se souvisejícími teoretickými poznatky z oblasti psychologie, školní psychologie, vývojové psychologie a její aplikace v komunikaci. Komunikace, jako sociální interakce vztažená k typologii osobnosti, komunikačním stylům a rovinám. Účastník semináře bude seznámen podrobně s formami nedirektivní komunikace, která mu pomáhá právě při komunikaci v obtížné situaci, při hrozícím konfliktu, či hledání společného konsensu.

Učitel v mateřské škole denně komunikuje s rodiči i s dětmi. Právě na formě a způsobu komunikace závisí i jeho schopnost předat informace rodiči a podnítit jej ke spolupráci se školskými institucemi.

V modulu „praktická část“ si tyto konkrétní strategie osvojuje a nacvičuje. Učí se reagovat na nepříjemná sdělení, učí se sdělit tak, aby byl pochopen a přijat. Komunikujeme všichni, se všemi. Ovšem ve školství se komunikace stává složitou, právě pro to, že hovoříme o dětech, jejich úspěchu či neúspěchu, což je velmi osobní a citlivé téma.

Závěrem v diskusi vyzkoušíme asertivní komunikaci s konfliktním rodičem. Absolventi si odnesou zásobník komunikačních strategií.

Po absolvování semináře by měl být účastník schopen komunikovat a vyřešit problémové situace v praxi, ať už na pracovišti, či při komunikaci s rodiči.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.