Náplň práce třídního učitele v současné třídě

VZD00084
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
Soft skills učitele
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Teoretická část vychází z poznatků a zkušeností frekventantů z práce se žáky diagnostikovanými školským poradenským zařízením (ŠPZ) do 2.–5. stupně podpůrných opatření (PO).

Praktická část je zaměřena na rozvoj pozitivních vztahů v třídním kolektivu inkluzivní třídy s žáky zařazenými od druhého do pátého stupně PO, navazuje na plnění doporučení školským poradenským zařízením ve vztahu ke stmelení třídy a vytváření atmosféry důvěry, podpory a odpovědnosti k práci, k činnosti i komunikaci a spolupráci ve skupině, v týmu.

Součástí semináře je rozbor nabízených aktivit, modelových situací a následná diskuse o možných reálných řešeních příšlušných kompetencí v třídním kolektivu.

Obsah programu v bodech:

 • Principy práce třídního učitele se třídou
   • smysl třídnické práce pro utváření pozitivního klimatu třídy
   • struktura a obsah třídnických hodin

 • Tým a týmová spolupráce
   • význam skupinové a týmové spolupráce 
   • utváření a rozvíjení pozitivních vztahů (komunikace a spolupráce) v třídním kolektivu

 • Zážitkové aktivity zaměřené na vytváření vztahů pro začleňování žáků do kolektivu třídy – ukázkové aktivity zejména z oblastí: sebepoznávání, komunikace, skupinové dynamiky, kooperace
   • aktivity seznamovací a „rozehřívací“ (ledolamky)
   • aktivity pro rozvoj vzájemné důvěry, podpory a pomoci, empatie a návazně vytváření bezpečného prostředí
   • aktivity vedoucí k sebepoznání, hodnocení a sebehodnocení, konstruktivní kritika ve skupině, v týmu
   • aktivity rozvíjející komunikaci (verbální i neverbální)
   • interaktivní hry založené na spolupráci ve skupině
   • techniky aktivního sociálního učení směrovaného na stimulaci sociálních dovedností při řešení interpersonálních konfliktů – hry v roli, dramatika

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Teoretická část vychází z poznatků a zkušeností frekventantů z práce se žáky diagnostikovanými školským poradenským zařízením (ŠPZ) do 2.–5. stupně podpůrných opatření (PO).

Praktická část je zaměřena na rozvoj pozitivních vztahů v třídním kolektivu inkluzivní třídy s žáky zařazenými od druhého do pátého stupně PO, navazuje na plnění doporučení školským poradenským zařízením ve vztahu ke stmelení třídy a vytváření atmosféry důvěry, podpory a odpovědnosti k práci, k činnosti i komunikaci a spolupráci ve skupině, v týmu.

Součástí semináře je rozbor nabízených aktivit, modelových situací a následná diskuse o možných reálných řešeních příšlušných kompetencí v třídním kolektivu.

Obsah programu v bodech:

 • Principy práce třídního učitele se třídou
   • smysl třídnické práce pro utváření pozitivního klimatu třídy
   • struktura a obsah třídnických hodin

 • Tým a týmová spolupráce
   • význam skupinové a týmové spolupráce 
   • utváření a rozvíjení pozitivních vztahů (komunikace a spolupráce) v třídním kolektivu

 • Zážitkové aktivity zaměřené na vytváření vztahů pro začleňování žáků do kolektivu třídy – ukázkové aktivity zejména z oblastí: sebepoznávání, komunikace, skupinové dynamiky, kooperace
   • aktivity seznamovací a „rozehřívací“ (ledolamky)
   • aktivity pro rozvoj vzájemné důvěry, podpory a pomoci, empatie a návazně vytváření bezpečného prostředí
   • aktivity vedoucí k sebepoznání, hodnocení a sebehodnocení, konstruktivní kritika ve skupině, v týmu
   • aktivity rozvíjející komunikaci (verbální i neverbální)
   • interaktivní hry založené na spolupráci ve skupině
   • techniky aktivního sociálního učení směrovaného na stimulaci sociálních dovedností při řešení interpersonálních konfliktů – hry v roli, dramatika

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.