Možnosti posílení spolupráce školy s rodiči

VZD00218
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21687/2020-4-500
Zaměření kurzu (kategorie)
Spolupráce školy a rodičů
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Na semináři se dozvíte jaké možnosti se nabízí pro spolupráci s rodiči. V průběhu semináře Vám představíme konkrétní případy a rozebereme případné přínosy a rizika této spolupráce. Představíme Vám i nástroje, které se v rámci této spolupráce hojně využívají. V závěru semináře každý účastník zpracuje jednu konkrétní aktivitu, která bude posléze vyhodnocena. Součástí semináře je i diskuse a konzultace.

Obsah semináře v bodech:

 • Úvod do tématu, modely spolupráce školy a rodičů
  • Současná situace
  • Zkušenosti z praxe
  • Modely škol a spolupráce s rodiči
  • Možné výhody a rizika intenzivnější spolupráce (bariéry, obavy)
  • Školské rady
 • Pravidelná setkávání
  • Třídní schůzky
  • Tripartitní schůzky
 • Mimoškolní akce
  • Jarmarky, plesy, sportovní akce
  • Zapojení SRPŠ
  • Rodičovské kavárny
 • Zapojení rodičů do výuky
  • Možné příležitosti
  • Formální náležitosti
 • Pravidelná komunikace
  • Školní informační systémy
  • E-mailová komunikace
  • Webové stránky
  • Sociální sítě
  • Úskalí komunikace s rodiči
 • Potenciální budoucí rodiče
  • Dny otevřených dveří
  • Akce pro veřejnost
 • Plánování využití v praxi
  • Naplánování alespoň jedné konkrétní aktivity využívající nově získané vědomosti
  • Konzultace navržených aktivit

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Na semináři se dozvíte jaké možnosti se nabízí pro spolupráci s rodiči. V průběhu semináře Vám představíme konkrétní případy a rozebereme případné přínosy a rizika této spolupráce. Představíme Vám i nástroje, které se v rámci této spolupráce hojně využívají. V závěru semináře každý účastník zpracuje jednu konkrétní aktivitu, která bude posléze vyhodnocena. Součástí semináře je i diskuse a konzultace.

Obsah semináře v bodech:

 • Úvod do tématu, modely spolupráce školy a rodičů
  • Současná situace
  • Zkušenosti z praxe
  • Modely škol a spolupráce s rodiči
  • Možné výhody a rizika intenzivnější spolupráce (bariéry, obavy)
  • Školské rady
 • Pravidelná setkávání
  • Třídní schůzky
  • Tripartitní schůzky
 • Mimoškolní akce
  • Jarmarky, plesy, sportovní akce
  • Zapojení SRPŠ
  • Rodičovské kavárny
 • Zapojení rodičů do výuky
  • Možné příležitosti
  • Formální náležitosti
 • Pravidelná komunikace
  • Školní informační systémy
  • E-mailová komunikace
  • Webové stránky
  • Sociální sítě
  • Úskalí komunikace s rodiči
 • Potenciální budoucí rodiče
  • Dny otevřených dveří
  • Akce pro veřejnost
 • Plánování využití v praxi
  • Naplánování alespoň jedné konkrétní aktivity využívající nově získané vědomosti
  • Konzultace navržených aktivit

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.