Možnosti arteterapie v hodinách výtvarné výchovy jako funkční prevence sociálně patologických jevů

VZD03257
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeňZUŠŠD/ŠKSVČ
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Prevence sociálně-patologických jevůVýtvarný výchova
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

"Arteterapie může být nástrojem k prevenci sociálně patologických jevů v hodinách výtvarné výchovy, poskytujíc bezpečné prostředí pro projevování a zpracování emocí."


Popis kurzu
Tento vzdělávací program Vám předkládá netradiční pohled na spojení arteterapie a výtvarné výchovy za účelem prevence sociálně patologických jevů.
Vysvětluje a obhajuje svá stanoviska, přináší konkrétní náměty na uplatnění myšlenky v praxi a zve všechny zúčastněné k věcnému dialogu. Nabízí také sebezkušenostní a relaxační tvůrčí aktivity.


Cíl kurzu
Seznámit Vás s možností vstupu subklinické formy arteterapie do hodin běžné výtvarné výchovy za účelem prevence sociálně patologických jevů.
Vysvětlit šance výtvarné výchovy jako mentálně hygienického předmětu, ze kterého mohou děti/žáci velmi profitovat. Objasnit za jakých podmínek a v jaké podobě je to možné.
Nabídnout účastníkům zamyšlení se nad touto otázkou, podnítit jejich zájem a aktivitu, vzájemnou spolupráci, sdílení, komunikaci.
Poskytnout Vám inspiraci pro aplikaci principů arteterapie do jimi vedeného výchovně vzdělávacího procesu.


Obsah kurzu v bodech:
• co je to arteterapie;
• co je to arteterapie „rožnovská“;
• jakou souvislost má arteterapie s výtvarnou výchovou;
                            - dětský výtvarný projev a jeho zákonitosti;
                            - stadia vývoje myšlení a stadia vývoje DVP;
                            - fylogeneze a ontogeneze vývoje;
                            - noogenní neuróza, sociálně patologické projevy u dětí;
                            - IQ versus EQ? EQ a barvy

                            - intrapersonální a interpersonální vztahy;
                            - šance arteterapie na poli prevence.
• jak vytvořit z výtvarné výchovy předmět mentálně hygienický;
• jak konkrétně může arteterapie funkčně vstoupit na scénu výtvarné výchovy;
• vlastní tvůrčí aktivita;
• diskuze nad problematikou.


Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

"Arteterapie může být nástrojem k prevenci sociálně patologických jevů v hodinách výtvarné výchovy, poskytujíc bezpečné prostředí pro projevování a zpracování emocí."


Popis kurzu
Tento vzdělávací program Vám předkládá netradiční pohled na spojení arteterapie a výtvarné výchovy za účelem prevence sociálně patologických jevů.
Vysvětluje a obhajuje svá stanoviska, přináší konkrétní náměty na uplatnění myšlenky v praxi a zve všechny zúčastněné k věcnému dialogu. Nabízí také sebezkušenostní a relaxační tvůrčí aktivity.


Cíl kurzu
Seznámit Vás s možností vstupu subklinické formy arteterapie do hodin běžné výtvarné výchovy za účelem prevence sociálně patologických jevů.
Vysvětlit šance výtvarné výchovy jako mentálně hygienického předmětu, ze kterého mohou děti/žáci velmi profitovat. Objasnit za jakých podmínek a v jaké podobě je to možné.
Nabídnout účastníkům zamyšlení se nad touto otázkou, podnítit jejich zájem a aktivitu, vzájemnou spolupráci, sdílení, komunikaci.
Poskytnout Vám inspiraci pro aplikaci principů arteterapie do jimi vedeného výchovně vzdělávacího procesu.


Obsah kurzu v bodech:
• co je to arteterapie;
• co je to arteterapie „rožnovská“;
• jakou souvislost má arteterapie s výtvarnou výchovou;
                            - dětský výtvarný projev a jeho zákonitosti;
                            - stadia vývoje myšlení a stadia vývoje DVP;
                            - fylogeneze a ontogeneze vývoje;
                            - noogenní neuróza, sociálně patologické projevy u dětí;
                            - IQ versus EQ? EQ a barvy

                            - intrapersonální a interpersonální vztahy;
                            - šance arteterapie na poli prevence.
• jak vytvořit z výtvarné výchovy předmět mentálně hygienický;
• jak konkrétně může arteterapie funkčně vstoupit na scénu výtvarné výchovy;
• vlastní tvůrčí aktivita;
• diskuze nad problematikou.


Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, , ZUŠ, ŠD/ŠK, SVČ
Termín kurzu
17.04.2024 - 24.04.2024
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
17.4. a 24.4.2024 (8.00 - 11.30 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
2 150 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.