Mgr. Miloslav Hubatka

Miloslav Hubatka

Vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy Univerzity – obory pedagogika a historie.

Specializuje se na:

  • strategie, marketing a rozvoj škol
  • rozvoj potenciálu a nadání dětí
  • výchovné a vzdělávací systémy
  • moderní technologie ve vzdělávání

21 let pracoval ve školství právě na školách se zaměřením na moderní technologie a z toho 10 let jako ředitel školy, která měla ve své specializaci mimo moderních technologií i program na rozvoj nadaných a talentovaných dětí.

Publikační činnost

2014 vydal svoji první knihu Úspěšní vychovávají své děti jinak. Kniha je zaměřena na úspěšné modely a formy rozvoje dětí a na zákonitosti s tímto spojené.

Založil a řídí odborné internetové portály zaměřené na nadané děti, myšlenkové mapy, rozvoj škol a osobnostní rozvoj, moderní technologie ve školách a ve výuce.

Poradenská a další profesní činnost

  • Lektorská a školící činnost – certifikovaný trenér
  • Expertní činnost
  • Krajský metodik podpory nadaných
  • Mentorská činnost, certifikovaný mentor –  člen České asociace mentoringu ve vzdělávání
  • Člen správní rady ASOCIACE PRO DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST DĚTÍ
  • Talentový výcvik na praktické využití Strengthsfinder 2.0 Gallup