Mateřská škola a rodina. Spolupráce nebo soupeření?

VZD01850
Cílová skupina
Asistent pedagoga
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-8683/2021-4-245
Zaměření kurzu (kategorie)
Spolupráce školy a rodičů
Hodinová dotace kurzu
6
Vhodné i pro šablony
ANO
„Nejdůležitější věcí v komunikaci je slyšet, co nebylo řečeno nahlas.“ 
- Peter Drucker


Rodina a škola, to jsou dva světy, které je nutno propojit. Dobrá spolupráce mezi školou a rodiči napomáhá k lepším výsledkům a snižuje výskyt problémového chování. 
Jaké jsou příčiny nedostatečné spolupráce? Co a jak můžeme změnit?

Popis kurzu

Vzdělávací akce je zaměřená na úspěšnou realizaci spolupráce mezi rodinou a školou. Seznámíte se nejnovějšími poznatky o stavu současné rodiny, jejích problémech a komunikaci. Zopakujete si základní informace o vlivu výchovy v rodině. Představíme Vám roli pedagoga mateřské školy jako klíčového činitele komunikaceOsvojíte si důležitost neverbální komunikace, sebereflexe a aktivního naslouchání. Získáte náměty na řešení konfliktních situací. Formou diskuze a sdílení zkušeností z praxe si ujasníte, co děláte správně, kde vnímáte obtíže a jaké jsou další možnosti spolupráce s rodiči.

Cíl kurzu

Zdokonalit kompetence pedagogů k efektivní komunikaci a spolupráci mezi školou a rodinou.

Obsah kurzu v bodech:
 • současná rodina – problémy a radosti, aktuálními poznatky, komunikace, výchovné trendy, postupy při výchově a jejich vliv na vývoj dítěte
 • pedagog mateřské školy – klíčový činitel komunikace, vnímání vlastní role, neverbální komunikace (řeč těla, gestikulace), aktivní naslouchání, sebereflexe;
 • formy spolupráce s rodiči;
 • co děláme dobře;
 • kde vnímáme obtíže;
 • řešení konfliktních situací;
 • cíle a formy komunikace mezi rodiči a pedagogy mateřských škol;
 • analýza současné situace a zkušeností z praxe;
 • náměty pro optimální spolupráci mezi rodinou a mateřskou školou;
 • diskuze.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

„Nejdůležitější věcí v komunikaci je slyšet, co nebylo řečeno nahlas.“ 
- Peter Drucker


Rodina a škola, to jsou dva světy, které je nutno propojit. Dobrá spolupráce mezi školou a rodiči napomáhá k lepším výsledkům a snižuje výskyt problémového chování. 
Jaké jsou příčiny nedostatečné spolupráce? Co a jak můžeme změnit?

Popis kurzu

Vzdělávací akce je zaměřená na úspěšnou realizaci spolupráce mezi rodinou a školou. Seznámíte se nejnovějšími poznatky o stavu současné rodiny, jejích problémech a komunikaci. Zopakujete si základní informace o vlivu výchovy v rodině. Představíme Vám roli pedagoga mateřské školy jako klíčového činitele komunikaceOsvojíte si důležitost neverbální komunikace, sebereflexe a aktivního naslouchání. Získáte náměty na řešení konfliktních situací. Formou diskuze a sdílení zkušeností z praxe si ujasníte, co děláte správně, kde vnímáte obtíže a jaké jsou další možnosti spolupráce s rodiči.

Cíl kurzu

Zdokonalit kompetence pedagogů k efektivní komunikaci a spolupráci mezi školou a rodinou.

Obsah kurzu v bodech:
 • současná rodina – problémy a radosti, aktuálními poznatky, komunikace, výchovné trendy, postupy při výchově a jejich vliv na vývoj dítěte
 • pedagog mateřské školy – klíčový činitel komunikace, vnímání vlastní role, neverbální komunikace (řeč těla, gestikulace), aktivní naslouchání, sebereflexe;
 • formy spolupráce s rodiči;
 • co děláme dobře;
 • kde vnímáme obtíže;
 • řešení konfliktních situací;
 • cíle a formy komunikace mezi rodiči a pedagogy mateřských škol;
 • analýza současné situace a zkušeností z praxe;
 • náměty pro optimální spolupráci mezi rodinou a mateřskou školou;
 • diskuze.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
, Asistent pedagoga
Termín kurzu
05.06.2024 - 05.06.2024
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
(8.30 - 14.00 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
6
Vhodné i pro šablony
ANO
1 990 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.