Matematiky se nebojíme

Nenásilné, tvořivé a zábavné procvičování předmatematických představ podporuje u dětí rozvoj logického myšlení a porozumění matematickým pojmům.

Předmatematické představy jsou nedílnou součástí mnoha nabízených aktivit v mateřské škole, a to zcela přirozeně, aniž bychom si to někdy vůbec uvědomili. Ať už s dětmi cvičíme, malujeme nebo objevujeme a zkoumáme přírodu a okolní svět, matematické pojmy a čísla nás stále doprovází.

Seznamujeme děti s početní řadou vždy, když počítáme kolik dívek a chlapců se zapojil do pohybové hry, když počítáme, kolik potřebujeme hrnečků na pití k svačině, kreslících kartonů nebo štětců na malování pro všechny děti, popř. kolik je potřeba kostek na stavbu hradu, aby byl dostatečně velký pro všechny postavičky, které v něm budou bydlet.

Děti rovněž přiřazují a kombinují třeba tím, že se řadí do dvojic před vycházkou. Budou všechny děti ve dvojicích, nebo někdo zbude a bude muset vytvořit s kamarády trojici?

Také třídění předmětů podle kritérií provádíme ve školce prakticky denně, například při úklidu hraček a pomůcek. Kostky skládáme do krabice a autíčka na polici. Při cílených poznávacích aktivitách  děti plní didaktické úkoly dle zadání pedagoga – vybereme z košíku červená PET víčka, z krabice nebo z garáže modrá auta. Do větší krabice smícháme různé druhy předmětů a poté jako „Popelka“ vybíráme kulaté, hranaté, hladké, dřevěné, plastové a jiné předměty dle zadání učitele.

matematika

Matematicka s robotickými hračkami

Samostatnou kapitolou pro rozvoj předmatematických kompetancí jsou digitální technologie. K rozvíjení předmatematických představ je vhodné využít iteraktivní tabuli, tablety a také robotické hračky, například oblíbenou včelku Bee-bot. Děti se velmi rychle naučí včeličku naprogramovat a pustit po čtvercové síti požadovanou cestou, např. tři kroky rovně, jeden doprava, čtyři rovně a jeden doleva. Na čtvercovou síť položíme obrázky podle našeho výběru, popřípadě dle aktuálního školkového tématu. Obrázky využijeme jako motivaci, např. "beruško dojeď od kočičky k pejskovi" nebo "beruško, pomoz Jeníčkovi a Mařence najít cestu z perníkové chaloupky zpátky domů", apod.

Nabídka na trhu je nyní velmi pestrá. Vedle klasických včelek si děti mohou první kroky s programováním vyzkoušet i s lesními či domácími zvířátky nebo dokonce s mořskými živočichy. Programování zvládnou rychle a snadno, pouze s dohledem dospělého. Další formou, jak děti lze postupně seznamovat se světem matematiky, jsou pracovní listy a didaktické sešity zaměřené na předmatické pojmy. Volíme kvalitní didaktické publikace, ideálně autorsky připravené učiteli z praxe a v praxi s dětmi ověřěné. Matematický sešit „Učíme se počítat“ nabízí dětem řadu aktivit, jako je postupné seznámení s číslicemi od 1 do 10, určování správného počtu předmětů, porovnávání počtu nebo zápis množství pomocí puntíků nebo formou číslic. Další úkoly se zaměřují na poznávání geometrických tvarů a vyhledávání správných tvarů na obrázcích. Matematický sešit namáhá dětem procvičit také koordinaci ruky a oka, rozvíjí jejich grafomotorické dovednosti, které jsou velmi důležité pro budoucí zvládání psaní v první třídě. Děti se také učí cíleně soustředit, dokončit úkol, učit se z chyb a nebát se matematiky.

Autor: Bc. Martina Řehořovská

Vložte svůj komentář