Doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Vzdělání

 • Obor pedagogika-psychologie, doplnění studia jednooborové psychologie
 • Průběžné specializační studium (arteterapie, projektové techniky, kurzy komunikace, holistické koučování)


Praxe

 • Práce na vysoké škole, kromě výuky se věnuji studentům se specifickými studijními potřebami
 • Poradenství v oblasti péče o žáky se speciálními studijními potřebami, osobnostnímu rozvoji studujících i učitelů
 • Školní psycholožka
 • Jsem členem národních i mezinárodních významných odborných společností
 • Spolupracuji s Českým rozhlasem, Českou televizí (Sama doma, ČT Edu)

Zaměření

 • Inkluze, práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Čtenářská gramotnost, projekty osobního rozvoje, koučink
 • Syndrom vyhoření a jeho prevence, wellbeing
 • a mnoho dalších…