Mgr. Marika Kropíková

Marika Kropíková

Vzdělání

 • PedF UK Praha
 • Výcvik pro implementaci vyhlášky 27/2016
 • Studium soudního znalectví

Praxe

 • Soudní znalec pro oblast pedagogiky, speciální pedagogiky, společné vzdělávání
 • Autor odborných časopisů a publikací
 • 25 let praxe ve školství
 • Lektor v oblasti dalšího vzdělávání

Zaměření

 • Speciální pedagogika se specializací etopedie
 • Logopedie
 • Psychopedie
 • Týmová spolupráce
 • Školská legislativa
 • Lektor, kouč, mentor

Kurzy

Organizace vzdělávání ve školní družině

Hodinová dotace kurzu : 4

Asistent pedagoga ve školní družině

Hodinová dotace kurzu : 4

ŠVP ve školní družině

Hodinová dotace kurzu : 4

Žák se SVP ve školním družině

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:04.03.2024

Školní metodik prevence – studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů

Od 24 990 Kč
Lektor:Mgr. Marika Kropíková+další 2
Město konání:On-line+Praha
Hodinová dotace kurzu:250
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:06.03.2024, 20.05.2024

Hry a činnosti pro prevenci agrese – preventivní práce s třídními kolektivy

Od 5 300 Kč
Lektor:Mgr. Marika Kropíková+další 1
Město konání:Říčany u Prahy
Hodinová dotace kurzu:12
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:06.03.2024, 21.03.2024

Školní poradenské pracoviště – jeho postavení v systému školy, činnosti, spolupráce, povinná dokumentace

Od 5 700 Kč
Město konání:Říčany u Prahy
Hodinová dotace kurzu:16
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:20.03.2024

Využití sociometrických metod ke zkvalitnění třídních kolektivů –

Od 5 700 Kč
Město konání:Říčany u Prahy
Hodinová dotace kurzu:16
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:02.04.2024

Hodnocení žáků

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:09.04.2024

Konflikt ve školní družině

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:14.05.2024

Vedení třídnických hodin – preventivní práce s třídními kolektivy

Od 8 500 Kč
Město konání:Říčany u Prahy
Hodinová dotace kurzu:24
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:22.05.2024

Tvoříme školní řád jako základní ochranu všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu

Od 5 700 Kč
Město konání:Říčany u Prahy
Hodinová dotace kurzu:16
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:04.06.2024

Řekni NE závislosti – preventivní práce s třídními kolektivy

Od 8 500 Kč
Lektor:Mgr. Dana Forýtková+další 1
Město konání:Říčany u Prahy
Hodinová dotace kurzu:24
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:17.09.2024