RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.

Marie Kupčáková

Vzdělání:

 • PřF UP Olomouc, učitelství, obor Matematika a deskriptivní geometrie pro střední školy
 • PřF UP Olomouc, titul RNDr., didaktika deskriptivní geometrie
 • MFF UK Praha, titul Ph.D., disertační práce Geometrie jako tvorba

Praxe:

 • středoškolská učitelka
 • výuka v učitelství SŠ, ZŠ2, ZŠ1 a MŠ v předmětech spojujících odbornou geometrii a její didaktiku
 • garant pedagogické praxe studentů na 1. st. ZŠ
 • dlouhodobá spolupráce se zaměřením na didaktiku matematiky na 1. i 2. st.
 • metodik Centra talentů, název projektu Centrum talentů II, CZ.1.07/1.2.01/02.0004
 • metodik projektu Věda na dosah ruky, reg. č. CZ1.07/2.3.00/45.0014
 • příprava projektu, řešitel, lektor a spoluautor publikace projektu OPVK Manipulativní činnosti jako prostředek pro rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/ 48.0111
 • dlouhodobá spolupráce s učitelkami MŠ při zavádění aktivizačních metod a využívání didaktických pomůcek a stavebnic v činnostech spojených s matematickou pregramotností do vlastní praxe
 • lektorská činnost zaměřená na didaktiku matematiky a geometrie - kurzy pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ

Výběr z publikační činnost:

 • Kupčáková, M.: Tvořivá geometrie1 – Modely základních prostorových útvarů, Hradec Králové, 2014, 2019,ISBN 978-80-907214-5-6
 • Kupčáková, M.: Tvořivá geometrie 2 – Modely úloh z Eukleidových Základů, Hradec Králové, 2018, ISBN 978-80-907214-2-5
 • Kupčáková, M.: Tvořivá geometrie 3 – Modely proměnlivých útvarů, Hradec Králové, 2018, ISBN 978-80-907214-1-8
 • Kupčáková, M. Tvořivá geometrie 4 – Modely polopravidelných mnohostěnů. Hradec Králové, 2020, ISBN 978-80-907214-7-0
 • Kupčáková, M.: Tvořivá geometrie 5 – O dětské kresbě, Hradec Králové, 2018, ISBN 978-80-907214-0-1
 • Kupčáková, M.: Tvořivá geometrie 6 – Náčrtky v rovnoběžném promítání konstrukce papírových modelů. Hradec Králové, 2020, ISBN 978-80-907970
 • Kupčáková, M.: Obrázky a stavby – Geometrické karty pro MŠ , Hradec Králové, 2019, ISBN 978-80-907214-3-2
 • Kupčáková, M.: Rovina a prostor – Geometrické karty pro ZŠ1,  Hradec Králové, 2019, ISBN 978-80-907214-4-9
 • Kupčáková, M.: 2D a 3D geometrie – Geometrické karty pro ZŠ2 a nižší gymnázia, Hradec Králové, 2019, ISBN 978-80-907214-6-3
 • Kupčáková, M. Planimetrie a stereometrie – Geometrické karty pro střední školy.Hradec Králové, 2020, ISBN 978-80-907214-8-7

Kurzy

2D a 3D geometrie na 2. stupni ZŠ

Od 2 390 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:19.03.2024

Planimetrie a stereometrie v úlohách pro střední školy

Od 1 990 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:16.04.2024

Obrázky a stavby v předškolním geometrickém vzdělávání

Od 1 990 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:14.05.2024