Ing. Marie Horáčková, Ph.D.

Marie Horáčková

Je absolventkou Vysoké školy zemědělské v Brně a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Následně pokračovala studiem v rámci doktorského studijního programu v oboru Environmentální vzdělávání na Masarykově univerzitě. Délka její pedagogické praxe je 36 let, kdy pracovala jako učitelka na ZŠ a SŠ.

10 let byla ve funkci ředitelky školy. V současnosti působí již 14 let na Mendelově univerzitě v Brně.  Je členem pedagogického týmu Institutu celoživotního vzdělávání na Oddělení sociálních věd. Ve své odborné a výzkumné práci se především věnuje problematice pedagogické praxe studentů studijního programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku ve středních školách.

V posledních letech se výzkumně zaměřuje také na odbornou praxi studentů studijního programu Aplikovaná pedagogická studia, která probíhá v různých vzdělávacích firmách nebo institucích.

V rámci pedagogické profese vyučuje Biologii mládeže, školní zdravotnictví a prevenci zdraví, Efektivní komunikaci v praxi, Pedagogickou komunikaci, Školský management, Marketing školy a Environmentální aspekty ve vzdělávání.