Mgr. Marek Adler

Marek Adler

Vzdělání

 • Přírodovědná studia – učitelství pro SŠ – informatika, geografie, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
 • Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro učitele, Pedagogická fakulta, UK Praha
 • Studium pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, NIDV
 • Koučovací výcvik RE kouč
 • Google Certified Educator Level 1
 • Kurz Systemický přístup k multikulturní výchově
 • Kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení
 • Kurz Respektovat a být respektován

Praxe

 • Senior Teacher a koordinátor profesního rozvoje v ZŠ Open Gate
 • Učitel 1. stupně ve Škole Můj Projekt – Jižní Město
 • Statutární zástupce ředitelky školy v ZŠ Světice
 • Učitel 2. stupně v ZŠ Glowackého, Praha
 • Manažer sportovního oddělení Českého svazu ledního hokeje

Zaměření

 • Tandemová výuka
 • Spolupráce pedagogických pracovníků
 • Integrovaně tematická výuka
 • Formativní hodnocení
 • Koučink v profesním a osobním rozvoji
 • Mentoring pedagogických pracovníků
 • Využití ICT ve výuce
 • Spolupráce školy s rodiči