Manažerské dovednosti metodika prevence

VZD02843
Cílová skupina
Metodik prevence
Akreditace MŠMT čj.
bude akreditováno
Zaměření kurzu (kategorie)
Prevence sociálně-patologických jevů
Hodinová dotace kurzu
24
Vhodné i pro šablony
ANO

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.


„Abyste zdvojnásobili účinek své prezentace, použijte polovinu slov.“

 • Peter Urs Bender

Popis kurzu

Jedná se o praktický zážitkový seminář vedený formou zážitkových výukových metod s cílem zlepšení manažerských dovedností metodika prevence.

Program je sestaven z aktivit, které si sami vyzkoušíte. Na základě modelových situací a praktického tréninku a v rámci reflexe vám bude objasněna základní teorie vztahující se k danému tématu.

Obsahem interaktivního semináře je řízení a vedení lidí, hospitace, prezentační dovednosti, vedení porad, Time management a prevence konfliktu.


Cíl kurzu

Posílíte své manažerské dovednosti potřebné k řízení lidských zdrojů.

Bude motivováni k osobnostnímu rozvoji.

Získáte základní dovednosti, pomocí nichž budete v určitých situacích schopni účinněji komunikovat se svým okolím.

Zvládnete prakticky použít, rozvinout a aplikovat metody a techniky, které lze využít pro zvyšování vašich manažerských dovedností.

 

Obsah kurzu v bodech

 • Řízení a vedení lidí    

  Na základě vlastního prožitku si ověříte, jak probíhá efektivní sdělení pochvaly, pozitivní kritika, nepopulární opatření, výtka, trest, atd.

  Cíl: taktika jednání podle typologie lidí motivace, delegování, principy koučování

 • Hospitace - diagnostické pozorování práce s žáky SVP ve třídě        

  Na základě modelových situací a vlastního prožitku si ověříte, jak je důležitá hospitační činnost pro vaši práci, získáte přehled o principech hospitační činnosti, seznámíte se s postupy při realizaci hospitačního pozorování, procvičíte si pohospitační rozhovory vedené formou mentorského rozhovoru.

  Cíl: principy hospitační činnosti, postupy při realizaci hospitačního pozorování, pohospitační rozhovory vedené formou mentorského rozhovoru

 • Time management

  Získané poznatky si vyzkoušíte v modelových situacích, kde se naučíte sestavit harmonogram činností podle priorit a uvědomíte si své návyky, které ovlivňují váš denní režim.

  Cíl: efektivní organizace času, zefektivnění vlastní práce, zefektivnění práce týmu ŠPP

 • Vedení porad

  Seznámíte se s přípravou na poradu, vyzkoušíte si své dovednosti potřebné k vedení porady, sestavíte si harmonogram činností, řešit konkrétní dotazy, nacvičíte si umění sdělovat nepopulární a nepříjemné opatření, …

  Cíl: efektivní organizace porady, vedení porady, efektivní komunikace porady.

 • Prezentační dovednosti

  Vyzkoušíte si práci s tělem, hlasem, textem, jak udržet pozornost a kontakt s posluchači, ujasníte si, jak se zbavit trémy, stresu, …

  Cíl: obecné zásady prezentace

 • Prevence vyčerpání

  Osvojíte si umění říkat ne, získáte doporučení na úpravu životního stylu, postupy a techniky jak správně relaxovat, odpočívat včetně nácviku jednoduchých relaxačních technik, ….

  Cíl: obecné zásady psychohygieny, úprava životního stylu, postupy a techniky relaxace, nácvik jednoduchých relaxačních technik

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.


„Abyste zdvojnásobili účinek své prezentace, použijte polovinu slov.“

 • Peter Urs Bender

Popis kurzu

Jedná se o praktický zážitkový seminář vedený formou zážitkových výukových metod s cílem zlepšení manažerských dovedností metodika prevence.

Program je sestaven z aktivit, které si sami vyzkoušíte. Na základě modelových situací a praktického tréninku a v rámci reflexe vám bude objasněna základní teorie vztahující se k danému tématu.

Obsahem interaktivního semináře je řízení a vedení lidí, hospitace, prezentační dovednosti, vedení porad, Time management a prevence konfliktu.


Cíl kurzu

Posílíte své manažerské dovednosti potřebné k řízení lidských zdrojů.

Bude motivováni k osobnostnímu rozvoji.

Získáte základní dovednosti, pomocí nichž budete v určitých situacích schopni účinněji komunikovat se svým okolím.

Zvládnete prakticky použít, rozvinout a aplikovat metody a techniky, které lze využít pro zvyšování vašich manažerských dovedností.

 

Obsah kurzu v bodech

 • Řízení a vedení lidí    

  Na základě vlastního prožitku si ověříte, jak probíhá efektivní sdělení pochvaly, pozitivní kritika, nepopulární opatření, výtka, trest, atd.

  Cíl: taktika jednání podle typologie lidí motivace, delegování, principy koučování

 • Hospitace - diagnostické pozorování práce s žáky SVP ve třídě        

  Na základě modelových situací a vlastního prožitku si ověříte, jak je důležitá hospitační činnost pro vaši práci, získáte přehled o principech hospitační činnosti, seznámíte se s postupy při realizaci hospitačního pozorování, procvičíte si pohospitační rozhovory vedené formou mentorského rozhovoru.

  Cíl: principy hospitační činnosti, postupy při realizaci hospitačního pozorování, pohospitační rozhovory vedené formou mentorského rozhovoru

 • Time management

  Získané poznatky si vyzkoušíte v modelových situacích, kde se naučíte sestavit harmonogram činností podle priorit a uvědomíte si své návyky, které ovlivňují váš denní režim.

  Cíl: efektivní organizace času, zefektivnění vlastní práce, zefektivnění práce týmu ŠPP

 • Vedení porad

  Seznámíte se s přípravou na poradu, vyzkoušíte si své dovednosti potřebné k vedení porady, sestavíte si harmonogram činností, řešit konkrétní dotazy, nacvičíte si umění sdělovat nepopulární a nepříjemné opatření, …

  Cíl: efektivní organizace porady, vedení porady, efektivní komunikace porady.

 • Prezentační dovednosti

  Vyzkoušíte si práci s tělem, hlasem, textem, jak udržet pozornost a kontakt s posluchači, ujasníte si, jak se zbavit trémy, stresu, …

  Cíl: obecné zásady prezentace

 • Prevence vyčerpání

  Osvojíte si umění říkat ne, získáte doporučení na úpravu životního stylu, postupy a techniky jak správně relaxovat, odpočívat včetně nácviku jednoduchých relaxačních technik, ….

  Cíl: obecné zásady psychohygieny, úprava životního stylu, postupy a techniky relaxace, nácvik jednoduchých relaxačních technik

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
Metodik prevence
Termín kurzu
21.09.2023 - 23.09.2023
Město konání
Ostrovačice u Brna
Poznámka k termínu
21.9., 22.9. a 23.9.2023 (9.00-15.30 hodin)
Hodinová dotace kurzu
24
Vhodné i pro šablony
ANO
8 500 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.