M-146.2 Deskové hry v matematice

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02440
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
14 Kč
+ -

Určení: pro 1. - 4. ročník

Využití: K nácviku numerace, k procvičování pamětného sčítání, odčítání, násobení a dělení, k uplatňování taktiky a strategie při hře.

Směřujeme ke kompetencím - rozvíjet abstraktní a exaktní myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů, umožnit výběr zadání dle pravidel, podněcovat logické a kombinatorické uvažování, zvyšovat kulturu numerického počítání, tvořivě pracovat s čísly.

Učivo - číslovky základní, řadové, početní operace, sčítání, odčítání, násobení, dělení.

Určení: pro 1. - 4. ročník

Využití: K nácviku numerace, k procvičování pamětného sčítání, odčítání, násobení a dělení, k uplatňování taktiky a strategie při hře.

Směřujeme ke kompetencím - rozvíjet abstraktní a exaktní myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů, umožnit výběr zadání dle pravidel, podněcovat logické a kombinatorické uvažování, zvyšovat kulturu numerického počítání, tvořivě pracovat s čísly.

Učivo - číslovky základní, řadové, početní operace, sčítání, odčítání, násobení, dělení.

*
*
*
Předmět ZŠ
Matematika
Určeno pro školu
I. stupeň ZŠ 1. třída ZŠ 2. třída ZŠ 3. třída ZŠ 4. třída ZŠ