M-131.5 Kdo je větší, kdo kam patří?

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02335
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
35 Kč
+ -

Určení: pro 6. ročník

Využití: Metody a aktivity může učitel využít při vysvětlování učiva o porovnávání a uspořádání desetinných čísel, které je určeno žákům 6. ročníku ZŠ. Uvedené úkoly lze využít i v rámci opakování tematického celku Desetinná čísla. Cíl: Osvojení poznatků o porovnávání a uspořádání desetinných čísel. Řešení úkolů s aktivním využitím nových i osvojených poznatků týkajících se zápisu desetinného čísla v desítkové soustavě, číselné osy, znázorňování desetinných čísel na číselné ose, převádění jednotek délky a jednotek času.

Směřujeme ke kompetencím - aplikovat poznatky, plnit úkoly, spolupracovat ve skupině

Učivo - uspořádání desetinných čísel, porovnávání desetinných čísel, převody jednotek

Určení: pro 6. ročník

Využití: Metody a aktivity může učitel využít při vysvětlování učiva o porovnávání a uspořádání desetinných čísel, které je určeno žákům 6. ročníku ZŠ. Uvedené úkoly lze využít i v rámci opakování tematického celku Desetinná čísla. Cíl: Osvojení poznatků o porovnávání a uspořádání desetinných čísel. Řešení úkolů s aktivním využitím nových i osvojených poznatků týkajících se zápisu desetinného čísla v desítkové soustavě, číselné osy, znázorňování desetinných čísel na číselné ose, převádění jednotek délky a jednotek času.

Směřujeme ke kompetencím - aplikovat poznatky, plnit úkoly, spolupracovat ve skupině

Učivo - uspořádání desetinných čísel, porovnávání desetinných čísel, převody jednotek

*
*
*
Předmět ZŠ
Matematika
Určeno pro
II. stupeň ZŠ