M-130.2 Spotřeba vody

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02278
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
14 Kč
+ -

Určení: pro 6. - 9. ročník

Využití: Námět je jednoduchý žákovský projekt vhodný k použití v matematice při probírání aritmetického průměru. Dále se dá využít v chemii, přírodopise či environmentální výchově při probírání tématu o vodě, spotřebě pitné vody v domácnosti a šetření přírodními zdroji. Cíl: Umět zjistit spotřebu vody v domácnosti za dané období. Vypočítat průměrnou spotřebu vody. Zapsat získané údaje do tabulky a sestrojit graf. Interpretovat získané výsledky v souvislosti s aktivitami rodiny.

Směřujeme ke kompetencím - pečlivě zapisovat, aplikovat vědomosti, sestrojit graf, plnit úkoly, argumentovat

Učivo - aritmetický průměr, převody jednotek, konstrukce grafu

Určení: pro 6. - 9. ročník

Využití: Námět je jednoduchý žákovský projekt vhodný k použití v matematice při probírání aritmetického průměru. Dále se dá využít v chemii, přírodopise či environmentální výchově při probírání tématu o vodě, spotřebě pitné vody v domácnosti a šetření přírodními zdroji. Cíl: Umět zjistit spotřebu vody v domácnosti za dané období. Vypočítat průměrnou spotřebu vody. Zapsat získané údaje do tabulky a sestrojit graf. Interpretovat získané výsledky v souvislosti s aktivitami rodiny.

Směřujeme ke kompetencím - pečlivě zapisovat, aplikovat vědomosti, sestrojit graf, plnit úkoly, argumentovat

Učivo - aritmetický průměr, převody jednotek, konstrukce grafu

*
*
*
Předmět ZŠ
Matematika
Určeno pro
II. stupeň ZŠ