M-096.2 Matematické řetězce

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF01734
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
14 Kč
+ -

Určení: pro 1. - 5. ročník

Využití: Jedním z univerzálních prostředků, které sledují zvýšení kultury numerického počítání, jsou matematické řetězce. Posilují správné spoje způsobem, který vychází z některých zvláštností, tj. staví na účinné motivaci, hravé a přitom efektivní formě zaměstnání umožňující uvolnění myšlení pro zadanou činnost. Matematické řetězce mohou mít celou řadu konkrétních podob, závisí na učební látce, na tom, kterou organizační formu chceme upřednostnit. Optimální je didaktické přístupy střídat, dát prostor individuální práci, činnosti ve dvojicích, skupinovému učení.

Směřujeme ke kompetencím - počítat zpaměti, pečlivě zapisovat, pracovat dle návodu, být schopen porovnávat čísla, převádět jednotky

Učivo - početní spoje, převody jednotek, odčítání, sčítání, násobení

Určení: pro 1. - 5. ročník

Využití: Jedním z univerzálních prostředků, které sledují zvýšení kultury numerického počítání, jsou matematické řetězce. Posilují správné spoje způsobem, který vychází z některých zvláštností, tj. staví na účinné motivaci, hravé a přitom efektivní formě zaměstnání umožňující uvolnění myšlení pro zadanou činnost. Matematické řetězce mohou mít celou řadu konkrétních podob, závisí na učební látce, na tom, kterou organizační formu chceme upřednostnit. Optimální je didaktické přístupy střídat, dát prostor individuální práci, činnosti ve dvojicích, skupinovému učení.

Směřujeme ke kompetencím - počítat zpaměti, pečlivě zapisovat, pracovat dle návodu, být schopen porovnávat čísla, převádět jednotky

Učivo - početní spoje, převody jednotek, odčítání, sčítání, násobení

*
*
*
Předmět ZŠ
Matematika
Určeno pro
I. stupeň ZŠ 1. třída ZŠ 2. třída ZŠ 3. třída ZŠ 4. třída ZŠ 5. třída ZŠ
Autor
Krejčová Eva