Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku?

VZD00338
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-746/2021-7-50
Zaměření kurzu (kategorie)
Poruchy a spec. vzděl. potřebyPedagogická diagnostika
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
Na základě konkrétních ukázek budou objasňovány základní pojmy: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, poruchy chování.Východiskem je knížka nakladatelství Portál: Dyslexie v předškolním věku? V kurzu budou využity poznatky z řešení tří grantových úkolů na různých mateřských  školách v ČR. Prevence Dyspraxie (MŠ v Karlových Varech), prevence SPU (MŠ na  Plzeňsku), prevence poruch chování, dyspraxie a dyskalkulie (MŠ v Roztokách,  Horoměřicích, Libčicích nad Vltavou). Hlavním řešitelem grantů je Lexik s.r.o.

Seznámíte se
 • s různými metodami vyučování čtení
 • s postupy při výuce počátečního čtení na základě praktických ukázek a cvičení


Každý z Vás
 • si prohloubí poznatky při osvojování počátečního čtení s akcentem na  kognitivní procesy
 • získá základní informace o projevech lehké mentální retardace, dyslexie a dysfázie a
  omezeních, která z nich vyplývají při výuce čtení
 • zváží využití uváděných postupů ve třídě (pedagogická intervence, práce asistenta pedagoga) i při reedukaci s ohledem na specifické rysy žáků

Přehled témat výuky

 • Faktory ovlivňující osvojování čtení
 • Rizikové dítě z hlediska dyslexie – jeho projevy v oblasti řeči, zrakové a sluchové percepce, význam motoriky, paměti aj.
 • Diagnostika rizikových dětí v předškolním věku
 • Naše a zahraniční testy, diagnostické nástroje
 • Prevence obtíží
 • Aplikace získaných poznatků při osvojování počátečního čtení – praktická ukázka s využitím různých metod vyučování čtení
 • Individuální programy

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Na základě konkrétních ukázek budou objasňovány základní pojmy: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, poruchy chování.Východiskem je knížka nakladatelství Portál: Dyslexie v předškolním věku? V kurzu budou využity poznatky z řešení tří grantových úkolů na různých mateřských  školách v ČR. Prevence Dyspraxie (MŠ v Karlových Varech), prevence SPU (MŠ na  Plzeňsku), prevence poruch chování, dyspraxie a dyskalkulie (MŠ v Roztokách,  Horoměřicích, Libčicích nad Vltavou). Hlavním řešitelem grantů je Lexik s.r.o.

Seznámíte se
 • s různými metodami vyučování čtení
 • s postupy při výuce počátečního čtení na základě praktických ukázek a cvičení


Každý z Vás
 • si prohloubí poznatky při osvojování počátečního čtení s akcentem na  kognitivní procesy
 • získá základní informace o projevech lehké mentální retardace, dyslexie a dysfázie a
  omezeních, která z nich vyplývají při výuce čtení
 • zváží využití uváděných postupů ve třídě (pedagogická intervence, práce asistenta pedagoga) i při reedukaci s ohledem na specifické rysy žáků

Přehled témat výuky

 • Faktory ovlivňující osvojování čtení
 • Rizikové dítě z hlediska dyslexie – jeho projevy v oblasti řeči, zrakové a sluchové percepce, význam motoriky, paměti aj.
 • Diagnostika rizikových dětí v předškolním věku
 • Naše a zahraniční testy, diagnostické nástroje
 • Prevence obtíží
 • Aplikace získaných poznatků při osvojování počátečního čtení – praktická ukázka s využitím různých metod vyučování čtení
 • Individuální programy

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.