Mgr. Ludmila Šprachtová

Ludmila Šprachtová

Vzdělání

 • Střední všeobecně vzdělávací škola v Jičíně
 • Nástavba pro učitelství v mateřské škole v Litoměřicích
 • Studium oboru předškolní pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
 • Studium  oboru Školský management na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

Praxe

 • Učitelka a ředitelka MŠ
 • Členka řešitelského týmu projektu MŠMT Kurikulum pro mateřské školy zaměřené na podporu zdraví
 • Podílela se na zavádění modelového projektu Mateřských škol podporujích zdraví (MŠPZ), kdy  jezdila po mateřských šolách v síti MŠPZ a pomáhala jim v evaluaci jejich ŠVP. Má obnovený (2017 - 2020) certifikát konzultanta v oblasti realizace MŠPZ, byla  proškolena pro vzdělávání pedagogů v této problematice
 • Je spoluzakladatelkou profesní organizace Asociace předškolní výchovy, která pracuje v ČR od roku 1992. Do listopadu 2016 byla její místopředsedkyní, v současné době je členkou její Rady
 • Je členkou mezinárodní organizace pro předškolní vzdělávání OMEP. V roce 2018 zorganizovala z pověření Českého výboru OMEP exkurze v mateřských školách pro 500 účastníků ze 76 zemí na mezinárodní konferenci k 70. výročí založení OMEP v Praze
 • Je spoluautorkou odborných publikací:Havlínová, M. a kol.: Zdravá mateřská škola, Praha 1995; Lacinová, Havlová, Šprachtová, Šromotová: Co dělají mateřské školy v Norsku pro zdravý vývoj dětí aneb Nikdo není malý, Kroměříž 1998; Havlínová, M. a kol.: Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole, Praha 2000, aktualizované vydání 2006. Publikuje v odborném tisku.

Zaměření

 • Problematika právní subjektivity mateřských škol
 • Zpracování domentace mateřské školy
 • Posilování zdravého životního stylu v mateřských školách
 • Spolupráci s rodiči
 • Realizace požadavků RVP PV v praxi
 • Raná péče a vzdělávání
 • Předává zkušenosti s řízením mateřské školy
 • Lekktoruje pro NPI ČR v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi  APIV – B pro mateřské školy

Kurzy

Jak zvládnout roli začínající ředitelky MŠ

Od 2 100 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:15.10.2024