Logopedie každý den cíleně a hravě

Kód: VZD00075
Dostupnost: Skladem
2 300 Kč
+ -

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Prohloubíte znalosti o přirozeném vývoji určité skupiny hlásek (podle místa tvoření, způsobu tvoření, znělosti ad.). Seznámíte se s předpoklady a podmínkami pro správný vývoj dané skupiny hlásek a možnostmi přirozeného podporování během celého dne v MŠ a ZŠ. Uvědomíte si zásady efektivního pozorování a naslouchání dětem, jako základ pro podporování správného přirozeného vývoje řeči ve správný čas.

Můžete sdílet zkušenosti dobré praxe -  kdy, kde a jak efektivně zasáhnout, uvědomíte si souvislosti a aplikujete získané znalosti v praktických činnostech. Průběžně si vše zaznamenáváte na připravené praktické pracovní karty. 

Uvědomíte si rizika plynoucí z nevhodných pedagogických postupů.  Seznámíte se s efektivními způsoby komunikace s rodiči.

Přehled témat výuky:

 • Orientační skupinová rekapitulace  informací – vědomostí a zkušeností o způsobu a místě tvoření hlásek, jejich obvyklém pořadí ve vývoji - aktivními metodami – VCHD, GALERIE, MYŠLENKOVÁ MAPA, I.N.S.E.R.T; autoevaluace vlastní dosavadní práce prostřednictvím dotazníku
 • Gymnastika mluvidel a správné vytváření zvuků jako předpoklad pro tvoření dané skupiny hlásek v návaznosti na předchozí rekapitulaci
 • Pravidlo nejmenší fyziologické námahy - souvislosti  i odlišnosti při tvoření jednotlivých hlásek v rámci dané skupiny - možnosti, využití i rizika jejich využití při tvoření dalších hlásek
 • Zásady cíleného pozorování a naslouchání – zásady – odlišení skutečně viděného a slyšeného od domněnek (co vidím, slyším  a co si o tom myslím – vychází z VTI), skutečný jev a hodnocení (využívání popisného jazyka), podmínky pro stanovení efektivních cílů pozorování, základní znaky cílů, práce s dílčím cílem během pozorování, záznam pozorování, druhy pozorování a možnosti využití
 • Prostředky umožňující efektivní podporování přirozeného vývoje řeči a komunikace - kdy, kde a jak efektivně zasáhnout a využít cíleně předchozí pozorování
 • Cílená komunikace s dětmi jako přirozené pokračování pozorování - zásady: využívání základních prvků komunikace – oční kontakt, stejná úroveň, mimika, gesta, dále paralingvistické prvky řeči, apod.; konkrétnost vycházející z pozorování; postupnost a návaznost na cílené pozorování; přiměřenost věku a stupni vývoje
 • Cílená komunikace s dětmi jako přirozené pokračování pozorování - možnosti v MŠ při skupinové a individuální práci - jak a kdy s dětmi komunikovat: metody podpory vývoje komunikace – např. procvičování mluvidel, zvukové hry, třídění, otázky a odpovědi (uzavřené, otevřené), společná debata, dialogy – hra na někoho – hraní rolí – dramatizace, vyprávění v kruhu, kramářské písně a malované čtení, galerie, říkadla a pohádky, využití volné i řízené hry, využití audiovizuální techniky
 • Nápodoba jako základ pro podporování přirozeného vývoje: sebepoznání - účastníci si uvědomí prvky komunikace, které využívají oni sami, jaké jsou jejich přednosti, případně rezervy; práce ve skupinách se zpětnou vazbou účastníků a lektora
 • Propojení jednotlivých rovin řeči na různých stupních vývoje při podporování přirozeného vývoje – hry, metody využitelné v MŠ a ZŠ. Zaznamenávání na praktické karty do praxe
 • Motivace rodičů ke spolupráci, funkční komunikační prvky v komunikaci s rodiči, doporučení


Jedná se o seminář s workshopem. Od účastníků se očekávají vlastní zkušenosti a aktivní přístup během semináře. Součástí semináře je hraní rolí v různých situacích a mentorský orientační rozhovor.

Prohloubíte znalosti o přirozeném vývoji určité skupiny hlásek (podle místa tvoření, způsobu tvoření, znělosti ad.). Seznámíte se s předpoklady a podmínkami pro správný vývoj dané skupiny hlásek a možnostmi přirozeného podporování během celého dne v MŠ a ZŠ. Uvědomíte si zásady efektivního pozorování a naslouchání dětem, jako základ pro podporování správného přirozeného vývoje řeči ve správný čas.

Můžete sdílet zkušenosti dobré praxe -  kdy, kde a jak efektivně zasáhnout, uvědomíte si souvislosti a aplikujete získané znalosti v praktických činnostech. Průběžně si vše zaznamenáváte na připravené praktické pracovní karty. 

Uvědomíte si rizika plynoucí z nevhodných pedagogických postupů.  Seznámíte se s efektivními způsoby komunikace s rodiči.

Přehled témat výuky:

 • Orientační skupinová rekapitulace  informací – vědomostí a zkušeností o způsobu a místě tvoření hlásek, jejich obvyklém pořadí ve vývoji - aktivními metodami – VCHD, GALERIE, MYŠLENKOVÁ MAPA, I.N.S.E.R.T; autoevaluace vlastní dosavadní práce prostřednictvím dotazníku
 • Gymnastika mluvidel a správné vytváření zvuků jako předpoklad pro tvoření dané skupiny hlásek v návaznosti na předchozí rekapitulaci
 • Pravidlo nejmenší fyziologické námahy - souvislosti  i odlišnosti při tvoření jednotlivých hlásek v rámci dané skupiny - možnosti, využití i rizika jejich využití při tvoření dalších hlásek
 • Zásady cíleného pozorování a naslouchání – zásady – odlišení skutečně viděného a slyšeného od domněnek (co vidím, slyším  a co si o tom myslím – vychází z VTI), skutečný jev a hodnocení (využívání popisného jazyka), podmínky pro stanovení efektivních cílů pozorování, základní znaky cílů, práce s dílčím cílem během pozorování, záznam pozorování, druhy pozorování a možnosti využití
 • Prostředky umožňující efektivní podporování přirozeného vývoje řeči a komunikace - kdy, kde a jak efektivně zasáhnout a využít cíleně předchozí pozorování
 • Cílená komunikace s dětmi jako přirozené pokračování pozorování - zásady: využívání základních prvků komunikace – oční kontakt, stejná úroveň, mimika, gesta, dále paralingvistické prvky řeči, apod.; konkrétnost vycházející z pozorování; postupnost a návaznost na cílené pozorování; přiměřenost věku a stupni vývoje
 • Cílená komunikace s dětmi jako přirozené pokračování pozorování - možnosti v MŠ při skupinové a individuální práci - jak a kdy s dětmi komunikovat: metody podpory vývoje komunikace – např. procvičování mluvidel, zvukové hry, třídění, otázky a odpovědi (uzavřené, otevřené), společná debata, dialogy – hra na někoho – hraní rolí – dramatizace, vyprávění v kruhu, kramářské písně a malované čtení, galerie, říkadla a pohádky, využití volné i řízené hry, využití audiovizuální techniky
 • Nápodoba jako základ pro podporování přirozeného vývoje: sebepoznání - účastníci si uvědomí prvky komunikace, které využívají oni sami, jaké jsou jejich přednosti, případně rezervy; práce ve skupinách se zpětnou vazbou účastníků a lektora
 • Propojení jednotlivých rovin řeči na různých stupních vývoje při podporování přirozeného vývoje – hry, metody využitelné v MŠ a ZŠ. Zaznamenávání na praktické karty do praxe
 • Motivace rodičů ke spolupráci, funkční komunikační prvky v komunikaci s rodiči, doporučení


Jedná se o seminář s workshopem. Od účastníků se očekávají vlastní zkušenosti a aktivní přístup během semináře. Součástí semináře je hraní rolí v různých situacích a mentorský orientační rozhovor.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.