Limity a jejich vliv na vývoj dětí

VZD01853
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-14488/2021-6-468
Zaměření kurzu (kategorie)
Výchova a vývoj
Hodinová dotace kurzu
6
Vhodné i pro šablony
ANO
„Představte si, že jedete po mostě v noci. Pokud by most neměl žádné ohraničení, jeli byste přes něj pomalu a napjatě. Ale pokud na obou stranách vidíme jasně viditelné zábradlí, tak se nám bude přejíždět mnohem jednodušeji a pohodlněji. Nějak takto se cítí dítě ohledně hranic a limitů ve svém prostředí.“ 
- Janet Gonzalez-Mena


Bezlimitní výchova dětem neprospívá. Jaké limity jsou správné a jak je dítěti nastavit?

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás vzdělávací akci zaměřenou na nezastupitelnou úlohu limitů při výchově a jejich pozitivní vliv na vývoj psychiky dětí

Představíme Vám metody tvorby limitů a nutnost jednoty zúčastněných stran (pedagog, rodič, prarodič) při jejich vymáhání a kontrole. Správně stanovené limity u dětí vytvářejí pocit bezpečí a umožňují zrání v prostoru, kde jejich psychika není zatěžována neadekvátním rozhodováním (dítě se naučí pracovat s omezeními, respektovat autoritu). 

Seznámíte se s definicí 5 základních vývojových potřeb podle populární teorie PBPS (Pesso Boyden System Psychomotor). Naplnění těchto potřeb je podle autorů důležité k tomu, aby se dítě mohlo zdravě vyvinout a dospět do zralosti a spokojenosti.  Jednou z nich je i potřeba limitu.

Cíl kurzu

Zlepšit kompetence pedagogů k úspěšné integraci limitů do výchovy dětí, jejich správné tvorbě a kontrole dodržování.

Obsah kurzu v bodech:
 • definice pojmu hranice/limit;
 • důležitost použití limitů a o jejich vliv na přirozený vývoj psychiky (dítě se může podvědomě o limit opřít, ten mu dává pocit bezpečí);
 • metody a postupy tvorby limitů (jak hranice a řády tvořit, aby je dítě převzalo za vlastní a samo se snažilo o jejich dodržování);
 • důležitost jednoty dospělých (rodič–MŠ, rodiče–prarodiče…) a jejich úloha při kontrole a dodržování limitů;
 • zrání v bezpečném prostoru, nezatěžování psychiky neadekvátním rozhodováním;
 • jak naučit dítě pracovat s omezeními, respektovat pravidla a autoritu;
 • definice pěti vývojových potřeb podle teorie PBPS (Pesso Boyden System Psychomotor) a jejich naplnění skrze hranice určené dospělým;
 • potřeba místa, potřeba sycení, potřeba podpory, potřeba ochrany a potřeba limitů.

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

„Představte si, že jedete po mostě v noci. Pokud by most neměl žádné ohraničení, jeli byste přes něj pomalu a napjatě. Ale pokud na obou stranách vidíme jasně viditelné zábradlí, tak se nám bude přejíždět mnohem jednodušeji a pohodlněji. Nějak takto se cítí dítě ohledně hranic a limitů ve svém prostředí.“ 
- Janet Gonzalez-Mena


Bezlimitní výchova dětem neprospívá. Jaké limity jsou správné a jak je dítěti nastavit?

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás vzdělávací akci zaměřenou na nezastupitelnou úlohu limitů při výchově a jejich pozitivní vliv na vývoj psychiky dětí

Představíme Vám metody tvorby limitů a nutnost jednoty zúčastněných stran (pedagog, rodič, prarodič) při jejich vymáhání a kontrole. Správně stanovené limity u dětí vytvářejí pocit bezpečí a umožňují zrání v prostoru, kde jejich psychika není zatěžována neadekvátním rozhodováním (dítě se naučí pracovat s omezeními, respektovat autoritu). 

Seznámíte se s definicí 5 základních vývojových potřeb podle populární teorie PBPS (Pesso Boyden System Psychomotor). Naplnění těchto potřeb je podle autorů důležité k tomu, aby se dítě mohlo zdravě vyvinout a dospět do zralosti a spokojenosti.  Jednou z nich je i potřeba limitu.

Cíl kurzu

Zlepšit kompetence pedagogů k úspěšné integraci limitů do výchovy dětí, jejich správné tvorbě a kontrole dodržování.

Obsah kurzu v bodech:
 • definice pojmu hranice/limit;
 • důležitost použití limitů a o jejich vliv na přirozený vývoj psychiky (dítě se může podvědomě o limit opřít, ten mu dává pocit bezpečí);
 • metody a postupy tvorby limitů (jak hranice a řády tvořit, aby je dítě převzalo za vlastní a samo se snažilo o jejich dodržování);
 • důležitost jednoty dospělých (rodič–MŠ, rodiče–prarodiče…) a jejich úloha při kontrole a dodržování limitů;
 • zrání v bezpečném prostoru, nezatěžování psychiky neadekvátním rozhodováním;
 • jak naučit dítě pracovat s omezeními, respektovat pravidla a autoritu;
 • definice pěti vývojových potřeb podle teorie PBPS (Pesso Boyden System Psychomotor) a jejich naplnění skrze hranice určené dospělým;
 • potřeba místa, potřeba sycení, potřeba podpory, potřeba ochrany a potřeba limitů.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.