PhDr. Libor Kyncl

Libor Kyncl

Vzdělání

 • UJEP Brno, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, český jazyk – dějepis
 • Univerzita Hradec Králové – etická výchova

Praxe

 • Učitel na gymnáziu v Hustopečích
 • Učitel na SOŠ v Brně
 • Pracovník ČŠI Brno
 • Lektor, mentor, kouč, odborný konzultant – vzdělávání dospělých

Zaměření

 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
 • Čtenářská gramotnost
 • Metody a formy práce
 • Hodnocení a formativní hodnocení
 • Mentoring
 • Osobnostní a sociální rozvoj
 • Etická výchova
 • Komunikační dovednosti - konflikt, asertivita…

Kurzy

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Od 1 990 Kč
Město konání:Praha+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:29.03.2023, 15.06.2023

Žák jako hlavní aktér výuky

Od 1 990 Kč
Město konání:Brno
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:19.04.2023

Formativní hodnocení a role učitele

Od 1 990 Kč
Lektor:PhDr. Libor Kyncl+další 2
Město konání:Praha+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:23.02.2023, 25.04.2023, 25.05.2023, 06.06.2023