Letní škola pro učitele angličtiny

VZD00347
Cílová skupina
ŠD/ŠKZŠ 1. stupeň
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21921/2021-4-686
Zaměření kurzu (kategorie)
Cizí jazyky
Hodinová dotace kurzu
32
Vhodné i pro šablony
ANO
letní škola pro učitele angličtiny

Letní škola

Zveme vás na inspirativní letní školu pro učitele angličtiny, kterou budeme pořádat výjezdní formou v horském resortu Kopřivná pod Pradědem. Čtyřdenní letní škola Vám poskytne spoustu nových námětů a inspirace pro Vaši výuku angličtiny. Všechny aktivity jsou vyzkoušené v praxi. Letní škola je vhodná i pro začínající učitele, je prožitková, všechny činnosti si učitelé vyzkouší.

Hotel nabízí nádherné výhledy do krajiny. K celodennímu využívání je v areálu hotelu volně k dispozici venkovní bazén a wellness. Dokonale si tu odpočinete a zrelaxujete. Tak proč nespojit užitečné s příjemným?

Kdy a kde?

7.-10. srpna 2023 v krásném resortu Kopřivná pod Pradědem, Malá Morávka. Ubytování i celodenní stravování zajištěno.

Obsah

4denní školení pro učitele angličtiny, na kterém si vyzkoušíte spoustu technik a aktivit k osvojování cizího jazyka.

Osvědčení

Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT.

Obsah vzdělávacího programu:

1. a 2. den

Kurz efektivně obsahuje hravé činnosti pro vzbuzení zájmu a aktivního přístupu dětí k osvojování cizího jazyka. Nabídne vám netradiční způsob výuky jazyka formou pro děti atraktivních činností na základě práce s textem, pohybového doprovodu, zapojení výtvarných i hudebních činností a prožitků s prvky dramatické výchovy. Tyto aktivity slouží dětem k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur. Naučíte se nejen pracovat podle uvedených postupů, ale vyzkoušíte si i spoustu technik, jak tyto projektové materiály obměňovat, jak děti pro práci připravit, jak zapojit aktivity s výtvarnými, pracovními, hudebními a pohybovými technikami.

 • Úvodní hodina (ukázka první hodiny angličtiny, tipy), Plánování (rozložení lekce, témat a aktivit do ročního plánu dle dané časové dotace), Výslovnostní triky (práce s mikrofonem, jak hodně a kdy se zaměřit na výslovnost, práce s dětmi s logopedickými vadami), Greetings (vítací a závěrečné písničky, hry a rituály), Colours (procvičování barev v pohybu, karetní a stolní hry), Numbers (procvičování číslovek do 10 a 20 v pohybu, hry s prsty), Alphabet (písničky, hádanky, procvičování v pohybu)
 • Animals (říkanky a písničky vhodné pro seznámení se zvířaty, části těla, jídlo, slovesa pohybu), Holidays - Halloween, Father’s Day, Mother’s Day (projektové hodiny, projektové dny, vhodné kvízy, tematické vyrábění) , Flowers (základní druhy květin a jejich části, říkanky a písničky, vyrábění se sušenými květinami), Action games (hry a soutěže – shopping game, clap, clap, clap, překážková dráha)
 • Farm animals (projekt farma, zvuky zvířat, What does the dog say?), Transport (jednoduché říkanky a písničky, 3 varianty Wheels on the bus, projekt město), Five-minute-activities (práce a hry s flashcards, využití předmětů kolem nás, hádanky z obálky), Happy Birthday (tipy na oslavy narozenin ve třídě v anglickém jazyce, jednoduché hry, komunikační cvičení), Spring and Summer (vhodná slovní zásoba pro začínající žáčky – mláďata, Velikonoce, letní sporty a aktivity, tematické vyrábění, komunikační aktivity)
 • Exotic animals (projekt Our special ZOO, práce s plakátem In the jungle, body parts, komunikační aktivity 20 questions apod), Finger plays (2 little dickie birds, 5 little monkeys, 5 brown bears, 5 little fish), Autumn (harvest, Gigantic turnip – pohádka v sedě, vyrábění – gigantic vegetables), Winter (zimní sporty a aktivity, zimní oblečení, práce s plakátem ve spojení s průběhovým časem), Easter, Christmas (práce s plakáty, kvízy, oslavy svátků v anglicky mluvících zemích)

3. a 4. den

Další dva dny se budeme zabývat tématy, které nebyly zahrnuty v první části, tj. obsahuje hravé činnosti pro vzbuzení zájmu a aktivního přístupu dětí k osvojování cizího jazyka prostřednictvím práce s textem, pohybových her, kreslení, tanečního doprovodu a prožitků s prvky dramatické výchovy. Tyto aktivity slouží dětem k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur. Poznatky přímo z praxe pomáhají méně zkušeným učitelům.

 • Family (práce s obrázky s rodinami z pohádek, Monster families, pantomima), People – friends (říkanka Friends s navazující pohybovou aktivitou, komunikační aktivita My best friend), Clothes (What’s in the backpack?, girls x boys clothes, 3 varianty písničky Who is wearing, komunikační aktivita My clothes), My House (práce s plakátem My house - základní místnosti, nábytek a aktivity v nich, komunikační aktivita My dream house, My neighbours)
 • Food and drinks (ovoce, zelenina, nápoje a základní potraviny, písnička I like chocolate, tipy na jednoduché vaření s dětmi, Kniha The very hungry caterpilar, miniknížečka I like to eat), Parts of the body (pohybová říkanka Brown chestnut, rozcvička v angličtině, stolní hra Monster, skládanka tělo, skupinová výtvarná práce Monster), More animals (zvířata vodní, lesní, ptáci, části těla, barvy, slovesa pohybu), colours (pohybová aktivity Looking for some colour, Change the colour, Jump on red circle, schovávaná s kolečky, Bear can we cross?) and action games (Abracadabra, 1 in the middle, throwing dice, Immitations, True or false, Na domečky)
 • Time (režim dne a s ním spojené základní aktivity, písnička I don’t want to, hra Adam on the bus, aktivizační hra What am I doing?) School (základní místnosti - pantomima, In the classroom – předložka on, pohybová hra Where are we going? In the classroom, komunikační aktivita What’s in the classroom? What’s in the box?), Activities (základní slovesa pohybu – aktivity vhodné pro rušnou část tělocviku, Walking, walking, walking), Classroom management (rituály pro každodenní organizaci dne a přechody, pohybová hra Simon says)
 • Seasons and holidays (práce s kalendářem, pohádka o počasí, říkanka It’s snowing, písnička 12 months, 7 days, I don’t like Monday), Little stories (Brown bear what do you see? Frog family, Miniscules), Drama activities (pohádka Old grey cat is sleeping, Gingerbread boy, Sleeping beauty, Magic pot), Role plays with practical examples (na školu, na obchod, u doktora, TV reportáž)
Kopřivná pod Pradědem

Kopřivná pod Pradědem

Horský Resort Kopřivná se nachází v kouzelném údolí pod Pradědem, jenž je obklopený nádhernými lesy, a kde si užijete dny plné sportu, zábavy a pohody s rodinou po celý rok. K celodennímu využívání je v areálu hotelu volně k dispozici venkovní bazén a wellness (horká vířivka, finská sauna, bio sauna, Kneippův chodník, masáže).

Kopřivná pod Pradědem bazén
Kopřivná pod Pradědem hotelový pokoj

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Kdo bude lektorem kurzů?
letní škola pro učitele angličtiny

Letní škola

Zveme vás na inspirativní letní školu pro učitele angličtiny, kterou budeme pořádat výjezdní formou v horském resortu Kopřivná pod Pradědem. Čtyřdenní letní škola Vám poskytne spoustu nových námětů a inspirace pro Vaši výuku angličtiny. Všechny aktivity jsou vyzkoušené v praxi. Letní škola je vhodná i pro začínající učitele, je prožitková, všechny činnosti si učitelé vyzkouší.

Hotel nabízí nádherné výhledy do krajiny. K celodennímu využívání je v areálu hotelu volně k dispozici venkovní bazén a wellness. Dokonale si tu odpočinete a zrelaxujete. Tak proč nespojit užitečné s příjemným?

Kdy a kde?

7.-10. srpna 2023 v krásném resortu Kopřivná pod Pradědem, Malá Morávka. Ubytování i celodenní stravování zajištěno.

Obsah

4denní školení pro učitele angličtiny, na kterém si vyzkoušíte spoustu technik a aktivit k osvojování cizího jazyka.

Osvědčení

Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT.

Obsah vzdělávacího programu:

1. a 2. den

Kurz efektivně obsahuje hravé činnosti pro vzbuzení zájmu a aktivního přístupu dětí k osvojování cizího jazyka. Nabídne vám netradiční způsob výuky jazyka formou pro děti atraktivních činností na základě práce s textem, pohybového doprovodu, zapojení výtvarných i hudebních činností a prožitků s prvky dramatické výchovy. Tyto aktivity slouží dětem k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur. Naučíte se nejen pracovat podle uvedených postupů, ale vyzkoušíte si i spoustu technik, jak tyto projektové materiály obměňovat, jak děti pro práci připravit, jak zapojit aktivity s výtvarnými, pracovními, hudebními a pohybovými technikami.

 • Úvodní hodina (ukázka první hodiny angličtiny, tipy), Plánování (rozložení lekce, témat a aktivit do ročního plánu dle dané časové dotace), Výslovnostní triky (práce s mikrofonem, jak hodně a kdy se zaměřit na výslovnost, práce s dětmi s logopedickými vadami), Greetings (vítací a závěrečné písničky, hry a rituály), Colours (procvičování barev v pohybu, karetní a stolní hry), Numbers (procvičování číslovek do 10 a 20 v pohybu, hry s prsty), Alphabet (písničky, hádanky, procvičování v pohybu)
 • Animals (říkanky a písničky vhodné pro seznámení se zvířaty, části těla, jídlo, slovesa pohybu), Holidays - Halloween, Father’s Day, Mother’s Day (projektové hodiny, projektové dny, vhodné kvízy, tematické vyrábění) , Flowers (základní druhy květin a jejich části, říkanky a písničky, vyrábění se sušenými květinami), Action games (hry a soutěže – shopping game, clap, clap, clap, překážková dráha)
 • Farm animals (projekt farma, zvuky zvířat, What does the dog say?), Transport (jednoduché říkanky a písničky, 3 varianty Wheels on the bus, projekt město), Five-minute-activities (práce a hry s flashcards, využití předmětů kolem nás, hádanky z obálky), Happy Birthday (tipy na oslavy narozenin ve třídě v anglickém jazyce, jednoduché hry, komunikační cvičení), Spring and Summer (vhodná slovní zásoba pro začínající žáčky – mláďata, Velikonoce, letní sporty a aktivity, tematické vyrábění, komunikační aktivity)
 • Exotic animals (projekt Our special ZOO, práce s plakátem In the jungle, body parts, komunikační aktivity 20 questions apod), Finger plays (2 little dickie birds, 5 little monkeys, 5 brown bears, 5 little fish), Autumn (harvest, Gigantic turnip – pohádka v sedě, vyrábění – gigantic vegetables), Winter (zimní sporty a aktivity, zimní oblečení, práce s plakátem ve spojení s průběhovým časem), Easter, Christmas (práce s plakáty, kvízy, oslavy svátků v anglicky mluvících zemích)

3. a 4. den

Další dva dny se budeme zabývat tématy, které nebyly zahrnuty v první části, tj. obsahuje hravé činnosti pro vzbuzení zájmu a aktivního přístupu dětí k osvojování cizího jazyka prostřednictvím práce s textem, pohybových her, kreslení, tanečního doprovodu a prožitků s prvky dramatické výchovy. Tyto aktivity slouží dětem k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur. Poznatky přímo z praxe pomáhají méně zkušeným učitelům.

 • Family (práce s obrázky s rodinami z pohádek, Monster families, pantomima), People – friends (říkanka Friends s navazující pohybovou aktivitou, komunikační aktivita My best friend), Clothes (What’s in the backpack?, girls x boys clothes, 3 varianty písničky Who is wearing, komunikační aktivita My clothes), My House (práce s plakátem My house - základní místnosti, nábytek a aktivity v nich, komunikační aktivita My dream house, My neighbours)
 • Food and drinks (ovoce, zelenina, nápoje a základní potraviny, písnička I like chocolate, tipy na jednoduché vaření s dětmi, Kniha The very hungry caterpilar, miniknížečka I like to eat), Parts of the body (pohybová říkanka Brown chestnut, rozcvička v angličtině, stolní hra Monster, skládanka tělo, skupinová výtvarná práce Monster), More animals (zvířata vodní, lesní, ptáci, části těla, barvy, slovesa pohybu), colours (pohybová aktivity Looking for some colour, Change the colour, Jump on red circle, schovávaná s kolečky, Bear can we cross?) and action games (Abracadabra, 1 in the middle, throwing dice, Immitations, True or false, Na domečky)
 • Time (režim dne a s ním spojené základní aktivity, písnička I don’t want to, hra Adam on the bus, aktivizační hra What am I doing?) School (základní místnosti - pantomima, In the classroom – předložka on, pohybová hra Where are we going? In the classroom, komunikační aktivita What’s in the classroom? What’s in the box?), Activities (základní slovesa pohybu – aktivity vhodné pro rušnou část tělocviku, Walking, walking, walking), Classroom management (rituály pro každodenní organizaci dne a přechody, pohybová hra Simon says)
 • Seasons and holidays (práce s kalendářem, pohádka o počasí, říkanka It’s snowing, písnička 12 months, 7 days, I don’t like Monday), Little stories (Brown bear what do you see? Frog family, Miniscules), Drama activities (pohádka Old grey cat is sleeping, Gingerbread boy, Sleeping beauty, Magic pot), Role plays with practical examples (na školu, na obchod, u doktora, TV reportáž)
Kopřivná pod Pradědem

Kopřivná pod Pradědem

Horský Resort Kopřivná se nachází v kouzelném údolí pod Pradědem, jenž je obklopený nádhernými lesy, a kde si užijete dny plné sportu, zábavy a pohody s rodinou po celý rok. K celodennímu využívání je v areálu hotelu volně k dispozici venkovní bazén a wellness (horká vířivka, finská sauna, bio sauna, Kneippův chodník, masáže).

Kopřivná pod Pradědem bazén
Kopřivná pod Pradědem hotelový pokoj

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
, ŠD/ŠK, ZŠ 1. stupeň
Termín kurzu
07.08.2023 - 10.08.2023
Město konání
Malá Morávka
Poznámka k termínu
7. 8. 2023 - 10. 8. 2023 (4denní pobyt)
Hodinová dotace kurzu
32
Vhodné i pro šablony
ANO
12 990 Kč / osobu
Vyberte počet osob

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.