Letní škola pro ředitele škol - Máte slovo pane řediteli

VZD00349
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Řízení školy a management
Vhodné i pro šablony
ANO

Zveme Vás na exkluzivní letní školu, která je určena ředitelům a zástupcům ředitelů mateřských, základních a středních škol. Konat se bude ve Spa hotelu Lanterna, Velké Karlovice. Hotel se nachází v malebné krajině CHKO Beskydy, kousek od hranic se Slovenskem. 
Letní škola Vám přinese kompletní systém podpory a prohloubí znalosti v oblasti managementu. Každý ředitel má být lídrem své školy a mistrem inovací.

Naučíte se kvalitně rozdělovat kompetence v rámci školního poradenského pracoviště, ale také jak předcházet stresovým situacím, efektivně vést svůj tým a vykonávat hospitační činnosti. Poznáte výhody a nevýhody tandemové výuky  a věnovat se budeme také problematice poskytování podpůrných opatření při zavádění legislativních změn.

V ceně 3denního vzdělávacího pobytu je zahrnuto:

 • ubytování v krásných dvoulůžkových pokojích,
 • účast na všech seminářích (program uveden níže),
 • neomezené vstupy do relaxační centra L-Spa v hotelu Lanterna**** i Wellness Horal (termální bazény, saunový svět se saunovými rituály, kardio fitness), parkování, připojení k internetu,
 • samozřejmostí je také celodenní stravování (snídaně, oběd, večeře formou bufé) a nebudou chybět
  ani coffeebreaky - hotel se pyšní prvotřídní  gastronomií.Vzdělávací program letní školy:

Blok č. 1 – Metodická pomoc při úpravách ŠVP na základě příslušných RVP a jejich revizí, schválených MŠMT (4 vyuč. hodiny)

lektor: Mgr. Dana Forýtková

Metodická pomoc je zaměřena na pomoc školám pro úpravy školních vzdělávacích programů, nabízí pomoc při vytváření, editaci a úpravách ŠVP na základě příslušných RVP a jejich revizí, schválených MŠMT – konkrétně RVP PV (2018), RVP ZV (2021), RVP SŠ (2020).


Blok č. 2 – Jak efektivně vést svůj tým a věnovat se prevenci a předcházení stresovým situacím (4 vyuč. hodiny)

lektor: Mgr. Dana Forýtková

Obsahem bloku je ujasnění chování, které předchází riziku vyhoření, postupy, které pomáhají udržovat radost v profesi učitele. Většina učitelů má svoji práci velmi ráda a má ráda také svoje žáky. Učitelé však potřebují oporu v náročné práci a pomoc při hledání pozitivních aspektu pedagogické práce. Vlivem dlouhodobého pobývání v situacích, které jsou emocionálně náročné, dochází u některých z nich k tělesnému, citovému a duševnímu vyčerpání. Vyhoření postihuje právě lidi, kteří vstupují do zaměstnání s velkou mírou nadšení, jsou velmi motivováni a očekávají, že jejich práce je smyslem jejich života. Tento blok chce nabídnout učitelům modely chování, které jim umožní radovat se  z vlastní práce a svoje nadšení přenášet i na žáky.


Blok č. 3 – Principy zavádění tandemové výuky (4 vyuč. hodiny)

lektor: Mgr. Dana Forýtková

Cílem je objasnit, že tandemová výuka není hospitace, ale společná výuka dvou pedagogů, kteří spolu vyučují ve vzájemné spolupráci, a tím mohou věnovat více pozornosti každému žáku/dítěti a přizpůsobit výuku těm žákům, kteří potřebují podporu nejčastěji (žáci znevýhodnění, nadaní apod.).


Blok č. 4 - Mentoring v hospitační činnosti vedení školy (4 vyuč. hodiny)

lektor: Mgr. Dana Forýtková

Kontrolní činnost je významnou povinností ředitele a dalších delegovaných vedoucích pracovníků školy. Hospitace patří k nejproblematičtějším způsobům vzájemné komunikace ve vedení lidí. Nevhodné či chybně prováděné kontroly a hospitace mají negativní vliv na atmosféru i vztahy na pracovišti s důsledky, které se nakonec mohou obrátit proti samotnému managementu školy. Seminář nabízí způsoby, jak z pozice vedoucího pracovníka = mentora jednat s menteem. Obsah je zaměřen na zvyšování osobnostních a profesních kompetencí učitelů v duchu podpory jejich rozvoje a karierního růstu.

Program nabízí návrh postupů k nastavení kontrolního systému a realizace hospitace od přípravy až po vyhodnocení.


Blok č. 5 - Úloha ředitele školy při nastavování kompetencí v rámci školního poradenského pracoviště a aplikace legislativních změn v poskytování podpůrných opatření  (4 vyuč. hodiny)

lektor: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková

Obsahem bloku je konkrétní nastavení systému poskytování podpůrných opatření. Rozdělení kompetencí pracovníků školního poradenského pracoviště při identifikaci žáků se SVP, ale i žáků nadaných.


Blok č. 6 - Asistent pedagoga v kontextu legislativních změn (4 vyuč. hodiny)

lektor: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková

Blok je zaměřený na úpravy týkající se profese asistenta pedagoga související se změnami vyhlášky

č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Specifikace kompetencí asistenta pedagoga z pohledu zákona o pedagogických pracovnících a konkrétních potřeb daného žáka, které vyplývají z doporučení školského poradenského zařízení. Způsoby spolupráce mezi asistentem pedagoga a učiteli jednotlivých předmětů – příprava, konkrétní práce v hodině, konzultace s rodiči.

Součástí každého modulu je diskuse o možných reálných situacích, které se mohou v rámci spolupráce objevit.
 

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Zveme Vás na exkluzivní letní školu, která je určena ředitelům a zástupcům ředitelů mateřských, základních a středních škol. Konat se bude ve Spa hotelu Lanterna, Velké Karlovice. Hotel se nachází v malebné krajině CHKO Beskydy, kousek od hranic se Slovenskem. 
Letní škola Vám přinese kompletní systém podpory a prohloubí znalosti v oblasti managementu. Každý ředitel má být lídrem své školy a mistrem inovací.

Naučíte se kvalitně rozdělovat kompetence v rámci školního poradenského pracoviště, ale také jak předcházet stresovým situacím, efektivně vést svůj tým a vykonávat hospitační činnosti. Poznáte výhody a nevýhody tandemové výuky  a věnovat se budeme také problematice poskytování podpůrných opatření při zavádění legislativních změn.

V ceně 3denního vzdělávacího pobytu je zahrnuto:

 • ubytování v krásných dvoulůžkových pokojích,
 • účast na všech seminářích (program uveden níže),
 • neomezené vstupy do relaxační centra L-Spa v hotelu Lanterna**** i Wellness Horal (termální bazény, saunový svět se saunovými rituály, kardio fitness), parkování, připojení k internetu,
 • samozřejmostí je také celodenní stravování (snídaně, oběd, večeře formou bufé) a nebudou chybět
  ani coffeebreaky - hotel se pyšní prvotřídní  gastronomií.Vzdělávací program letní školy:

Blok č. 1 – Metodická pomoc při úpravách ŠVP na základě příslušných RVP a jejich revizí, schválených MŠMT (4 vyuč. hodiny)

lektor: Mgr. Dana Forýtková

Metodická pomoc je zaměřena na pomoc školám pro úpravy školních vzdělávacích programů, nabízí pomoc při vytváření, editaci a úpravách ŠVP na základě příslušných RVP a jejich revizí, schválených MŠMT – konkrétně RVP PV (2018), RVP ZV (2021), RVP SŠ (2020).


Blok č. 2 – Jak efektivně vést svůj tým a věnovat se prevenci a předcházení stresovým situacím (4 vyuč. hodiny)

lektor: Mgr. Dana Forýtková

Obsahem bloku je ujasnění chování, které předchází riziku vyhoření, postupy, které pomáhají udržovat radost v profesi učitele. Většina učitelů má svoji práci velmi ráda a má ráda také svoje žáky. Učitelé však potřebují oporu v náročné práci a pomoc při hledání pozitivních aspektu pedagogické práce. Vlivem dlouhodobého pobývání v situacích, které jsou emocionálně náročné, dochází u některých z nich k tělesnému, citovému a duševnímu vyčerpání. Vyhoření postihuje právě lidi, kteří vstupují do zaměstnání s velkou mírou nadšení, jsou velmi motivováni a očekávají, že jejich práce je smyslem jejich života. Tento blok chce nabídnout učitelům modely chování, které jim umožní radovat se  z vlastní práce a svoje nadšení přenášet i na žáky.


Blok č. 3 – Principy zavádění tandemové výuky (4 vyuč. hodiny)

lektor: Mgr. Dana Forýtková

Cílem je objasnit, že tandemová výuka není hospitace, ale společná výuka dvou pedagogů, kteří spolu vyučují ve vzájemné spolupráci, a tím mohou věnovat více pozornosti každému žáku/dítěti a přizpůsobit výuku těm žákům, kteří potřebují podporu nejčastěji (žáci znevýhodnění, nadaní apod.).


Blok č. 4 - Mentoring v hospitační činnosti vedení školy (4 vyuč. hodiny)

lektor: Mgr. Dana Forýtková

Kontrolní činnost je významnou povinností ředitele a dalších delegovaných vedoucích pracovníků školy. Hospitace patří k nejproblematičtějším způsobům vzájemné komunikace ve vedení lidí. Nevhodné či chybně prováděné kontroly a hospitace mají negativní vliv na atmosféru i vztahy na pracovišti s důsledky, které se nakonec mohou obrátit proti samotnému managementu školy. Seminář nabízí způsoby, jak z pozice vedoucího pracovníka = mentora jednat s menteem. Obsah je zaměřen na zvyšování osobnostních a profesních kompetencí učitelů v duchu podpory jejich rozvoje a karierního růstu.

Program nabízí návrh postupů k nastavení kontrolního systému a realizace hospitace od přípravy až po vyhodnocení.


Blok č. 5 - Úloha ředitele školy při nastavování kompetencí v rámci školního poradenského pracoviště a aplikace legislativních změn v poskytování podpůrných opatření  (4 vyuč. hodiny)

lektor: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková

Obsahem bloku je konkrétní nastavení systému poskytování podpůrných opatření. Rozdělení kompetencí pracovníků školního poradenského pracoviště při identifikaci žáků se SVP, ale i žáků nadaných.


Blok č. 6 - Asistent pedagoga v kontextu legislativních změn (4 vyuč. hodiny)

lektor: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková

Blok je zaměřený na úpravy týkající se profese asistenta pedagoga související se změnami vyhlášky

č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Specifikace kompetencí asistenta pedagoga z pohledu zákona o pedagogických pracovnících a konkrétních potřeb daného žáka, které vyplývají z doporučení školského poradenského zařízení. Způsoby spolupráce mezi asistentem pedagoga a učiteli jednotlivých předmětů – příprava, konkrétní práce v hodině, konzultace s rodiči.

Součástí každého modulu je diskuse o možných reálných situacích, které se mohou v rámci spolupráce objevit.
 

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.