Mgr. Lenka Rybářová

Lenka Rybářová

Vzdělání

 • Fakulta pedagogická (Univerzita Karlova), Praha - obor učitelství 1. stupně
 • certifikovaný koučovací výcvik
 • mentorský výcvik pro vedoucí pedagogické pracovníky
 • studium školského managementu
 • lektor pro společné vzdělávání
 • výchovné poradenství
 • etická výchova v pedagogické praxi
 • práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky

Praxe

 • okolo 30 let pedagogické praxe na 1. i 2. stupni
 • expertní služby pro školy zejména v oblasti školních poradenských zařízení - kompetence, nastavení, dokumentace, metodického vedení asistentů pedagoga, zavádění podpory pro nadané, podpora začínajících učitelů
 • psychohygiena týmů i jednotlivců ve školách - koučování, mentoring
 • lektorování
 • poradenství rodinám s dětmi s výukovými potížemi
 • metodické a organizační vedení školního poradenského pracoviště
 • metodické a organizační vedení asistentů pedagoga
 • koordinátor inkluze na škole - zajišťování vzdělávání učitelů
 • výchovné poradenství pro 1. a 2. stupeň
 • mentoring a metodické vedení začínajících učitelů
 • párová (tandemová) výuka
 • metodická podpora učitelům v práci s dětmi se SPUCH - děti se specifickými vývojovými poruchami, děti nadané
 • vedení podpůrných skupin pro děti s poruchami chování