Mgr. Lenka Bínová

Lenka Bínová

Vzdělání

  • Vystudovala Palackého univerzitu v Olomouci obor Odborná předškolní pedagogika a Odborná speciální pedagogika.


Od roku 1997 pracuje jako odborný pedagog a speciální pedagog psycholog v Pedagogicko - psychologické poradně Brno.
Věnuje se zde diagnostické a terapeutické práci, edukační a reedukační práci individuální i skupinové s dětmi s SPU SPCH. Dále vedení dětí s ADHD/ADD a jejich rodičů.

Kurzy

Rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění grafomotorických obtíží

Hodinová dotace kurzu : 5

Rozvoj smyslového vnímání

Hodinová dotace kurzu : 5

Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku a mladšího školního věku

Hodinová dotace kurzu : 5

Rozvoj prostorové představivosti a orientace v prostoru

Hodinová dotace kurzu : 5

Rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění grafomotorických obtíží

Od 1 490 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:5
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:16.09.2024

Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti - specifika práce pedagoga s dvouletý

Od 1 590 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:5
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:14.10.2024

Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ

Od 1 990 Kč
Lektor:PaedDr. Iva Tomášková+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:03.10.2024, 30.10.2024

Připravený předškolák - kritéria školní zralosti

Od 2 290 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:03.12.2024