mail tisk

Legislativa

 

Na této stránce uvádíme souhrně aktuální legislativu a další oficiální dokumenty týkající se školství, které jsou volně dostupné také na portálech MŠMT, NUV, ve sbírce zákonů.

 

- Opatření ministryně k RVP PV leden 2017

- RVP PV 2017

Vyhláška 27/2006 Sb.

- Příloha č. 1 k vyhlášce 27/2016 Sb. - Přehled podpůrných opatření

- Opatření, kterým se v souladu s § 4 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) stáhnout zde.

Upravený RVP ZV 2016

Novela školského zákona 561/2004 Sb. č. 82/2015 Sb.

Metodika - Přehled nejdůležitějších změn vyplývajících z novely školského zákona a některých dalších zákonů vyhlášené pod č. 82/2015 Sb.

- NÚV připravil pro učitele Průvodce upraveným RVP ZV.

- Zákon 178/2016 Sb., který upravuje vzdělávání dvouletých dětí, povinný rok předškolního vzdělávaní ...

 

<< zpět