Přihláška na vzdělávací akci

Kurz: Agrese a agresivní chování u dětí a mládeže (e-learningová forma)
Termín konání kurzu: 11. 11. 2015, 01:00
Místo konání kurzu: Kurz probíhá e-learningovou formou., TERMÍN NA PŘIHLÁŠCE JE BEZPŘEDMĚTNÝ!, www.infracz.cz/elearning/
Cena za účastníka vč. DPH: 250,- Kč
Odběratel
Název organizace: *
Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno
Ulice: * Číslo: *
PSČ: * Obec: *
Telefon: * Fax:
E-mail:
(na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky)
*
Číslo bank. účtu: Banka:
IČO: * DIČ:
Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
Kontaktní osoba (jméno, příjmení, funkce): *
* - takto oznacene polozky jsou povinné
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Titul Jméno a příjmení Datum narození E-mail
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč

Objednatel prohlašuje, že se seznámil s obsahovým zaměřením a smluvními podmínkami kurzu.
Po odeslání přihlášky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.