mail tisk

Studium pro koordinátory ŠVP 250 e-learningová forma

 


Jako JEDINÍ v ČR pořádáme toto studium
formou e-learningu.

Kurz je akreditován podle standardů MŠMT ČR.

akreditace č.j.: MSMT-22454/2017-2-861 (platná do 13. 11. 2020)


Termín konání: 9. 3. 2018

Místo konání: VIC ČVUT, Zikova 2, Praha 6

Lektoři: PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková

Přihlásit se


 

Účastnický poplatek: 12 900 Kč

Soukromým osobám nabízíme možnost rozložení plateb až do 8 měsíčních splátek (samozřejmě bez navýšení celkové ceny). V případě zájmu vyplňte svoji přihlášku a kontaktujte nás na tel. čísle 568 851 733.


 

Studium není zaměřeno pouze na tvorbu ŠVP, ale zabývá se i otázkami jeho revizí. Umožní získat potřebnou kvalifikaci všem pedagogům, kteří jako koordinátoři ŠVP pracují, nebo pracovat teprve budou.

Stanete se koordinátorem, který dobře rozumí ŠVP své školy a budete schopen/a řídit jeho změny.

Kromě třech prezenčních setkání (prvního informačního, setkání uprostřed studia a závěrečného, kdy bude probíhat obhajoba závěrečné práce) studujete formou e-learningu ze svého PC. Nemusíte nikam cestovat.

 

INFORMACE:

  • Toto studium je vytvořeno dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 b - Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů na základních a středních školách. Vychází ze zkušeností z cyklů, které byly společností INFRA, s.r.o. realizovány kombinovanou formou.
  • Studium zvýší kvalifikaci a umožní tak zařazení pedagoga do vyšší třídy a získaní příplatku. Více zde.
  • Cílem studia je vybavit účastníky vědomostmi a dovednostmi, které umožní připravit se na možná rizika a úskalí, která mohou nastat v souvislosti s ŠVP. Umožní také cennou výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe. Kurz je určený pro pedagogy základních, základních uměleckých i středních škol. Studium zvýší kvalifikaci pedagoga.
  • Kurz je vhodný i pro učitele ZUŠ a SŠ.

  • Kurz je průběžně inovován tak, aby odpovídal aktuálnímu vývoji v oblasti rámcových a školních vzdělávacích programů i změnám právních předpisů. Od koordinace tvorby ŠVP přenášíme důraz na získání potřebných vědomostí a dovedností v oblasti vyhodnocování, průběžných inovací a řízení kvality školních vzdělávacích programů.


ČASOVÝ PLÁN STUDIA:

Délka celého kurzu je cca 10 měsíců (dva semestry). Celková hodinová dotace je 250 hodin.

V eLearningové formě veškeré studium, kromě 3 prezenčních setkání, probíhá v prostředí LMS Moodle.

Témata jsou rozdělena do 10 lekcí, jedna lekce je plánována na jeden měsíc studia. Předpoklad je, že čas strávený studiem tématu jedné lekce je v rozsahu cca 24 hodin, tj. 24 hodin za měsíc, tj. 6 hodin týdně. Do tohoto času se započítává i účast na online diskusích, které mají dvě formy:

  • volná diskuse s ostatními účastníky – minimálně 1x týdně na téma dané přednáškou
  • tutorovaná diskuse (s tutorem a vlastní skupinou) – 0,5 hodiny 1x za dva týdny v předem stanoveném čase

Podmínkou pro vstup do následující přednášky je úspěšné absolvování testu (dosažení požadovaného počtu bodů), kterým je zakončena každá přednáška.

 

UKONČENÍ STUDIA:

  • Studium je ukončováno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Komise je tříčlenná - tvoří ji vedoucí učitel kurzu, jeho zástupce a jeden z lektorů.
  • Závěrečná práce je zpracována v rozsahu nejméně 20 normostran textu, vztahuje se k tématickým okruhům, které jsou studentům nabídnuty ke zpracování a má náležitosti, které jsou uvedené v podmínkách certifikace. Student může navrhnout vlastní téma závěrečné práce, pokud se na tom předem dohodne s vedoucím učitelem.

PODMÍNKY CERTIFIKACE K PROSTUDOVÁNÍ


 

Reference:

Mgr. Jindřich Novotný
Obchodní akademie a VOŠE Svitavy

Akreditované studium pro koordinátory ŠVP mohu vřele doporučit. Osobně jsem ho nedávno absolvoval pod vedením kol. Doubkové a musím říci, že z něho stále čerpám ve své každodenní praxi.

Studium se zaměřuje nejen na tvorbu vlastního ŠVP, ale rovněž na komplex ostatních činností, které s tímto dokumentem úzce souvisejí, a to především z aspektu praktické využitelnosti.

Byl jsem v situaci, kdy jsem po předchozím vedení zdědil katastrofální dokument ŠVP, který jsem na základě nových poznatků z tohoto studia postupně zrevidoval do přijatelné, ale hlavně správné podoby. Studium mně poskytlo do této problematiky základní vhled, který jsem nyní schopen vlastními silami sám rozvíjet, což by bez jeho absolvování bylo jen stěží možné.

Velice efektivní je e-learnigová forma studia přes Skypové konference, která jednak značně snižuje náklady pro školu a současně šetří čas účastníkům studia.

 

Reference účastníků z úvodního setkání:

"Slyším věci, které zcela korespondují s mými názory. Je "to" přesně "to", co nyní potřebuji. Na čem chci pracovat. Názornost byla také skvělá, těším se na celé studium."

"Setkání bylo vedenou laskavou formou s ohledem na názory frekventantů. Názornost byla velmi pozitivní."

"Lektoři byli profesionálové, doplňovali setkání zážitky z praxe, výborně pracovali s hlasem."

"Akce překonala mé očekávání. 1. profesionálním vedením, 2. setkání bylo věcné a praktické, 3. :-) ."

 

Soubory ke staženíPodmínky certifikace 2017

Podmínky certifikace 2017


Studim pro koordinátory - PŘEHLED TÉMAT STUDIA

Studim pro koordinátory - PŘEHLED TÉMAT STUDIA


 


<< zpět