mail tisk

Komunikace s rodičem

Rozsah: 6 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT č.j.: MSMT - 963/2014-1-78


 

Rodič je osoba, která právně odpovídá za svoje děti a je k nim připoutána citovým poutem. Tato vazba mnohdy zabraňuje rodiči být objektivní v pohledu na činy svého dítěte. Což je specifikum, které téměř vždy ovlivňuje výsledek komunikace mezi pedagogem a rodičem.

Naučíme vás metody, jak komunikovat s rodiči, jak jim citlivě a vhodně říci i méně dobré informace o dítěti, aby nezaujali negativní postoj ke školce či jejím pedagogům a aby tato situace nevyústila v naprostý nezájem rodičů o informace o dítěti, vycházející ze školky.

Probereme postoje ovlivňující rodiče a pedagogy. Ukážeme vám pravidla pro komunikaci s rodiči, které je nutné nastavit hned při nástupu dítěte do školy. Získáte náměty, jak komunikovat s rodičem před schůzkou, během ní a po schůzce.

Součástí semináře jsou samozřejmě i příklady z praxe. Největší část budeme věnovat diskusi, výměně zkušeností a návrhům řešení situací, se kterými se při své pedagogické praxi setkáváte.

 

Účastnický poplatek: 790 Kč

 


Lektorka Mgr. Květa Hrbková

Vzdělání

 • VŠ UJAK Pedagogika – andragogika

Praxe

 • Lektorka vzdělávání dospělých s více jak 20 letou praxí
 • Psychoterapeutka
 • Lektorka DVPP

Zaměření

 • Psychická stabilita pedagogů
 • Rozvoj osobnosti
 • Zvládání složitých životních situací
 • Komunikace v pracovních týmech a s rodiči
 • Supervize a koučování
 • a další

Osobní motto

 • Život je mozaika, složená z malých, nepatrných radostí.
  L. A. Seneca

TIP: Tento seminář můžeme uspořádat i pro větší počet učitelů nebo pro celý pedagogický sbor. V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím poptávkového fomuláře, na telefonním čísle 607 040 733 nebo na mailové adrese infra@infracz.cz.

 

 

<< zpět