Kurz přežití pro ředitele škol

VZD00376
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Řízení školy a management
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Opravdu výjimečná doba nebo situace si žádají odlišná řešení.

Školy a jejich ředitelé se téměř denně dostávají do stále náročnějších situací a neustále se měnících podmínek. Turbulentní doba přináší neustálé vnější společenské změny, úpravy legislativy, rostoucí požadavky rodičů, zvyšující se nároky na výuku. To vše jsou faktory, které mění a zvyšují nároky na školy a jejich učitele. To vše potom následně vytváří řadu problémů a konfliktních situací uvnitř i vně školy.

Otázkou je, zda je možné se na nové situace a problémy připravit a efektivně je zvládnout. Ano, je to uskutečnitelné, ale protože se mění podmínky, budou se přímo úměrně měnit i strategie, metody a způsoby jejich optimálního zvládnutí a řešení.

Seminář řeší nejčastější a nejpalčivější problémy, do kterých se školy v současnosti dostávají.  Na vedení škol tak dopadá řešení opravdu závažných situací. V našem semináři každou oblast problémů analyzujeme a následně ukážeme, jak ji řešit a případně předcházet.

Obsahové bloky:

 • Mezilidské vztahy na pracovišti a konfliktní situace
 • Systémové a strategické řízení
 • Krizový management
 • Komunikace s rodiči a vyhraněné situace ve školeV každé oblasti si popíšeme a ukážeme na konkrétních příkladech problém, situace a důsledky z toho vyplývající. Současně pojmenujeme zákonitosti a důvody, proč, jak, případně kdy k určité situaci anebo jevu dochází. Následně poradíme, co se situací dělat – ukážeme optimální nebo osvědčené řešení vyzkoušené v praxi.

Cílem je nejen naučit daný problém vyřešit, ale hlavně pomoci pochopit širší souvislosti a okolnosti, které zavdaly příčinu vzniku a díky tomu vždy najít optimální řešení. Pokud je to možné, ukážeme, jak situaci předcházet a vyloučit, aby se situace opakovala. Tam, kde prevence dost dobře nejde, tak znát řešení a umět ho včas a správně aplikovat. Tím opět dosáhneme optimálního vyřešení problému.

Seminář celkově svým zaměřením i rozsahem vybočuje z běžných a standardních zvyklostí podobných školení. Cílem je nejen vás naučit, jak přežít v první linii, ale hlavně jak vítězit s co nejmenším počtem ztrát. A ukážeme to hned v několika aspektech.


Komplexnost – široký záběr témat a okruhů, kterých se dotýká, ale tím zajišťuje, že se skutečně budeme zabývat vším, co je v současnosti zdrojem největších a také nejbolestivějších obtíží. A protože mnohé problémy spolu přímo i nepřímo souvisí, bude náš vstup komplexní.


Originalita – jdeme mimo obvyklá řešení a standardní rady. Opravu výjimečná doba nebo situace si žádá odlišná řešení, a tak jdeme mimo zaběhané zvyklosti a obvyklosti v současné školní praxi.

Praktičnost – veškeré rady a řešení vždy cílí na analýzu, pochopení a optimální řešení daného problému. Jasné příklady z praxe, pro školství vhodné a využitelné řešení.

Iniciativnost – seminář vám pomůže převzít iniciativu a tím i kontrolu nejen nad danou situací či konkrétním problémem, ale i nad ostatními procesy ve škole.

Strategické myšlení – pomůžeme s analýzou situace a následným komparativním porovnáním všech možností a vlivů, abyste mohli najít skutečně nejvhodnější řešení.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Opravdu výjimečná doba nebo situace si žádají odlišná řešení.

Školy a jejich ředitelé se téměř denně dostávají do stále náročnějších situací a neustále se měnících podmínek. Turbulentní doba přináší neustálé vnější společenské změny, úpravy legislativy, rostoucí požadavky rodičů, zvyšující se nároky na výuku. To vše jsou faktory, které mění a zvyšují nároky na školy a jejich učitele. To vše potom následně vytváří řadu problémů a konfliktních situací uvnitř i vně školy.

Otázkou je, zda je možné se na nové situace a problémy připravit a efektivně je zvládnout. Ano, je to uskutečnitelné, ale protože se mění podmínky, budou se přímo úměrně měnit i strategie, metody a způsoby jejich optimálního zvládnutí a řešení.

Seminář řeší nejčastější a nejpalčivější problémy, do kterých se školy v současnosti dostávají.  Na vedení škol tak dopadá řešení opravdu závažných situací. V našem semináři každou oblast problémů analyzujeme a následně ukážeme, jak ji řešit a případně předcházet.

Obsahové bloky:

 • Mezilidské vztahy na pracovišti a konfliktní situace
 • Systémové a strategické řízení
 • Krizový management
 • Komunikace s rodiči a vyhraněné situace ve školeV každé oblasti si popíšeme a ukážeme na konkrétních příkladech problém, situace a důsledky z toho vyplývající. Současně pojmenujeme zákonitosti a důvody, proč, jak, případně kdy k určité situaci anebo jevu dochází. Následně poradíme, co se situací dělat – ukážeme optimální nebo osvědčené řešení vyzkoušené v praxi.

Cílem je nejen naučit daný problém vyřešit, ale hlavně pomoci pochopit širší souvislosti a okolnosti, které zavdaly příčinu vzniku a díky tomu vždy najít optimální řešení. Pokud je to možné, ukážeme, jak situaci předcházet a vyloučit, aby se situace opakovala. Tam, kde prevence dost dobře nejde, tak znát řešení a umět ho včas a správně aplikovat. Tím opět dosáhneme optimálního vyřešení problému.

Seminář celkově svým zaměřením i rozsahem vybočuje z běžných a standardních zvyklostí podobných školení. Cílem je nejen vás naučit, jak přežít v první linii, ale hlavně jak vítězit s co nejmenším počtem ztrát. A ukážeme to hned v několika aspektech.


Komplexnost – široký záběr témat a okruhů, kterých se dotýká, ale tím zajišťuje, že se skutečně budeme zabývat vším, co je v současnosti zdrojem největších a také nejbolestivějších obtíží. A protože mnohé problémy spolu přímo i nepřímo souvisí, bude náš vstup komplexní.


Originalita – jdeme mimo obvyklá řešení a standardní rady. Opravu výjimečná doba nebo situace si žádá odlišná řešení, a tak jdeme mimo zaběhané zvyklosti a obvyklosti v současné školní praxi.

Praktičnost – veškeré rady a řešení vždy cílí na analýzu, pochopení a optimální řešení daného problému. Jasné příklady z praxe, pro školství vhodné a využitelné řešení.

Iniciativnost – seminář vám pomůže převzít iniciativu a tím i kontrolu nejen nad danou situací či konkrétním problémem, ale i nad ostatními procesy ve škole.

Strategické myšlení – pomůžeme s analýzou situace a následným komparativním porovnáním všech možností a vlivů, abyste mohli najít skutečně nejvhodnější řešení.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.