Konference: Vychovejme děti a podporujme rodiče

VZD00515
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-896/2022-5-47
Zaměření kurzu (kategorie)
Spolupráce školy a rodičůVýchova a vývojKomunikace
Hodinová dotace kurzu
7VYCHOVEJME DĚTI A PODPORUJME RODIČE

Celostátní konference pro pedagogické pracovníky mateřských a  1. stupně
základních škol, kde se setkáte se zajímavými osobnostmi:


    


Mgr. Jiří Halda, Doc. PhDr. Jan Hábl, PhD., PhDr. Lidmila Pekařová, Doc. PhDr. Zora Syslová, PhD.
Konference je akreditována u MŠMT v rámci DVPP

Tato konference je sestavena tak, aby pootočila principy zodpovědnosti tam, kam evolučně patří – rodič jako zodpovědný za zdravý vývoj dítěte a učitel jako odborník rozvíjející rodičovskou péči. Tento trend osvěty je praktický především s ohledem na budoucnost – narůstající obezita, dyspraktičnost, pasivita a z ní vyplývající agresivita jsou skrytými vývojovými riziky širokého společenského přesahu.

Cílem konference je vyjasnit postavení dítěte jako žáka, dospělého jako zákonného zástupce a jejich rolí ve vzdělávání. Zároveň pojmenovat si, jak můžete přispět k tomu, aby obě skupiny věděly, jaké postavení ve vzdělávání mají, co se od nich očekává, jaké nároky se na ně kladou.

V jednotlivých přednáškách získáte inspiraci k tomu, jak zvládat náročnou profesi pedagoga, tak aby bylo dobře Vám i dětem. Konference Vám poskytne náměty a inspiraci k Vaší práci.

Termín a místo konání:


18. 5. 2022, 9:00 – 16:30 hod.
Hotel Artemis, U Sluncové 14, Praha / On-line živý přenos

Konference proběhne v prezenční formě i v  on-line živém přenosu.
Po ukončení konference obdržíte odkaz ke zpětnému zhlédnutí všech přednášek. 


Obsah konference – přednášky:

Mgr. Jiří Halda
Jak vychovat nejen děti, ale i rodiče?


Naše společnost se ocitla na vážném bodu zlomu - co očekává škola od rodičů a co očekávají rodiče od školy. Došlo k závažnému společenskému mísení kompetencí rodiny  a školy a je tedy třeba se tématu věnovat. Je třeba si uvědomit, že škola má formativní charakter, tedy vést děti k tomu, jak se mají projevovat ve formálním prostoru. Za výchovné návyky zodpovídají rodiče. Jejich povědomí o výchovné odpovědnosti je ale často slabé, proto je třeba, aby škola uměla srozumitelným způsobem toto povědomí pojmenovat a vstřícně vyžadovat. Zjednodušeně řečeno, aby mohla škola formovat a vzdělávat, potřebuje citlivě dovychovávat a dovychovat rodiče.


Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
Priorita vzdělávání, které má budoucnost


Charakter - priorita vzdělávání, které má budoucnost.
Na kterých věcech skutečně záleží a na kterých ne? Usilovně o tom přemýšlí nejen české školství (v rámci tzv. Strategie 2030). Znalosti, dovednosti, kompetence nejsou špatné, ale co přesně a kolik toho člověk (dítě) potřebuje vědět, znát, umět, aby byl dobrým člověkem? Škola má být "dílnou lidskosti", nikoli "mučírnou ducha", říkal před 350. lety J. A. Komenský, a neúnavně trval na tom, že pravé vzdělání znamená "znát dobré, chtít dobré, konat dobré, a to i když se nikdo nedívá". Jak se učí dobro? Jak se formuje dobrá osobnost? Lidskost? Dobrý charakter?


Doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Jak zapojit rodiče do vzdělávání jejich dětí v mateřské škole
  

V mnoha vyspělých zemích Evropské unie i světa je zapojení rodičů do vzdělávání dětí považováno za jeden z důležitých aspektů kvality předškolního vzdělávání. Účast rodičů je přínosná jak pro mateřskou školu, tak pro rodiče a v konečném důsledku pomáhá především dítěti. Učitelé získávají více informací o dítěti a prostředí, které ho ovlivňuje, a tak mohou připravovat efektivnější podmínky pro jeho vzdělávání. Rodiče se mohou naučit, jak děti povzbuzovat a stimulovat v jejich rozvoji. Výzkumy ukazují, že zapojení rodičů do vzdělávání jejich dětí se pojí s pozdější úspěšností dětí ve škole a jejich lepším socioemočním vývojem.

Výzvou pro mateřské školy je přijmout rozhodující úlohu rodičů při rozvoji dětí a naučit se je zapojovat do výchovy a vzdělávání v mateřských školách. Učitelky mohou rodiče inspirovat k tomu, aby vytvářeli svým dětem podnětné učební příležitosti. Je důležité, aby s nimi komunikovali o cílech předškolního vzdělávání, obsahu a způsobech, jak cílů dosáhnout. Rodiče mohou mít mylné představy o předškolním vzdělávání, ale i například o školní zralosti.

Cílem této přednášky je proto přispět příklady dobré praxe k hlubšímu porozumění důvodů, proč je důležité zapojovat rodiny do vzdělávání jejich dětí a představit různé možnosti spoluúčasti rodiny na předškolním vzdělávání. 


PhDr. Lidmila Pekařová
Proč jsou děti takové jaké jsou


Obsahem této přednášky je rozkrytí mnoha aspektů, které ovlivňuji výchovu dětí. Proč jsou děti takové, jaké jsou. Rodiče neumí vychovávat děti, i když chtějí a snaží se. Matky dominují ve výchově, otcové se odklání. Výchova začíná pozdě. Vládne negativismus – neumíme positivně jednat. Do škol nastupují děti nevychované a neposlušné.

REGISTRACE

Nyní za cenu: 2.490 Kč
Běžný účastnický poplatek: 2.790 Kč

Cena je konečná a nebudou k ní účtovány žádné další poplatky a DPH.

HODNOTNÝ DÁREK ZDARMA PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY
Vyberte si jednu z těchto publikací,  kterou vám předáme osobně na konferenci.
Před konferencí od nás obdržíte dotazník k výběru dárku.

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.


Součástí jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Z on-line kurzu (webináře) obdržíte záznam ke zpětnému zhlédnutí

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzůmVYCHOVEJME DĚTI A PODPORUJME RODIČE

Celostátní konference pro pedagogické pracovníky mateřských a  1. stupně
základních škol, kde se setkáte se zajímavými osobnostmi:


    


Mgr. Jiří Halda, Doc. PhDr. Jan Hábl, PhD., PhDr. Lidmila Pekařová, Doc. PhDr. Zora Syslová, PhD.
Konference je akreditována u MŠMT v rámci DVPP

Tato konference je sestavena tak, aby pootočila principy zodpovědnosti tam, kam evolučně patří – rodič jako zodpovědný za zdravý vývoj dítěte a učitel jako odborník rozvíjející rodičovskou péči. Tento trend osvěty je praktický především s ohledem na budoucnost – narůstající obezita, dyspraktičnost, pasivita a z ní vyplývající agresivita jsou skrytými vývojovými riziky širokého společenského přesahu.

Cílem konference je vyjasnit postavení dítěte jako žáka, dospělého jako zákonného zástupce a jejich rolí ve vzdělávání. Zároveň pojmenovat si, jak můžete přispět k tomu, aby obě skupiny věděly, jaké postavení ve vzdělávání mají, co se od nich očekává, jaké nároky se na ně kladou.

V jednotlivých přednáškách získáte inspiraci k tomu, jak zvládat náročnou profesi pedagoga, tak aby bylo dobře Vám i dětem. Konference Vám poskytne náměty a inspiraci k Vaší práci.

Termín a místo konání:


18. 5. 2022, 9:00 – 16:30 hod.
Hotel Artemis, U Sluncové 14, Praha / On-line živý přenos

Konference proběhne v prezenční formě i v  on-line živém přenosu.
Po ukončení konference obdržíte odkaz ke zpětnému zhlédnutí všech přednášek. 


Obsah konference – přednášky:

Mgr. Jiří Halda
Jak vychovat nejen děti, ale i rodiče?


Naše společnost se ocitla na vážném bodu zlomu - co očekává škola od rodičů a co očekávají rodiče od školy. Došlo k závažnému společenskému mísení kompetencí rodiny  a školy a je tedy třeba se tématu věnovat. Je třeba si uvědomit, že škola má formativní charakter, tedy vést děti k tomu, jak se mají projevovat ve formálním prostoru. Za výchovné návyky zodpovídají rodiče. Jejich povědomí o výchovné odpovědnosti je ale často slabé, proto je třeba, aby škola uměla srozumitelným způsobem toto povědomí pojmenovat a vstřícně vyžadovat. Zjednodušeně řečeno, aby mohla škola formovat a vzdělávat, potřebuje citlivě dovychovávat a dovychovat rodiče.


Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
Priorita vzdělávání, které má budoucnost


Charakter - priorita vzdělávání, které má budoucnost.
Na kterých věcech skutečně záleží a na kterých ne? Usilovně o tom přemýšlí nejen české školství (v rámci tzv. Strategie 2030). Znalosti, dovednosti, kompetence nejsou špatné, ale co přesně a kolik toho člověk (dítě) potřebuje vědět, znát, umět, aby byl dobrým člověkem? Škola má být "dílnou lidskosti", nikoli "mučírnou ducha", říkal před 350. lety J. A. Komenský, a neúnavně trval na tom, že pravé vzdělání znamená "znát dobré, chtít dobré, konat dobré, a to i když se nikdo nedívá". Jak se učí dobro? Jak se formuje dobrá osobnost? Lidskost? Dobrý charakter?


Doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Jak zapojit rodiče do vzdělávání jejich dětí v mateřské škole
  

V mnoha vyspělých zemích Evropské unie i světa je zapojení rodičů do vzdělávání dětí považováno za jeden z důležitých aspektů kvality předškolního vzdělávání. Účast rodičů je přínosná jak pro mateřskou školu, tak pro rodiče a v konečném důsledku pomáhá především dítěti. Učitelé získávají více informací o dítěti a prostředí, které ho ovlivňuje, a tak mohou připravovat efektivnější podmínky pro jeho vzdělávání. Rodiče se mohou naučit, jak děti povzbuzovat a stimulovat v jejich rozvoji. Výzkumy ukazují, že zapojení rodičů do vzdělávání jejich dětí se pojí s pozdější úspěšností dětí ve škole a jejich lepším socioemočním vývojem.

Výzvou pro mateřské školy je přijmout rozhodující úlohu rodičů při rozvoji dětí a naučit se je zapojovat do výchovy a vzdělávání v mateřských školách. Učitelky mohou rodiče inspirovat k tomu, aby vytvářeli svým dětem podnětné učební příležitosti. Je důležité, aby s nimi komunikovali o cílech předškolního vzdělávání, obsahu a způsobech, jak cílů dosáhnout. Rodiče mohou mít mylné představy o předškolním vzdělávání, ale i například o školní zralosti.

Cílem této přednášky je proto přispět příklady dobré praxe k hlubšímu porozumění důvodů, proč je důležité zapojovat rodiny do vzdělávání jejich dětí a představit různé možnosti spoluúčasti rodiny na předškolním vzdělávání. 


PhDr. Lidmila Pekařová
Proč jsou děti takové jaké jsou


Obsahem této přednášky je rozkrytí mnoha aspektů, které ovlivňuji výchovu dětí. Proč jsou děti takové, jaké jsou. Rodiče neumí vychovávat děti, i když chtějí a snaží se. Matky dominují ve výchově, otcové se odklání. Výchova začíná pozdě. Vládne negativismus – neumíme positivně jednat. Do škol nastupují děti nevychované a neposlušné.

REGISTRACE

Nyní za cenu: 2.490 Kč
Běžný účastnický poplatek: 2.790 Kč

Cena je konečná a nebudou k ní účtovány žádné další poplatky a DPH.

HODNOTNÝ DÁREK ZDARMA PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY
Vyberte si jednu z těchto publikací,  kterou vám předáme osobně na konferenci.
Před konferencí od nás obdržíte dotazník k výběru dárku.

*
*
*
Vyberte termín a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.